Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Gujarati | 108 Names

Ardhanarishvara is a form Lord Shiva and Parvati Devi also known as Devi, Shakti and Uma. Ardhanarishwara is represented by both a man and a woman, divided equally in the middle. The right half is usually the male Shiva, which illustrates its traditional attributes. Ardhanarishwara is a combination of three words “Ardha”, “Nari” and “Ishwara” means “half”, “woman” and “lord” respectively, that when combined means the man whose half is a woman.

Lord Shiva and Goddess Parvati or Shiva and Shakti – are known as Purusha and Prakriti. The word “Purush” is today commonly understood as “man,” but that is not what it means. Praktriti means “nature” or “creation.”

Ardhanarishvari Ashtottara Shatanamavali in Gujarati:

॥ અર્ધનારીશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥
ૐ ચામુણ્ડિકામ્બાયૈ નમઃ શ્રીકણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ પરમેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ મહારાજ્ઞ્યૈ નમઃ મહાદેવાય નમઃ ।
ૐ સદારાધ્યાયૈ નમઃ સદાશિવાય નમઃ ।
ૐ શિવાર્ધાઙ્ગ્યૈ નમઃ શિવાર્ધાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ કાલભૈરવાય નમઃ ।
ૐ શક્તિત્રિતયરૂપાઢ્યાયૈ નમઃ મૂર્તિત્રિતયરૂપવતે નમઃ ।
ૐ કામકોટિસુપીઠસ્થાયૈ નમઃ કાશીક્ષેત્રસમાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ દાક્ષાયણ્યૈ નમઃ દક્ષવૈરિણે નમઃ ।
ૐ શૂલિન્યૈ નમઃ શૂલધારકાય નમઃ ।। ૧૦ ।।

ૐ હ્રીઙ્કારપઞ્જરશુક્યૈ નમઃ હરિશઙ્કરરૂપવતે નમઃ ।
ૐ શ્રીમદગ્નેશજનન્યૈ નમઃ ષડાનનસુજન્મભુવે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચપ્રેતાસનારૂઢાયૈ નમઃ પઞ્ચબ્રહ્મસ્વરૂપભૃતે નમઃ ।
ૐ ચણ્ડમુણ્ડશિરશ્છેત્ર્યૈ નમઃ જલન્ધરશિરોહરાય નમઃ ।
ૐ સિંહવાહિન્યૈ નમઃ વૃષારૂઢાય નમઃ ।
ૐ શ્યામાભાયૈ નમઃ સ્ફટિકપ્રભાય નમઃ ।
ૐ મહિષાસુરસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ ગજાસુરવિમર્દનાય નમઃ ।
ૐ મહાબલાચલાવાસાયૈ નમઃ મહાકૈલાસવાસભુવે નમઃ ।
ૐ ભદ્રકાલ્યૈ નમઃ વીરભદ્રાય નમઃ ।
ૐ મીનાક્ષ્યૈ નમઃ સુન્દરેશ્વરાય નમઃ ।। ૨૦ ।।

ૐ ભણ્ડાસુરાદિસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ દુષ્ટાન્ધકવિમર્દનાય નમઃ ।
ૐ મધુકૈટભસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ મધુરાપુરનાયકાય નમઃ ।
ૐ કાલત્રયસ્વરૂપાઢ્યાયૈ નમઃ કાર્યત્રયવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ ગિરિજાતાયૈ નમઃ ગિરીશાય નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ વિષ્ણુવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ વિશ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ પુષ્પાસ્ત્રાયૈ નમઃ વિષ્ણુમાર્ગણાય નમઃ ।
ૐ કૌસુમ્ભવસનોપેતાયૈ નમઃ વ્યાઘ્રચર્મામ્બરાવૃતાય નમઃ ।
ૐ મૂલપ્રકૃતિરૂપાઢ્યાયૈ નમઃ પરબ્રહ્મસ્વરૂપવાતે નમઃ ।
ૐ રુણ્ડમાલાવિભૂષાઢ્યાયૈ નમઃ લસદ્રુદ્રાક્ષમાલિકાય નમઃ ।। ૩૦ ।।

ૐ મનોરૂપેક્ષુકોદણ્ડાયૈ નમઃ મહામેરુધનુર્ધરાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રચૂડાયૈ નમઃ ચન્દ્રમૌલિને નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ મહેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ મહાકાલ્યૈ નમઃ મહાકાલાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યરૂપાયૈ નમઃ દિગમ્બરાય નમઃ ।
ૐ બિન્દુપીઠસુખાસીનાયૈ નમઃ શ્રીમદોઙ્કારપીઠગાય નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાકુઙ્કુમાલિપ્તાયૈ નમઃ ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ મહાપદ્માટવીલોલાયૈ નમઃ મહાબિલ્વાટવીપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સુધામય્યૈ નમઃ વિષધરાય નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગ્યૈ નમઃ મુકુટેશ્વરાય નમઃ ।। ૪૦ ।।

ૐ વેદવેદ્યાયૈ નમઃ વેદવાજિને નમઃ ।
ૐ ચક્રેશ્યૈ નમઃ વિષ્ણુચક્રદાય નમઃ ।
ૐ જગન્મય્યૈ નમઃ જગદ્રૂપાય નમઃ ।
ૐ મૃડાણ્યૈ નમઃ મૃત્યુનાશનાય નમઃ ।
ૐ રામાર્ચિતપદામ્ભોજાયૈ નમઃ કૃષ્ણપુત્રવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ રમાવાણીસુસંસેવ્યાયૈ નમઃ વિષ્ણુબ્રહ્મસુસેવિતાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યચન્દ્રાગ્નિનયનાયૈ નમઃ તેજસ્ત્રયવિલોચનાય નમઃ ।
ૐ ચિદગ્નિકુણ્ડસમ્ભૂતાયૈ નમઃ મહાલિઙ્ગસમુદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ કમ્બુકણ્ઠ્યૈ નમઃ કાલકણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ વજ્રેશ્યૈ નમઃ વજ્રપૂજિતાય નમઃ ।। ૫૦ ।।

ૐ ત્રિકણ્ટક્યૈ નમઃ ત્રિભઙ્ગીશાય નમઃ ।
ૐ ભસ્મરક્ષાયૈ નમઃ સ્મરાન્તકાય નમઃ ।
ૐ હયગ્રીવવરોદ્ધાત્ર્યૈ નમઃ માર્કણ્ડેયવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તામણિગૃહાવાસાયૈ નમઃ મન્દરાચલમન્દિરાય નમઃ ।
ૐ વિન્ધ્યાચલકૃતાવાસાયૈ નમઃ વિન્ધ્યશૈલાર્યપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ મનોન્મન્યૈ નમઃ લિઙ્ગરૂપાય નમઃ ।
ૐ જગદમ્બાયૈ નમઃ જગત્પિત્રે નમઃ ।
ૐ યોગનિદ્રાયૈ નમઃ યોગગમ્યાય નમઃ ।
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ભવમૂર્તિમતે નમઃ ।
ૐ શ્રીચક્રાત્મરથારૂઢાયૈ નમઃ ધરણીધરસંસ્થિતાય નમઃ ।। ૬૦ ।।

ૐ શ્રીવિદ્યાવેદ્યમહિમાયૈ નમઃ નિગમાગમસંશ્રયાય નમઃ ।
ૐ દશશીર્ષસમાયુક્તાયૈ નમઃ પઞ્ચવિંશતિશીર્ષવતે નમઃ ।
ૐ અષ્ટાદશભુજાયુક્તાયૈ નમઃ પઞ્ચાશત્કરમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મ્યાદિમાતૃકારૂપાયૈ નમઃ શતાષ્ટેકાદશાત્મવતે નમઃ ।
ૐ સ્થિરાયૈ નમઃ સ્થાણવે નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ સદ્યોજાતાય નમઃ ।
ૐ ઉમાયૈ નમઃ મૃડાય નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ શિવાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ રુદ્રાય નમઃ ।
ૐ શૈવેશ્વર્યૈ નમઃ ઈશ્વરાય નમઃ ।। ૭૦ ।।

ૐ કદમ્બકાનનાવાસાયૈ નમઃ દારુકારણ્યલોલુપાય નમઃ ।
ૐ નવાક્ષરીમનુસ્તુત્યાયૈ નમઃ પઞ્ચાક્ષરમનુપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નવાવરણસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ પઞ્ચાયતનપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ દેહસ્થષટ્ચક્રદેવ્યૈ નમઃ દહરાકાશમધ્યગાય નમઃ ।
ૐ યોગિનીગણસંસેવ્યાયૈ નમઃ ભૃઙ્ગ્યાદિપ્રમથાવૃતાય નમઃ ।
ૐ ઉગ્રતારાયૈ નમઃ ઘોરરૂપાય નમઃ ।
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ શર્વમૂર્તિમતે નમઃ ।
ૐ નાગવેણ્યૈ નમઃ નાગભૂષાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણ્યૈ નમઃ મન્ત્રદૈવતાય નમઃ ।
ૐ જ્વલજ્જિહ્વાયૈ નમઃ જ્વલન્નેત્રાય નમઃ ।। ૮૦ ।।

ૐ દણ્ડનાથાયૈ નમઃ દૃગાયુધાય નમઃ ।
ૐ પાર્થાઞ્જનાસ્ત્રસન્દાત્ર્યૈ નમઃ પાર્થપાશુપતાસ્ત્રદાય નમઃ ।
ૐ પુષ્પવચ્ચક્રતાટઙ્કાયૈ નમઃ ફણિરાજસુકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ બાણપુત્રીવરોદ્ધાત્ર્યૈ નમઃ બાણાસુરવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ વ્યાલકઞ્ચુકસંવીતાયૈ નમઃ વ્યાલયજ્ઞોપવીતવતે નમઃ ।
ૐ નવલાવણ્યરૂપાઢ્યાયૈ નમઃ નવયૌવનવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ નાટ્યપ્રિયાયૈ નમઃ નાટ્યમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ત્રિસન્ધ્યાયૈ નમઃ ત્રિપુરાન્તકાય નમઃ ।
ૐ તન્ત્રોપચારસુપ્રીતાયૈ નમઃ તન્ત્રાદિમવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ નવવલ્લીષ્ટવરદાયૈ નમઃ નવવીરસુજન્મભુવે નમઃ ।। ૯૦ ।।

ૐ ભ્રમરજ્યાયૈ નમઃ વાસુકિજ્યાય નમઃ ।
ૐ ભેરુણ્ડાયૈ નમઃ ભીમપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ નિશુમ્ભશુમ્ભદમન્યૈ નમઃ નીચાપસ્મારમર્દનાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રામ્બુજારૂઢાયૈ નમઃ સહસ્રકમલાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાસહોદર્યૈ નમઃ ગઙ્ગાધરાય નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ત્રયમ્બકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીશૈલભ્રમરામ્બાખ્યાયૈ નમઃ મલ્લિકાર્જુનપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ભવતાપપ્રશમન્યૈ નમઃ ભવરોગનિવારકાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યસ્થાયૈ નમઃ મુનિમાનસહંસકાય નમઃ ।
ૐ પ્રત્યઙ્ગિરાયૈ નમઃ પ્રસન્નાત્મને નમઃ ।। ૧૦૦ ।।

ૐ કામેશ્યૈ નમઃ કામરૂપવતે નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્પ્રભાયૈ નમઃ સ્વપ્રકાશાય નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ કૃતાન્તહૃદે નમઃ ।
ૐ સદાન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ ભિક્ષાટાય નમઃ ।
ૐ વનદુર્ગાયૈ નમઃ વસુપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સર્વચૈતન્યરૂપાઢ્યાયૈ નમઃ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલરૂપાઢ્યાયૈ નમઃ સર્વકલ્યાણદાયકાય નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશ્વર્યૈ નમઃ શ્રીમદ્રાજરાજપ્રિયઙ્કરાય નમઃ ।। ૧૦૮ ।।

ઇતિ અર્ધનારીશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read:

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Ardhanarishvara in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top