Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shiva Panchakshara Nakshatra Mala Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shiva Panchakshara Nakshatramala in Gujarati:

॥ શિવપઞ્ચાક્ષર નક્ષત્રમાલા સ્તોત્રમ ॥
શ્રીમદાત્મને ગુણૈકસિન્ધવે નમઃ શિવાય
ધામલેશધૂતકોકબન્ધવે નમઃ શિવાય |
નામશેષિતાનમદ્ભવાન્ધવે નમઃ શિવાય
પામરેતરપ્રધાનવન્ધવે નમઃ શિવાય ॥ ૧ ॥

કાલભીતવિપ્રબાલપાલ તે નમઃ શિવાય
શૂલભિન્નદુષ્ટઅદક્ષફાલ તે નમઃ શિવાય |
મૂલકારણાય કાલકાલ તે નમઃ શિવાય
પાલયાધુના દયાળવાલ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨ ॥

ઇષ્ટવસ્તુમુખ્યદાનહેતવે નમઃ શિવાય
દુષ્ટદૈત્યવંશધૂમકેતવે નમઃ શિવાય |
સૃષ્ટિરક્ષણાય ધર્મસેતવે નમઃ શિવાય
અષ્ટમૂર્તયે વૃષેન્દ્રકેતવે નમઃ શિવાય ॥ ૩ ॥

આપદદ્રિભેદટઙ્કહસ્ત તે નમઃ શિવાય
પાપહારિ દિવ્યસિન્ધુમસ્ત તે નમઃ શિવાય |
પાપહારિણે લસન્નમસ્તતે નમઃ શિવાય
શાપદોષખણ્ડનપ્રશસ્ત તે નમઃ શિવાય ॥ ૪ ॥

વ્યોમકેશ દિવ્યભવ્યરૂપ તે નમઃ શિવાય
હેમમેદિનીધરેન્દ્રચાપ તે નમઃ શિવાય |
નામમાત્રદગ્ધસર્વપાપ તે નમઃ શિવાય
કામનૈકતાનહૃદ્દુરાપ તે નમઃ શિવાય ॥ ૫ ॥

બ્રહ્મમસ્તકાવલીનિબદ્ધ તે નમઃ શિવાય
જિહ્મગેન્દ્રકુણ્ડલપ્રસિદ્ધ તે નમઃ શિવાય |
બ્રહ્મણે પ્રણીતવેદપદ્ધતે નમઃ શિવાય
જિહ્મકાલદેહદત્તપદ્ધતે નમઃ શિવાય ॥ ૬ ॥

કામનાશનાય શુદ્ધકર્મણે નમઃ શિવાય
સામગાનજાયમાનશર્મણે નમઃ શિવાય |
હેમકાન્તિચાકચક્યવર્મણે નમઃ શિવાય
સામજાસુરાઙ્ગલબ્ધચર્મણે નમઃ શિવાય ॥ ૭ ॥

જન્મમૃત્યુઘોરદુઃખહારિણે નમઃ શિવાય
ચિન્મયૈકરૂપદેહધારિણે નમઃ શિવાય |
મન્મનોરથાવપૂર્તિકારિણે નમઃ શિવાય
સન્મનોગતાય કામવૈરિણે નમઃ શિવાય ॥ ૮ ॥

યક્ષરાજબન્ધવે દયાળવે નમઃ શિવાય
દક્ષપાણિશોભિકાઞ્ચનાલવે નમઃ શિવાય|
પક્ષિરાજવાહહૃચ્છયાલવે નમઃ શિવાય
અક્ષિફાલવેદપૂતતાલવે નમઃ શિવાય ॥ ૯ ॥

દક્ષહસ્તનિષ્ઠજાતવેદસે નમઃ શિવાય
હ્યક્ષરાત્મને નમદ્વિડૌજસે નમઃ શિવાય |
દીક્ષિતપ્રકાશિતાત્મતેજસે નમઃ શિવાય
ઉક્ષરાજવાહ તે સતાં ગતે નમઃ શિવાય ॥ ૧૦ ॥

રાજતાચલેન્દ્રસાનુવાસિને નમઃ શિવાય
રાજમાનનિત્યમન્દહાસિને નમઃ શિવાય |
રાજકોરકાવતંસભાસિને નમઃ શિવાય
રાજરાજમિત્રતા પ્રકાશિને નમઃ શિવાય ॥ ૧૧ ॥

દીનમાનબાલિકામધેનવે નમઃ શિવાય
સૂનવાણદાહકૃત્કૃશાનવે નમઃ શિવાય |
સ્વાનુરાગભક્તરત્ન સાનવે નમઃ શિવાય
દાનવાન્ધકારચણ્ડભાનવે નમઃ શિવાય ॥ ૧૨ ॥

સર્વમઙ્ગળાકુચાગ્રશાયિને નમઃ શિવાય
સર્વદેવતાગણાતિશાયિને નમઃ શિવાય |
પૂર્વદેવનાશસંવિધાયિને નમઃ શિવાય
સર્વમન્મનોજભઙ્ગદાયિને નમઃ શિવાય ॥ ૧૩ ॥

સ્તોકભક્તિતોઽપિ ભક્તપોષિણે નમઃ શિવાય
માકરન્દસારવર્ષિભાષિણે નમઃ શિવાય |
એકબિલ્વદાનતોઽપિ તોષિણે નમઃ શિવાય
નૈકજન્મપાપજાલશોષિણે નમઃ શિવાય ॥ ૧૪ ॥

સર્વજીવરક્ષણૈકશીલિને નમઃ શિવાય
પાર્વતીપ્રિયાય ભક્તપાલિને નમઃ શિવાય |
દુર્વિદગ્ધદૈત્યસૈન્યદારિણે નમઃ શિવાય
શર્વરીશધારિણે કપાલિને નમઃ શિવાય ॥ ૧૫ ॥

પાહિ મામુમામનોજ્ઞદેહ તે નમઃ શિવાય
દેહિ મે વરં સિતાદ્રિગેહ તે નમઃ શિવાય |
મોહિતર્ષિકામિનીસમૂહ તે નમઃ શિવાય
સ્વેહિતપ્રસન્ન કામદોહ તે નમઃ શિવાય ॥ ૧૬ ॥

મઙ્ગળપ્રદાય ગોતુરઙ્ગ તે નમઃ શિવાય
ગઙ્ગયા તરઙ્ગિતોત્તમાઙ્ગ તે નમઃ શિવાય |
સઙ્ગરપ્રવૃત્તવૈરિભઙ્ગ તે નમઃ શિવાય
અઙ્ગજારયે કરેકુરઙ્ગ તે નમઃ શિવાય ॥ ૧૭ ॥

ઈતિતક્ષણપ્રદાનહેતવે નમઃ શિવાય
આહિતાગ્નિપાલકોક્ષકેતવે નમઃ શિવાય |
દેહકાન્તિધૂતરૌપ્યધાતવે નમઃ શિવાય
ગેહદુઃખપુઞ્જધૂમકેતવે નમઃ શિવાય ॥ ૧૮ ॥

ત્ર્યક્ષ દીનસત્કૃપાકટાક્ષ તે નમઃ શિવાય
દક્ષસપ્તતન્તુનાશદક્ષ તે નમઃ શિવાય |
ઋક્ષરાજભાનુપાવકાક્ષ તે નમઃ શિવાય
રક્ષ માં પ્રપન્નમાત્રરક્ષ તે નમઃ શિવાય ॥ ૧૯ ॥

ન્યઙ્કુપાણયે શિવઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય
સઙ્કટાબ્ધિતીર્ણકિઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય |
પઙ્કભીષિતાભયઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય
પઙ્કજાનનાય શઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય ॥ ૨૦ ॥

કર્મપાશનાશ નીલકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય
શર્મદાય નર્યભસ્મકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય |
નિર્મમર્ષિસેવિતોપકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય
કુર્મહે નતીર્નમદ્વિકુણ્ઠ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨૧ ॥

વિષ્ટપાધિપાય નમ્રવિષ્ણવે નમઃ શિવાય
શિષ્ટવિપ્રહૃદ્ગુહાચરિષ્ણવે નમઃ શિવાય |
ઇષ્ટવસ્તુનિત્યતુષ્ટજિષ્ણવે નમઃ શિવાય
કષ્ટનાશનાય લોકજિષ્ણવે નમઃ શિવાય ॥ ૨૨ ॥

અપ્રમેયદિવ્યસુપ્રભાવ તે નમઃ શિવાય
સત્પ્રપન્નરક્ષણસ્વભાવ તે નમઃ શિવાય |
સ્વપ્રકાશ નિસ્તુલાનુભાવ તે નમઃ શિવાય
વિપ્રડિમ્ભદર્શિતાર્દ્રભાવ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨૩ ॥

સેવકાય મે મૃડ પ્રસીદ તે નમઃ શિવાય
ભાવલભ્ય તાવકપ્રસાદ તે નમઃ શિવાય |
પાવકાક્ષ દેવપૂજ્યપાદ તે નમઃ શિવાય
તાવકાઙ્ઘ્રિભક્તદત્તમોદ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨૪ ॥

ભુક્તિમુક્તિદિવ્યભોગદાયિને નમઃ શિવાય
શક્તિકલ્પિતપ્રપઞ્ચભાગિને નમઃ શિવાય |
ભક્તસઙ્કટાપહારયોગિને નમઃ શિવાય
યુક્તસન્મનઃ સરોજયોગિને નમઃ શિવાય ॥ ૨૫ ॥

અન્તકાન્તકાય પાપહારિણે નમઃ શિવાય
શન્તમાય દન્તિચર્મધારિણે નમઃ શિવાય |
સન્તતાશ્રિતવ્યથાવિદારિણે નમઃ શિવાય
જન્તુજાતનિત્યસૌખ્યકારિણે નમઃ શિવાય ॥ ૨૬ ॥

શૂલિને નમો નમઃ કપાલિને નમઃ શિવાય
પાલિને વિરિઞ્ચિતુણ્ડમાલિને નમઃ શિવાય |
લીલિને વિશેષરુણ્ડમાલિને નમઃ શિવાય
શીલિને નમઃ પ્રપુણ્યશાલિને નમઃ શિવાય ॥ ૨૭ ॥

શિવપઞ્ચાક્ષરમુદ્રાં ચતુષ્પદોલ્લાસપદ્યમણિઘટિતામ |
નક્ષત્રમાલિકામિહ દધદુપકણ્ઠં નરો ભયેત્સોમઃ ॥ ૨૮ ॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિબ્રાજકાચાર્યસ્ય શ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ શિવપઞ્ચાક્ષરનક્ષત્રમાલાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Shivapanchakshara Nakshatramala Stotram Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top