Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivajayavaada Stotram Lyrics in Bengali

Shiva jayavaada Stotram in Bengali:

॥ শিৱজযৱাদ স্তোত্রম ॥
জয জয গিরিজালঙ্কৃতৱিগ্রহ, জয জয ৱিনতাখিলদিক্পাল |
জয জয সর্ৱৱিপত্তিৱিনাশন, জয জয শঙ্কর দীনদযাল ॥ ১ ॥

জয জয সকলসুরাসুরসেৱিত, জয জয ৱাংছিতদানৱিতন্দ্র |
জয জয লোকালোকধুরন্ধর জয জয নাগেশ্ৱর ধৃতচন্দ্র ॥ ২ ॥

জয জয হিমাচলনিৱাসিন জয জয করুণাকল্পিতলিঙ্গ |
জয জয সংসৃতিরচনাশিল্পিন জয জয ভক্তহৃদংবুজভৃঙ্গ ॥ ৩ ॥

জয জয ভোগিফণামণিরঞ্জিত, জয জয ভূতিৱিভূষিতদেহ |
জয জয পিতৃৱনকেলিপরাযণ, জয জয গৌরীৱিভ্রমগেহ ॥ ৪ ॥

জয জয গাঙ্গতরঙ্গলুলিতজট, জয জয মঙ্গলপূরসমুদ্র |
জয জয বোধৱিজৃংভণকারণ , জয জয মানসপূর্তিৱিনিদ্র ॥ ৫ ॥

জয জয দযাতরঙ্গিতলোচন, জয জয চিত্রচরিত্রপৱিত্র |
জয জয শব্দব্রহ্মৱিকাশক, জয জয কিল্বিষতাপধৱিত্র ॥ ৬ ॥

জয জয তন্ত্রনিরূপণতত্পর, জয জয যোগৱিকস্ৱরধাম |
জয জয মদনমহাভটভঞ্জন, জয জয পূরিতপূজককাম ॥ ৭ ॥

জয জয গঙ্গাধর ৱিশ্ৱেশ্ৱর, জয জয পতিতপৱিত্রৱিধান |
জয জয বংবংনাদ কৃপাকর, জয জয শিৱ শিৱ সৌখ্যনিধান ॥ ৮ ॥

য ইমং শিৱজযৱাদমুদারং পঠতি সদা শিৱধাম্নি |
তস্য সদাশিৱশাসনযোগান্মাদ্যতি সংপন্নাম্নি ॥ ৯ ॥

ইতি শিৱজযৱাদস্তোত্রং সংপূর্ণম ॥

Also Read:

Shivajayavaada Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivajayavaada Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top