Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Giridharyashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગિરિધાર્યષ્ટકમ્

શ્રીગિરિધાર્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

ત્ર્યૈલોક્યલક્ષ્મીમદભૃત્સુરેશ્વરો યદા ઘનૈરન્તકરૈર્વવર્ષ હ ।
તદાકરોદ્યઃ સ્વબલેન રક્ષણં તં ગોપબાલં ગિરિધારિણં વ્રજે ॥ ૧॥

યઃ પાયયન્તીમધિરુહ્ય પૂતનાં સ્તન્યં પપૌ પ્રાણપરાયણઃ શિશુઃ ।
જઘાન વાતાયિતદૈત્યપુઙ્ગવં તં ગોપબાલં ગિરિધારિણં વ્રજે ॥ ૨॥

નન્દવ્રજં યઃ સ્વરુચેન્દિરાલયં ચક્રે દિવીશાં દિવિ મોહવૃદ્ધયે ।
ગોગોપગોપીજનસર્વસૌખ્યકૃત્તં ગોપબાલં ગિરિધારિણં વ્રજે ॥ ૩॥

યં કામદોગ્ઘ્રી ગગનાહૃતૈર્જલૈઃ સ્વજ્ઞાતિરાજ્યે મુદિતાભ્યષિઞ્ચત્ ।
ગોવિન્દનામોત્સવકૃદ્વ્રજૌકસાં તં ગોપબાલં ગિરિધારિણં ભજે ॥ ૪॥

યસ્યાનનાબ્જં વ્રજસુન્દરીજના દિનક્ષયે લોચનષટ્પદૈર્મુદા ।
પિબન્ત્યધીરા વિરહાતુરા ભૃશં તં ગોપબાલં ગિરિધારિણં ભજે ॥ ૫॥

વૃન્દાવને નિર્જરવૃન્દવન્દિતે ગાશ્ચારયન્યઃ કલવેણુનિઃસ્વનઃ ।
ગોપાઙ્ગનાચિત્તવિમોહમન્મથસ્તં ગોપબાલં ગિરિધારિણં ભજે ॥ ૬॥

યઃ સ્વાત્મલીલારસદિત્સયા સતામાવિશ્ચકારાઽગ્નિકુમારવિગ્રહમ્ ।
શ્રીવલ્લભાધ્વાનુસૃતૈકપાલકસ્તં ગોપબાલં ગિરિધારિણં ભજે ॥ ૭॥

ગોપેન્દ્રસૂનોર્ગિરિધારિણોઽષ્ટકં પઠેદિદંયસ્તદનન્યમાનસઃ ।
સમુચ્યતે દુઃખમહાર્ણવાદ્ભૃશં પ્રાપ્નોતિ દાસ્યં ગિરિધારિણે ધ્રુવમ્ ॥ ૮॥

પ્રણમ્ય સમ્પ્રાર્થયતે તવાગ્રતસ્ત્વદઙ્ઘ્રિરેણું રઘુનાથનામકઃ ।
શ્રીવિઠ્ઠ્લાનુગ્રહલબ્ધસન્મતિસ્તત્પૂરયૈતસ્ય મનોરથાર્ણવમ્ ॥ ૯॥

॥ ઇતિ શ્રીરઘુનાથપ્રભુકૃતં સમાપ્તમિદં શ્રીગિરિરાજધાર્યષ્ટકમ્ ॥

Shri Giridharyashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગિરિધાર્યષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top