Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Garvapaharashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગર્વાપહારાષ્ટકમ્

શ્રીગર્વાપહારાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

સ્થૂલં વિલોક્ય વપુરાત્મભુવાં સમૂહં
જાયાં ધનાનિ કુપથે પતિતાનિ ભૂયઃ ।
કિં તોષમેષિ મનસા સકલં સમાપ્તે
પુણ્યે વૃથા તવ ભવિષ્યતિ મૂઢબુદ્ધે ॥ ૧॥

ઈશં ભજાન્ધ વિનિયુઙ્ક્ષ્ય બન્ધનાનિ તત્ર
સાધૂન્સમર્ચ પરિપૂજય વિપ્રવૃન્દમ્ ।
દીનાન્ દયાયુતદૃશા પરિપશ્ય નિત્યમ્
નેયં દશા તવ દશાનનતો વિશિષ્ટા ॥ ૨॥

ધનાનિ સઙ્ગૃહ્ય નિગૃહ્ય રસં વિગૃહ્ય નિગૃહ્ય લોકં પરિગૃહ્ય મોહે ।
દેહં વૃથા પુષ્ટમિમં વિધાય ન સાધવો મૂઢ સભાજિતાઃ કિમ્ ॥ ૩॥

ન નમ્રતા કૃષ્ણજનેઽતિકૃષ્ણધને પરં નૈવ દયાતિદીને ।
કુટુમ્બપોષૈકમતે સદા ન તે વિધેહિ બુદ્ધૌ ચ વિમર્ષમન્તઃ ॥ ૪॥

નૈતે હયા નૈવ રથા ન ચોષ્ટ્રા ન વારણા નેતરવાહનાનિ ।
વિહાય દેહં સમયે ગતે તે પરમ્પ્રપાતસ્ય ત સાધનાનિ ॥ ૫॥

કૃષ્ણસ્ય માયામવગત્ય માયા સમૂઢતાન્તં હૃદયે વિધાય ।
તદર્થમેવાખિલલૌકિકં તે વિદેહિરે વૈદિકમપ્યશેષમ્ ॥ ૬॥

આયુઃ પ્રયાતિ ન હિ યાતિ સુતાદિરાત્મા
રાયોઽખિલા અપિ વિહાય મૃતં વ્રજન્તિ ।
ઇત્થં વિચિન્ત્ય વિષયેષુ વિસૃજ્ય સક્તિં
ભક્તિં હરેઃ કુરુ પરાં કરુણાર્ણવસ્ય ॥ ૭॥

વિધાય મહદાશ્રયં સમવહાય સક્તિં સૃતે-
ર્નિધાય ચરણામ્બુજં હૃદિ હરેઃ સુખં સંવિશ ।
કિમર્થમતિચઞ્ચલં પ્રકુરુષે મનઃ સમ્પદો
વિલોક્ય ન હિતાશ્ચલાઃ સુખયિતું ક્ષમા દુર્મદ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીહરિરાયગ્રથિતં શ્રીગર્વાપહારાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ॥

Shri Garvapaharashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગર્વાપહારાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top