Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in Gujarati

Pradosha Stotrashtakam in Gujarati:

॥ પ્રદોષસ્તોત્રાષ્ટકમ્ ॥
શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
સત્યં બ્રવીમિ પરલોકહિતં બ્રવ્રીમિ
સારં બ્રવીમ્યુપનિષદ્ધૃદયં બ્રવીમિ ।
સંસારમુલ્બણમસારમવાપ્ય જન્તોઃ
સારોઽયમીશ્વરપદામ્બુરુહસ્ય સેવા ॥ ૧ ॥

યે નાર્ચયન્તિ ગિરિશં સમયે પ્રદોષે
યે નાર્ચિતં શિવમપિ પ્રણમન્તિ ચાન્યે ।
એતત્કથાં શ્રુતિપુટૈર્ન પિબન્તિ મૂઢાસ્તે
જન્મજન્મસુ ભવન્તિ નરા દરિદ્રાઃ ॥ ૨ ॥

યે વૈ પ્રદોષસમયે પરમેશ્વરસ્ય,
કુર્વન્ત્યનન્યમનસોંઽઘ્રિસરોજપૂજામ્ ।
નિત્યં પ્રવૃદ્ધધનધાન્યકલત્રપુત્રસૌભાગ્ય-
સમ્પદધિકાસ્ત ઇહૈવ લોકે ॥ ૩ ॥

કૈલાસશૈલભુવને ત્રિજગજ્જનિત્રીં ગૌરીં
નિવેશ્ય કનકાચિતરત્નપીઠે ।
નૃત્યં વિધાતુમભિવાઞ્છતિ શૂલપાણૌ
દેવાઃ પ્રદોષસમયે નુ ભજન્તિ સર્વે ॥ ૪ ॥

વાગ્દેવી ધૃતવલ્લકી શતમખો વેણું દધત્પદ્મજ-
સ્તાલોન્નિદ્રકરો રમા ભગવતી ગેયપ્રયોગાન્વિતા ।
વિષ્ણુઃ સાન્દ્રમૃદઙ્ગવાદનપટુર્દેવાઃ સમન્તાત્સ્થિતાઃ
સેવન્તે તમનુ પ્રદોષસમયે દેવં મૃડાનીપતિમ્ ॥ ૫ ॥

ગન્ધર્વયક્ષપતગોરગસિદ્ધસાધ્ય-
વિદ્યાધરામરવરાપ્સરસાં ગણાંશ્ચ ।
યેઽન્યે ત્રિલોકનિલયા સહભૂતવર્ગાઃ
પ્રાપ્તે પ્રદોષસમયે હરપાર્શ્વસંસ્થાઃ ॥ ૬ ॥

અતઃ પ્રદોષે શિવ એક એવ
પૂજ્યોઽથ નાન્યે હરિપદ્મજાદ્યાઃ ।
તસ્મિન્મહેશે વિધિનેજ્યમાને
સર્વે પ્રસીદન્તિ સુરાધિનાથાઃ ॥ ૭ ॥

એષ તે તનયઃ પૂર્વજન્મનિ બ્રાહ્મણોત્તમઃ ।
પ્રતિગ્રહૈર્વયો નિન્યે ન દાનાદ્યૈઃ સુકર્મભિઃ ॥ ૮ ॥

અતો દારિદ્ર્યમાપન્નઃ પુત્રસ્તે દ્વિજભામિનિ ।
તદ્દોષપરિહારાર્થં શરણાં યાતુ શઙ્કરમ્ ॥ ૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસ્કાન્દોક્તં પ્રદોષસ્તોત્રાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Pradosha Stotra Ashtakam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top