Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sankshepa Ramayana (Shatashloki) Lyrics in Tamil

Sankshepa Ramayana in Tamil:

॥ ஸங்க்ஷேப ராமாயணம் ॥
தபஸ்ஸ்வாத்⁴யாயனிரதம் தபஸ்வீ வாக்³விதா³ம் வரம் |
நாரத³ம் பரிபப்ரச்ச² வால்மீகிர்முனிபுங்க³வம் || 1 ||

கோ(அ)ன்வஸ்மின்ஸாம்ப்ரதம் லோகே கு³ணவான் கஶ்ச வீர்யவான் |
த⁴ர்மஜ்ஞஶ்ச க்ருதஜ்ஞஶ்ச ஸத்யவாக்யோ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ || 2 ||

சாரித்ரேண ச கோ யுக்த꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு கோ ஹித꞉ |
வித்³வான் க꞉ கஸ்ஸமர்த²ஶ்ச கஶ்சைகப்ரியத³ர்ஶன꞉ || 3 ||

ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதோ⁴ த்³யுதிமான் கோ(அ)னஸூயக꞉ |
கஸ்ய பி³ப்⁴யதி தே³வாஶ்ச ஜாதரோஷஸ்ய ஸம்யுகே³ || 4 ||

ஏததி³ச்சா²ம்யஹம் ஶ்ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே |
மஹர்ஷே த்வம் ஸமர்தோ²(அ)ஸி ஜ்ஞாதுமேவம்வித⁴ம் நரம் || 5 ||

ஶ்ருத்வா சைதத்த்ரிலோகஜ்ஞோ வால்மீகேர்னாரதோ³ வச꞉ |
ஶ்ரூயதாமிதி சாமந்த்ர்ய ப்ரஹ்ருஷ்டோ வாக்யமப்³ரவீத் || 6 ||

ப³ஹவோ து³ர்லபா⁴ஶ்சைவ யே த்வயா கீர்திதா கு³ணா꞉ |
முனே வக்ஷ்யாம்யஹம் பு³த்³த்⁴வா தைர்யுக்த꞉ ஶ்ரூயதாம் நர꞉ || 7 ||

இக்ஷ்வாகுவம்ஶப்ரப⁴வோ ராமோ நாம ஜனை꞉ ஶ்ருத꞉ |
நியதாத்மா மஹாவீர்யோ த்³யுதிமான் த்⁴ருதிமான்வஶீ || 8 ||

பு³த்³தி⁴மான்னீதிமான்வாக்³மீ ஶ்ரீமான் ஶத்ருனிப³ர்ஹண꞉ |
விபுலாம்ஸோ மஹாபா³ஹு꞉ கம்பு³க்³ரீவோ மஹாஹனு꞉ || 9 ||

மஹோரஸ்கோ மஹேஷ்வாஸோ கூ³ட⁴ஜத்ருரரிந்த³ம꞉ |
ஆஜானுபா³ஹு꞉ ஸுஶிரா꞉ ஸுலலாட꞉ ஸுவிக்ரம꞉ || 10 ||

ஸம꞉ ஸமவிப⁴க்தாங்க³꞉ ஸ்னிக்³த⁴வர்ண꞉ ப்ரதாபவான் |
பீனவக்ஷா விஶாலாக்ஷோ லக்ஷ்மீவான் ஶுப⁴லக்ஷண꞉ || 11 ||

த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஶ்ச ப்ரஜானாம் ச ஹிதே ரத꞉ |
யஶஸ்வீ ஜ்ஞானஸம்பன்ன꞉ ஶுசிர்வஶ்ய꞉ ஸமாதி⁴மான் || 12 ||

ப்ரஜாபதிஸமஶ்ஶ்ரீமான் தா⁴தா ரிபுனிஷூத³ன꞉ |
ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா || 13 ||

ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய ஸ்வஜனஸ்ய ச ரக்ஷிதா |
வேத³வேதா³ங்க³தத்த்வஜ்ஞோ த⁴னுர்வேதே³ ச நிஷ்டி²த꞉ || 14 ||

ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞோ ஸ்ம்ருதிமான்ப்ரதிபா⁴னவான் |
ஸர்வலோகப்ரிய꞉ ஸாது⁴ரதீ³னாத்மா விசக்ஷண꞉ || 15 ||

ஸர்வதா³பி⁴க³த꞉ ஸத்³பி⁴꞉ ஸமுத்³ர இவ ஸிந்து⁴பி⁴꞉ |
ஆர்ய꞉ ஸர்வஸமஶ்சைவ ஸதை³கப்ரியத³ர்ஶன꞉ || 16 ||

ஸ ச ஸர்வகு³ணோபேத꞉ கௌஸல்யானந்த³வர்த⁴ன꞉ |
ஸமுத்³ர இவ கா³ம்பீ⁴ர்யே தை⁴ர்யேண ஹிமவானிவ || 17 ||

விஷ்ணுனா ஸத்³ருஶோ வீர்யே ஸோமவத்ப்ரியத³ர்ஶன꞉ |
காலாக்³னிஸத்³ருஶ꞉ க்ரோதே⁴ க்ஷமயா ப்ருதி²வீஸம꞉ || 18 ||

த⁴னதே³ன ஸமஸ்த்யாகே³ ஸத்யே த⁴ர்ம இவாபர꞉ |
தமேவங்கு³ணஸம்பன்னம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் || 19 ||

ஜ்யேஷ்ட²ம் ஶ்ரேஷ்ட²கு³ணைர்யுக்தம் ப்ரியம் த³ஶரத²꞉ ஸுதம் |
ப்ரக்ருதீனாம் ஹிதைர்யுக்தம் ப்ரக்ருதி ப்ரிய காம்யயா || 20 ||

யௌவராஜ்யேன ஸம்யோக்துமைச்ச²த்ப்ரீத்யா மஹீபதி꞉ |
தஸ்யாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ரான் த்³ருஷ்ட்வா பா⁴ர்யா(அ)த² கைகயீ || 21 ||

பூர்வம் த³த்தவரா தே³வீ வரமேனமயாசத |
விவாஸனம் ச ராமஸ்ய ப⁴ரதஸ்யாபி⁴ஷேசனம் || 22 ||

ஸ ஸத்யவசனாத்³ராஜா த⁴ர்மபாஶேன ஸம்யத꞉ |
விவாஸயாமாஸ ஸுதம் ராமம் த³ஶரத²꞉ ப்ரியம் || 23 ||

ஸ ஜகா³ம வனம் வீர꞉ ப்ரதிஜ்ஞாமனுபாலயன் |
பிதுர்வசனநிர்தே³ஶாத்கைகேய்யா꞉ ப்ரியகாரணாத் || 24 ||

தம் வ்ரஜந்தம் ப்ரியோ ப்⁴ராதா லக்ஷ்மணோ(அ)னுஜகா³ம ஹ |
ஸ்னேஹாத்³வினயஸம்பன்ன꞉ ஸுமித்ரானந்த³வர்த⁴ன꞉ || 25 ||

ப்⁴ராதரம் த³யிதோ ப்⁴ராது꞉ ஸௌப்⁴ராத்ரமனுத³ர்ஶயன் |
ராமஸ்ய த³யிதா பா⁴ர்யா நித்யம் ப்ராணஸமாஹிதா || 26 ||

ஜனகஸ்ய குலே ஜாதா தே³வமாயேவ நிர்மிதா |
ஸர்வலக்ஷணஸம்பன்னா நாரீணாமுத்தமா வதூ⁴꞉ || 27 ||

ஸீதா(அ)ப்யனுக³தா ராமம் ஶஶினம் ரோஹிணீ யதா² |
பௌரைரனுக³தோ தூ³ரம் பித்ரா த³ஶரதே²ன ச || 28 ||

ஶ்ருங்கி³பே³ரபுரே ஸூதம் க³ங்கா³கூலே வ்யஸர்ஜயத் |
கு³ஹமாஸாத்³ய த⁴ர்மாத்மா நிஷாதா³தி⁴பதிம் ப்ரியம் || 29 ||

கு³ஹேன ஸஹிதோ ராம꞉ லக்ஷ்மணேன ச ஸீதயா |
தே வனேன வனம் க³த்வா நதீ³ஸ்தீர்த்வா ப³ஹூத³கா꞉ || 30 ||

சித்ரகூடமனுப்ராப்ய ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஶாஸனாத் |
ரம்யமாவஸத²ம் க்ருத்வா ரமமாணா வனே த்ரய꞉ || 31 ||

தே³வக³ந்த⁴ர்வஸங்காஶாஸ்தத்ர தே ந்யவஸன்ஸுக²ம் |
சித்ரகூடம் க³தே ராமே புத்ரஶோகாதுரஸ்ததா³ || 32 ||

ராஜா த³ஶரத²꞉ ஸ்வர்க³ம் ஜகா³ம விலபன்ஸுதம் |
ம்ருதே து தஸ்மின்ப⁴ரதோ வஸிஷ்ட²ப்ரமுகை²ர்த்³விஜை꞉ || 33 ||

நியுஜ்யமானோ ராஜ்யாய நைச்ச²த்³ராஜ்யம் மஹாப³ல꞉ |
ஸ ஜகா³ம வனம் வீரோ ராமபாத³ப்ரஸாத³க꞉ || 34 ||

க³த்வா து ஸ மஹாத்மானம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் |
அயாசத்³ப்⁴ராதரம் ராமம் ஆர்யபா⁴வபுரஸ்க்ருத꞉ || 35 ||

த்வமேவ ராஜா த⁴ர்மஜ்ஞ இதி ராமம் வசோ(அ)ப்³ரவீத் |
ராமோ(அ)பி பரமோதா³ர꞉ ஸுமுக²ஸ்ஸுமஹாயஶா꞉ || 36 ||

நசைச்ச²த்பிதுராதே³ஶாத் ராஜ்யம் ராமோ மஹாப³ல꞉ |
பாது³கே சாஸ்ய ராஜ்யாய ந்யாஸம் த³த்த்வா புன꞉ புன꞉ || 37 ||

நிவர்தயாமாஸ ததோ ப⁴ரதம் ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ |
ஸ காமமனவாப்யைவ ராமபாதா³வுபஸ்ப்ருஶன் || 38 ||

நந்தி³க்³ராமே(அ)கரோத்³ராஜ்யம் ராமாக³மனகாங்க்ஷயா |
க³தே து ப⁴ரதே ஶ்ரீமான் ஸத்யஸந்தோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ || 39 ||

ராமஸ்து புனராலக்ஷ்ய நாக³ரஸ்ய ஜனஸ்ய ச |
தத்ராக³மனமேகாக்³ரோ த³ண்ட³கான்ப்ரவிவேஶ ஹ || 40 ||

ப்ரவிஶ்ய து மஹாரண்யம் ராமோ ராஜீவலோசன꞉ |
விராத⁴ம் ராக்ஷஸம் ஹத்வா ஶரப⁴ங்க³ம் த³த³ர்ஶ ஹ || 41 ||

ஸுதீக்ஷ்ணம் சாப்யக³ஸ்த்யம் ச அக³ஸ்த்ய ப்⁴ராதரம் ததா² |
அக³ஸ்த்யவசனாச்சைவ ஜக்³ராஹைந்த்³ரம் ஶராஸனம் || 42 ||

க²ட்³க³ம் ச பரமப்ரீதஸ்தூணீ சாக்ஷயஸாயகௌ |
வஸதஸ்தஸ்ய ராமஸ்ய வனே வனசரை꞉ ஸஹ || 43 ||

ருஷயோ(அ)ப்⁴யாக³மன்ஸர்வே வதா⁴யாஸுரரக்ஷஸாம் |
ஸ தேஷாம் ப்ரதிஶுஶ்ராவ ராக்ஷஸானாம் ததா² வனே || 44 ||

ப்ரதிஜ்ஞாதஶ்ச ராமேண வத⁴ஸ்ஸம்யதி ரக்ஷஸாம் |
ருஷீணாமக்³னி கல்பானாம் த³ண்ட³காரண்யவாஸினாம் || 45 ||

தேன தத்ரைவ வஸதா ஜனஸ்தா²னனிவாஸினீ |
விரூபிதா ஶூர்பணகா² ராக்ஷஸீ காமரூபிணீ || 46 ||

தத꞉ ஶூர்பணகா²வாக்யாத் உத்³யுக்தான்ஸர்வராக்ஷஸான் |
க²ரம் த்ரிஶிரஸம் சைவ தூ³ஷணம் சைவ ராக்ஷஸம் || 47 ||

நிஜகா⁴ன ரணே ராமஸ்தேஷாம் சைவ பதா³னுகா³ன் |
வனே தஸ்மின்னிவஸதா ஜனஸ்தா²ன நிவாஸினாம் || 48 ||

ரக்ஷஸாம் நிஹதான்யாஸன்ஸஹஸ்ராணி சதுர்த³ஶ |
ததோ ஜ்ஞாதிவத⁴ம் ஶ்ருத்வா ராவண꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ || 49 ||

ஸஹாயம் வரயாமாஸ மாரீசம் நாம ராக்ஷஸம் |
வார்யமாண꞉ ஸுப³ஹுஶோ மாரீசேன ஸ ராவண꞉ || 50 ||

ந விரோதோ⁴ ப³லவதா க்ஷமோ ராவண தேன தே |
அனாத்³ருத்ய து தத்³வாக்யம் ராவண꞉ காலசோதி³த꞉ || 51 ||

ஜகா³ம ஸஹமாரீச꞉ தஸ்யாஶ்ரமபத³ம் ததா³ |
தேன மாயாவினா தூ³ரமபவாஹ்ய ந்ருபாத்மஜௌ || 52 ||

ஜஹார பா⁴ர்யாம் ராமஸ்ய க்³ருத்⁴ரம் ஹத்வா ஜடாயுஷம் |
க்³ருத்⁴ரம் ச நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ஹ்ருதாம் ஶ்ருத்வா ச மைதி²லீம் || 53 ||

ராக⁴வ꞉ ஶோகஸந்தப்தோ விலலாபாகுலேந்த்³ரிய꞉ |
ததஸ்தேனைவ ஶோகேன க்³ருத்⁴ரம் த³க்³த்⁴வா ஜடாயுஷம் || 54 ||

மார்க³மாணோ வனே ஸீதாம் ராக்ஷஸம் ஸந்த³த³ர்ஶ ஹ |
கப³ந்த⁴ம் நாம ரூபேண விக்ருதம் கோ⁴ரத³ர்ஶனம் || 55 ||

தம் நிஹத்ய மஹாபா³ஹு꞉ த³தா³ஹ ஸ்வர்க³தஶ்ச ஸ꞉ |
ஸ சாஸ்ய கத²யாமாஸ ஶப³ரீம் த⁴ர்மசாரிணீம் || 56 ||

ஶ்ரமணீம் த⁴ர்மனிபுணாமபி⁴க³ச்சே²தி ராக⁴வ |
ஸோ(அ)ப்⁴யக³ச்ச²ன்மஹாதேஜா꞉ ஶப³ரீம் ஶத்ருஸூத³ன꞉ || 57 ||

ஶப³ர்யா பூஜித꞉ ஸம்யக்³ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ |
பம்பாதீரே ஹனுமதா ஸங்க³தோ வானரேண ஹ || 58 ||

ஹனுமத்³வசனாச்சைவ ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ |
ஸுக்³ரீவாய ச தத்ஸர்வம் ஶம்ஸத்³ராமோ மஹாப³ல꞉ || 59 ||

ஆதி³தஸ்தத்³யதா²வ்ருத்தம் ஸீதயாஶ்ச விஶேஷத꞉ |
ஸுக்³ரீவஶ்சாபி தத்ஸர்வம் ஶ்ருத்வா ராமஸ்ய வானர꞉ || 60 ||

சகார ஸக்²யம் ராமேண ப்ரீதஶ்சைவாக்³னிஸாக்ஷிகம் |
ததோ வானரராஜேன வைரானுகத²னம் ப்ரதி || 61 ||

ராமாயாவேதி³தம் ஸர்வம் ப்ரணயாத்³து³꞉கி²தேன ச |
ப்ரதிஜ்ஞாதம் ச ராமேண ததா³ வாலிவத⁴ம் ப்ரதி || 62 ||

வாலினஶ்ச ப³லம் தத்ர கத²யாமாஸ வானர꞉ |
ஸுக்³ரீவ꞉ ஶங்கிதஶ்சாஸீன்னித்யம் வீர்யேண ராக⁴வே || 63 ||

ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யயார்த²ம் து து³ந்து³பே⁴꞉ காயமுத்தமம் |
த³ர்ஶயாமாஸ ஸுக்³ரீவோ மஹாபர்வத ஸன்னிப⁴ம் || 64 ||

உத்ஸ்மயித்வா மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரேக்ஷ்ய சாஸ்தி² மஹாப³ல꞉ |
பாதா³ங்கு³ஷ்டே²ன சிக்ஷேப ஸம்பூர்ணம் த³ஶயோஜனம் || 65 ||

பி³பே⁴த³ ச புன꞉ ஸாலான் ஸப்தைகேன மஹேஷுணா |
கி³ரிம் ரஸாதலம் சைவ ஜனயன் ப்ரத்யயம் ததா³ || 66 ||

தத꞉ ப்ரீதமனாஸ்தேன விஶ்வஸ்த꞉ ஸ மஹாகபி꞉ |
கிஷ்கிந்தா⁴ம் ராமஸஹிதோ ஜகா³ம ச கு³ஹாம் ததா³ || 67 ||

ததோ(அ)க³ர்ஜத்³த⁴ரிவர꞉ ஸுக்³ரீவோ ஹேமபிங்க³ள꞉ |
தேன நாதே³ன மஹதா நிர்ஜகா³ம ஹரீஶ்வர꞉ || 68 ||

அனுமான்ய ததா³ தாராம் ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ |
நிஜகா⁴ன ச தத்ரைனம் ஶரேணைகேன ராக⁴வ꞉ || 69 ||

தத꞉ ஸுக்³ரீவவசனாத் ஹத்வா வாலினமாஹவே |
ஸுக்³ரீவமேவ தத்³ராஜ்யே ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யபாத³யத் || 70 ||

ஸ ச ஸர்வான்ஸமானீய வானரான்வானரர்ஷப⁴꞉ |
தி³ஶ꞉ ப்ரஸ்தா²பயாமாஸ தி³த்³ருக்ஷுர்ஜனகாத்மஜாம் || 71 ||

ததோ க்³ருத்⁴ரஸ்ய வசனாத்ஸம்பாதேர்ஹனுமான்ப³லீ |
ஶதயோஜனவிஸ்தீர்ணம் புப்லுவே லவணார்ணவம் || 72 ||

தத்ர லங்காம் ஸமாஸாத்³ய புரீம் ராவணபாலிதாம் |
த³த³ர்ஶ ஸீதாம் த்⁴யாயந்தீம் அஶோகவனிகாம் க³தாம் || 73 ||

நிவேத³யித்வா(அ)பி⁴ஜ்ஞானம் ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவேத்³ய ச |
ஸமாஶ்வாஸ்ய ச வைதே³ஹீம் மர்த³யாமாஸ தோரணம் || 74 ||

பஞ்ச ஸேனாக்³ரகா³ன்ஹத்வா ஸப்த மந்த்ரிஸுதானபி |
ஶூரமக்ஷம் ச நிஷ்பிஷ்ய க்³ரஹணம் ஸமுபாக³மத் || 75 ||

அஸ்த்ரேணோன்முக்தமாத்மானம் ஜ்ஞாத்வா பைதாமஹாத்³வராத் |
மர்ஷயன்ராக்ஷஸான்வீரோ யந்த்ரிணஸ்தான்யத்³ருச்ச²யா || 76 ||

ததோ த³க்³த்⁴வா புரீம் லங்காம் ருதே ஸீதாம் ச மைதி²லீம் |
ராமாய ப்ரியமாக்²யாதும் புனராயான்மஹாகபி꞉ || 77 ||

ஸோ(அ)பி⁴க³ம்ய மஹாத்மானம் க்ருத்வா ராமம் ப்ரத³க்ஷிணம் |
ந்யவேத³யத³மேயாத்மா த்³ருஷ்டா ஸீதேதி தத்த்வத꞉ || 78 ||

தத꞉ ஸுக்³ரீவஸஹிதோ க³த்வா தீரம் மஹோத³தே⁴꞉ |
ஸமுத்³ரம் க்ஷோப⁴யாமாஸ ஶரைராதி³த்யஸன்னிபை⁴꞉ || 79 ||

த³ர்ஶயாமாஸ சாத்மானம் ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ |
ஸமுத்³ரவசனாச்சைவ நலம் ஸேதுமகாரயத் || 80 ||

தேன க³த்வா புரீம் லங்காம் ஹத்வா ராவணமாஹவே |
ராமஸ்ஸீதாமனுப்ராப்ய பராம் வ்ரீடா³முபாக³மத் || 81 ||

தாமுவாச ததோ ராம꞉ பருஷம் ஜனஸம்ஸதி³ |
அம்ருஷ்யமாணா ஸா ஸீதா விவேஶ ஜ்வலனம் ஸதீ || 82 ||

ததோ(அ)க்³னிவசனாத்ஸீதாம் ஜ்ஞாத்வா விக³தகல்மஷாம் |
ப³பௌ⁴ ராமஸ்ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ பூஜிதஸ்ஸர்வதை³வதை꞉ || 83 ||

கர்மணா தேன மஹதா த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் |
ஸதே³வர்ஷிக³ணம் துஷ்டம் ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மன꞉ || 84 ||

அப்⁴யஷிஞ்சத்ஸ லங்காயாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரம் விபீ⁴ஷணம் |
க்ருதக்ருத்யஸ்ததா³ ராமோ விஜ்வர꞉ ப்ரமுமோத³ ஹ || 85 ||

தே³வதாப்⁴யோ வரம் ப்ராப்ய ஸமுத்தா²ப்ய ச வானரான் |
அயொத்⁴யாம் ப்ரஸ்தி²தோ ராம꞉ புஷ்பகேண ஸுஹ்ருத்³வ்ருத꞉ || 86 ||

ப⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமம் க³த்வா ராமஸ்ஸத்யபராக்ரம꞉ |
ப⁴ரதஸ்யாந்திகம் ராமோ ஹனூமந்தம் வ்யஸர்ஜயத் || 87 ||

புனராக்²யாயிகாம் ஜல்பன் ஸுக்³ரீவஸஹிதஶ்ச ஸ꞉ |
புஷ்பகம் தத்ஸமாருஹ்ய நந்தி³க்³ராமம் யயௌ ததா³ || 88 ||

நந்தி³க்³ராமே ஜடாம் ஹித்வா ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹிதோ(அ)னக⁴꞉ |
ராம꞉ ஸீதாமனுப்ராப்ய ராஜ்யம் புனரவாப்தவான் || 89 ||

ப்ரஹ்ருஷ்டமுதி³தோ லோகஸ்துஷ்ட꞉ புஷ்ட꞉ ஸுதா⁴ர்மிக꞉ |
நிராயமோ ஹ்யரோக³ஶ்ச து³ர்பி⁴க்ஷ ப⁴யவர்ஜித꞉ || 90 ||

ந புத்ரமரணம் கிஞ்சித்³த்³ரக்ஷ்யந்தி புருஷா꞉ க்வ சித் |
நார்யஶ்சாவித⁴வா நித்யம் ப⁴விஷ்யந்தி பதிவ்ரதா꞉ || 91 ||

ந சாக்³னிஜம் ப⁴யம் கிஞ்சித் நாப்ஸு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவ꞉ |
ந வாதஜம் ப⁴யம் கிஞ்சித் நாபி ஜ்வரக்ருதம் ததா² || 92 ||

ந சாபி க்ஷுத்³ப⁴யம் தத்ர ந தஸ்கரப⁴யம் ததா² |
நக³ராணி ச ராஷ்ட்ராணி த⁴ன தா⁴ன்யயுதானி ச || 93 ||

நித்யம் ப்ரமுதி³தாஸ்ஸர்வே யதா² க்ருதயுகே³ ததா² |
அஶ்வமேத⁴ஶதைரிஷ்ட்வா ததா² ப³ஹுஸுவர்ணகை꞉ || 94 ||

க³வாம் கோட்யயுதம் த³த்வா ப்³ரஹ்மலோகம் ப்ரயாஸ்யதி |
அஸங்க்²யேயம் த⁴னம் த³த்வா ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ மஹாயஶா꞉ || 95 ||

ராஜவம்ஶான் ஶதகு³ணான் ஸ்தா²பயிஷ்யதி ராக⁴வ꞉ |
சாதுர்வர்ண்யம் ச லோகே(அ)ஸ்மின் ஸ்வே ஸ்வே த⁴ர்மே நியோக்ஷ்யதி || 96 ||

த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராணி த³ஶவர்ஷஶதானி ச |
ராமோ ராஜ்யமுபாஸித்வா ப்³ரஹ்மலோகம் க³மிஷ்யதி || 97 ||

ப²லஶ்ருதி:
இத³ம் பவித்ரம் பாபக்⁴னம் புண்யம் வேதை³ஶ்ச ஸம்மிதம் |
ய꞉ படே²த்³ராமசரிதம் ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே || 98 ||

ஏததா³க்²யானமாயுஷ்யம் பட²ன்ராமாயணம் நர꞉ |
ஸபுத்ரபௌத்ர꞉ ஸக³ண꞉ ப்ரேத்ய ஸ்வர்கே³ மஹீயதே || 99 ||

பட²ன் த்³விஜோ வாக்³ருஷப⁴த்வமீயாத்
ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூ⁴மிபதித்வமீயாத் |
வணிக்³ஜன꞉ பண்யப²லத்வமீயாத்
ஜனஶ்ச ஶூத்³ரோ(அ)பி மஹத்த்வமீயாத் || 100 ||

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஶ்ரீராமாயண கதா² ஸங்க்ஷேபோ நாம ப்ரத²மஸ்ஸர்க³꞉ ||

Also Read:

Sankshepa Ramayana Shatashloki Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sankshepa Ramayana (Shatashloki) Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top