Ramadasu Keertanas

Selava Maku Selava Lyrics in Telugu | Ramadasu Keerthana

Selava Maku Selava Telugu Lyrics:

పల్లవి:
సెలవా మాకు సెలవా యీ చెఱకేగ సె ॥

చరణము(లు):
సెలవా మాకిక జలజసంభవనుత
జలజపత్రనేత్ర సజ్జనమిత్ర శ్రీరామ సె ॥

నీవా నన్నేలుకోవా యిటు వేగ
రావా సమయముకావ రావయ్యా సె ॥

వాసిగ భద్రాద్రివాస వరరామ
దాసహృదయ నివాసా రామయ్య సె ॥

Add Comment

Click here to post a comment