Slokas

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Gujarati

Shatashatakotisharatparyantam in Gujarati:

શતશતકોટિશરત્પર્યન્તં
પ્રવહતાત્ સંસ્કૃતમન્દાકિની॥ ધ્રુવમ્॥
સિન્ધુ-સુતુદ્રીસરસ્વતીનાં
તટે ઋષીણાં ધ્યાનપરાણામ્ ।
હોમધૂમ-પાવિત-લોકાનાં
અત્રિભૃગૂણાં છન્દોવાણી ॥ ૧॥

વાલ્મીકિમુનિ-વ્યાસવિરચિતા
રામકૃષ્ણયોઃ પાવનગાથા ।
અખણ્ડદીપો ભગવદ્ગીતા
કર્મયોગ-સન્દેશ-દાયિની ॥ ૨॥

ઇયમસ્માકં ધર્મભારતીવ્વ્
રાષ્ટ્રૈક્યસ્ય ચ મહતી સ્ફૂર્તિઃ
વિના સંસ્કૃતં નૈવ સંસ્કૃતિઃ
ઇહ પરત્ર કલ્યાણકારિણી ॥ ૩॥

Also Read:

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment