Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকম্

Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকম্

312 Views

শ্রীভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

সুধাধামনৈজাধরাধারবেণুং করাগ্রৈরুদগ্রৈরতিব্যগ্রশীলৈঃ ।
সদা পূরয়ংশ্চারয়ন্গোবরূথান্পুরঃ প্রাদুরাস্তাং মমাভীরবীরঃ ॥ ১॥

য়শোদায়শোদানদক্ষাম্বুজাক্ষ প্রতীপপ্রমাদ প্রহাণপ্রবীণ ।
নিজাপাঙ্গসঙ্গোদ্ভবানঙ্গগোপাঙ্গনাপাঙ্গনৃত্যাঙ্গণীভূতদেহ ॥ ২॥

সদা রাধিকারাধিকাসাধকার্থ প্রতাপপ্রসাদপ্রভো কৃষ্ণদেব ।
অনঙ্গীকৃতানঙ্গসেব্যন্তরঙ্গ প্রবিষ্টপ্রতাপাঘহৃন্মে প্রসীদ ॥ ৩॥

রমাকান্ত শান্ত প্রতীপান্ত মেঽতঃ স্থিরীভূতপাদাম্বুজস্ত্বং ভবাশু ।
সদা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি নাম ত্বদীয়ং বিভো গৃহ্ণতো হে য়শোদাকিশোর ॥ ৪॥

স্ফুরদ্রঙ্গভূমিষ্ঠমঞ্চোপবিষ্টোচ্ছলচ্ছত্রপক্ষে ভয়ঞ্চানিনীষো ।
অলিব্রাতজুষ্টোত্তমস্রগ্ধর শ্রীমনোমন্দির ত্বং হরে মে প্রসীদ ॥ ৫॥

স্বরস্মের কস্মাত্ত্বমস্মান্স্বতো ন স্মরস্যম্বুজস্মেরনেত্রনুকম্পিন্ ।
স্মিতোদ্ভাবিতানঙ্গগোপাঙ্গনাঙ্গোল্লসত্স্বাঙ্গসত্সঙ্গ লম্ভেশ পাহি ॥ ৬॥

রমারাম রামামনোহারিবেষোদ্ধতক্ষোণিপালাঘপাপক্ষয়েশ ।
দরোত্ফুল্লপঙ্কেরুহস্মরেহাসপ্রপন্নার্তিহন্নন্দসূনো প্রসীদ ॥ ৭॥

কুরঙ্গীদৃশামঙ্গসঙ্গেন শশ্বন্নিজানন্দদানন্দকন্দাতিকাল ।
কলিদোদ্ভবোদ্ভূতপঙ্কেরুহাক্ষ স্বভক্তানুরক্তাক্তপাদ প্রসাদ ॥ ৮॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকেনানুয়াতো ভুজঙ্গে শয়ানং হরিং সংস্তবীতি ।
রতিস্তস্য কৃষ্ণে ভবত্যাশু নিত্যা কিমন্যৈঃ ফলৈর্ফল্গুভিঃ সেবকস্য ॥ ৯॥

ইতি শ্রীবিট্ঠলেশ্বররচিতং ভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *