Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Oriya | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 5 Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀବାଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ୫
ଅମ୍ବା ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସୁନ୍ଦରୀ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ।
ଶିଵା ଭଵାନୀ ଚିଦ୍ରୂପା ତ୍ରିପୁରା ଭଵରୂପିଣୀ ॥ ୧ ॥

ଭୟଙ୍କରୀ ଭଦ୍ରରୂପା ଭୈରଵୀ ଭଵଵାରିଣୀ ।
ଭାଗ୍ୟପରଦା ଭାଵଗମ୍ୟା ଭଗମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗା ॥ ୨ ॥

ମନ୍ତ୍ରରୂପପଦା ନିତ୍ୟା ପାର୍ଵତୀ ପ୍ରାଣରୂପିଣୀ ।
ଵିଶ୍ଵକର୍ତ୍ରୀ ଵିଶ୍ଵଭୋକ୍ତ୍ରୀ ଵିଵିଧା ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦିତା ॥ ୩ ॥

ଏକାକ୍ଷରୀ ମୃଡାରାଧ୍ୟା ମୃଡସନ୍ତୋଷକାରିଣୀ ।
ଵେଦଵେଦ୍ୟା ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ଵିମଲା ଵୀରସେଵିତା ॥ ୪ ॥

ଵିଧୁମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥା ଵିଧୁବିମ୍ବସମାନନା ।
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ଵିୟଦ୍ରୂପା ଵିଶ୍ଵମାୟା ଵିମୋହିନୀ ॥ ୫ ॥

ଚତୁର୍ଭୁଜା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିସମପ୍ରଭା ।
ଵରପ୍ରଦା ଭାଗ୍ୟରୂପା ଭକ୍ତରକ୍ଷଣଦୀକ୍ଷିତା ॥ ୬ ॥

ଭକ୍ତିଦା ଶୁଭଦା ଶୁଭ୍ରା ସୂକ୍ଷ୍ମା ସୁରଗଣାଚିତା ।
ଗାନପ୍ରିୟା ଗାନଲୋଲା ଦେଵଗାନସମନ୍ଵିତା ॥ ୭ ॥

ସୂତ୍ରସ୍ଵରୂପା ସୂତ୍ରାର୍ଥା ସୁରଵୃନ୍ଦସୁଖପ୍ରଦା ।
ୟୋଗାପ୍ରିୟା ୟୋଗଵେଦ୍ୟା ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ମଵାସିନୀ ॥ ୮ ॥

ୟୋଗମାର୍ଗରତା ଦେଵୀ ସୁରାସୁରନିଷେଵିତା ।
ମୁକ୍ତିଦା ଶିଵଦା ଶୁଦ୍ଧା ଶୁଦ୍ଧମାର୍ଗସମର୍ଚିତା ॥ ୯ ॥

ତାରାହାରା ଵିୟଦ୍ରୂପା ସ୍ଵର୍ଣତାଟଙ୍କଶୋଭିତା ।
ସର୍ଵଲକ୍ଷଣସମ୍ପନ୍ନା ସର୍ଵଲୋକହୃଦିସ୍ଥିତା ॥ ୧୦ ॥

ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସର୍ଵତନ୍ତ୍ରା ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଶିଵା ସର୍ଵାନ୍ନସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଶିଵପ୍ରେମରତିପ୍ରିୟା ॥ ୧୧ ॥

ଶିଵାନ୍ତରଙ୍ଗନିଲୟା ରୁଦ୍ରାଣୀ ଶମ୍ଭୁମୋହିନୀ ।
ଭଵାର୍ଧଧାରିଣୀ ଗୌରୀ ଭଵପୂଜନତତ୍ପରା ॥ ୧୨ ॥

ଭଵଭକ୍ତିପ୍ରିୟାଽପର୍ଣା ସର୍ଵତତ୍ତ୍ଵସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ତ୍ରିଲୋକସୁନ୍ଦରୀ ସୌମ୍ୟା ପୁଣ୍ୟଵର୍ତ୍ମା ରତିପ୍ରିୟା ॥ ୧୩ ॥

ପୁରାଣୀ ପୁଣ୍ୟନିଲୟା ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ ।
ଦୁଷ୍ଟହନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତପୂଜ୍ୟା ଭଵଭୀତିନିଵାରିଣୀ ॥ ୧୪ ॥

ସର୍ଵାଙ୍ଗସୁନ୍ଦରୀ ସୌମ୍ୟା ସର୍ଵାଵୟଵଶୋଭିତା ।
କଦମ୍ବଵିପିନାଵାସା କରୁଣାମୃତସାଗରା ॥ ୧୫ ॥

ସତ୍କୁଲାଧାରିଣୀ ଦୁର୍ଗା ଦୁରାଚାରଵିଘାତିନୀ ।
ଇଷ୍ଟଦା ଧନଦା ଶାନ୍ତା ତ୍ରିକୋଣାନ୍ତରମଧ୍ୟଗା ॥ ୧୬ ॥

ତ୍ରିଖଣ୍ଡାମୃତସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ।
ସ୍ତୋତ୍ରେଣାନେନ ଦେଵେଶୀଂ ଵିଧୁମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗାମ୍ ।
ଧ୍ୟାୟେଜ୍ଜପେନ୍ମହାଦେଵୀଂ ବାଲାଂ ସର୍ଵାର୍ଥସିଦ୍ଧିଦାମ୍ ॥ ୧୭॥

ଇତି ଶ୍ରୀବାଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ (୫) ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Oriya | Shakthi Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top