Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ganganarayanadevashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગઙ્ગાનારાયણદેવાષ્ટકમ્

શ્રીગઙ્ગાનારાયણદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

કુલસ્થિતાન્ કર્મિણ ઉદ્દિધીર્ષુ-
ર્ગઙ્ગૈવ યસ્મિન્ કૃપયાવિશેષ ।
શ્રીચક્રવર્તી દયતાં સ ગઙ્ગા
નારાયણઃ પ્રેમરસામ્બુધિર્મામ્ ॥ ૧॥

નરોત્તમો ભક્ત્યવતાર એવ
યસ્મિન્ સ્વભક્તિં નિદધૌ મુદૈવ ।
શ્રીચક્રવર્તી દયતાં સ ગઙ્ગા
નારાયણઃ પ્રેમરસામ્બુધિર્મામ્ ॥ ૨॥

વૃન્દાવને યસ્ય યશઃ પ્રસિદ્ધં
અદ્યાપિ ગીયતે સતાં સદઃસુ ।
શ્રીચક્રવર્તી દયતાં સ ગઙ્ગા
નારાયણઃ પ્રેમરસામ્બુધિર્મામ્ ॥ ૩॥

શ્રીગોવિન્દદેવદ્વિભુજત્વશંસિ
શ્રુતિં વદન્ સદ્વિપદં નિરાસ્થત્ ।
શ્રીચક્રવર્તી દયતાં સ ગઙ્ગા
નારાયણઃ પ્રેમરસામ્બુધિર્મામ્ ॥ ૪॥

સૌશીલ્યયુક્તો ગુણરત્નરાશિઃ
પાણ્ડિત્યસારઃ પ્રતિભાવિવસ્વાન્ ।
શ્રીચક્રવર્તી દયતાં સ ગઙ્ગા
નારાયણઃ પ્રેમરસામ્બુધિર્મામ્ ॥ ૫॥

જનાન્ કૃપાદૃષ્ટિભિરેવ સદ્યઃ
પ્રપદ્યમાનાન્ સ્વપદેઽકરોદ્યઃ ।
શ્રીચક્રવર્તી દયતાં સ ગઙ્ગા
નારાયણઃ પ્રેમરસામ્બુધિર્મામ્ ॥ ૬॥

લોકે પ્રભુત્વં સ્થિરભક્તિયોગં
યસ્મૈ સ્વયં ગૌરહરિર્વ્યતાનીત્ ।
શ્રીચક્રવર્તી દયતાં સ ગઙ્ગા
નારાયણઃ પ્રેમરસામ્બુધિર્મામ્ ॥ ૭॥

વૃન્દાવનીયાતિરહસ્યભક્તેર્જ્ઞાનં
વિના યઃ ન કુતોઽપિ સિદ્ધ્યેત્ ।
શ્રીચક્રવર્તી દયતાં સ ગઙ્ગા
નારાયણઃ પ્રેમરસામ્બુધિર્મામ્ ॥ ૮॥

વિશ્રમ્ભવાન્ યશ્ચરણેષુ
ગઙ્ગાનારાયણપ્રેમામ્બુરાશેઃ ।
એતત્પઠેદષ્ટકમેકચિત્તઃ
સ તત્પરીવારપદં પ્રયાતિ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીવિશ્વનાથચક્રવર્તિઠક્કુરવિરચિતસ્તવામૃતલહર્યાં
શ્રીશ્રીગઙ્ગાનારાયણદેવાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Shri Ganganarayanadevashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગઙ્ગાનારાયણદેવાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top