Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Kannada

Shri Bala Tripurasundari Ashtottara Shatanamastotram 3 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ –
ಅಣುರೂಪಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಪಾರ್ವತೀ ವರರೂಪಾ ಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 1 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಲಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 2 ॥

ವೇದಬೀಜಾ ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜಾ ವಿಶ್ವಬೀಜಾ ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಭಯಂಕರೀ ॥ 3 ॥

ಕಾಲಿಕಾ ಕಮಲಾ ಕಾಲೀ ಕಂಕಾಲೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಉಪಸ್ಥಿತಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪ್ರಲಯಾ ಲಯಕಾರಿಣೀ ॥ 4 ॥

ಹಿಂಗುಲಾ ತ್ವರಿತಾ ಚಂಡೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀ ।
ರೇಣುಕಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಶಿವಶಾಮ್ಭವೀ ॥ 5 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಮಂಗಲಾ ಗೌರೀ ಗಿರಿಜಾ ಗೋಮತೀ ಗಯಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಚ ಯೋಗಜ್ಞಾನಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚಂಡೀ ಅಮ್ಬಿಕಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 7 ॥

ಅರುಣಾ ತರುಣೀ ಶಾನ್ತಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಸುಮಂಗಲಾ ।
ಶಿವಾ ಚ ಸಿದ್ಧಮಾತಾ ಚ ಸಿದ್ಧಿವಿದ್ಯಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 8 ॥

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮವರ್ಣಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಮ್ಭವಾ ।
ಧಾರಿಣೀ ಧರಿತ್ರೀ ಧಾತ್ರೀ ಚ ಅಗಮ್ಯಾ ಗಮ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 9 ॥

ವಿದ್ಯಾವತೀ ಮನ್ತ್ರಶಕ್ತಿಃ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಪರಾಯಣಾ ।
ವಿರಾಡ್ ಧಾರಿಣೀ ಧಾತ್ರೀ ಚ ವಾರಾಹೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಪರಾ ಪಶ್ಯಾಽಪರಾ ಮಧ್ಯಾ ದಿವ್ಯನಾದವಿಲಾಸಿನೀ ।
ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾಜ್ಯೋತಿಃ ವಿಜಯಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 11 ॥

ಐಂಕಾರೀ ಚ ಭಯಂಕಾರೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕಮಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಸೌಃಕಾರೀ ಶಿವಪತ್ನೀ ಚ ಪರತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 12 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಆದಿಮಾಯಾ ಚ ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಪರಾಯಣಾ ॥ 13 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top