Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dananirvartanakundashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીદાનનિર્વર્તનકુણ્ડાષ્ટકમ્

શ્રીદાનનિર્વર્તનકુણ્ડાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

સ્વદયિતગિરિકચ્છે ગવ્યદાનાર્થમુચ્ચૈઃ
કપટકલહકેલિં કુર્વતોર્નવ્યયૂનોઃ ।
નિજજનકૃતદર્પૈઃ ફુલ્લતોરીક્ષકેઽસ્મિ-
ન્સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૧॥

નિભૃતમજનિ યસ્માદ્દાનનિર્વૃત્તિરસ્મિ-
નત ઇદમભિધાનં પ્રાપ યત્તત્સભાયામ્ ।
રસવિમુખનિગૂઢે તત્ર તજ્ઞૈકવેદ્યે
સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૨॥

અભિનવમધુગન્ધોન્મત્તરોલમ્બસઙ્ઘ
ધ્વનિલલિતસરોજવ્રાતસૌરભ્યશીતે ।
નવમધુરખગાલીક્ષ્વેલિસઞ્ચારકામ્રે
સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૩॥

હિમકુસુમસુવાસસ્ફારપાનીયપૂરે
રસપરિલસદાલીશાલિનોર્નવ્યયૂનોઃ ।
અતુલસલિલખેલાલબ્ધસૌભાગ્યફુલ્લે
સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૪॥

દરવિકસિતપુષ્પૈર્વાસિતાન્તર્દિગન્તઃ
ખગમધુપનિનાદૈર્મોદિતપ્રાણિજાતઃ ।
પરિતૌપરિ યસ્ય ક્ષ્મારુહા ભાન્તિ તસ્મિ-
ન્સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૫॥

નિજનિજનવકુઞ્જે ગુઞ્જિરોલમ્બપુઞ્જે
પ્રણયિનવસખીભિઃ સંપ્રવેશ્ય પ્રિયૌ તૌ ।
નિરુપમનવરઙ્ગસ્તન્યતે યત્ર તસ્મિ-
ન્સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૬॥

સ્ફટિકસમમતુચ્છં યસ્ય પાનીયમચ્છં
ખગનરપશુગોભિઃ સમ્પિબન્તીભિરુચ્ચૈઃ ।
નિજનિજગુણવૃદ્ધિર્લભ્યતે દ્રાગમુસ્મિ-
ન્સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૭॥

સુરભિમધુરશીતં યત્પયઃ પ્રત્યહં તાઃ
સખિગણપરિવીતો વ્યાહરન્પાયયન્ગાઃ ।
સ્વયમથ પિબતિ શ્રીગોપચન્દ્રોઽપિ તસ્મિ-
ન્સરસિ ભવતુ વાસો દાનનિર્વર્તને નઃ ॥ ૮॥

પઠતિ સુમતિરેતદ્દાનનિર્વર્તનાખ્યં
પ્રથિતમહિમકુણ્ડસ્યાષ્ટકં યો યતાત્મા ।
સ ચ નિયતનિવાસં સુષ્ઠુ સંલભ્ય કાલે
કલયતિ કિલ રાધાકૃષ્ણયોર્દાનલીલામ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીરઘુનાથદાસગોસ્વામિવિરચિતસ્તવાવલ્યાં
શ્રીદાનનિર્વર્તનકુણ્ડાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Shri Dananirvartanakundashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીદાનનિર્વર્તનકુણ્ડાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top