Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Krishna Stuti Lyrics in Bengali by Shukadeva | শ্রীশুকপ্রোক্তা শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

শ্রীশুকপ্রোক্তা শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ Lyrics in Bengali:

শ্রীশুক উবাচ –
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া ।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনামন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে ॥ ১॥

ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদেঽসতামসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্তয়ে ।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥ ২॥

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুয়োগিনাম্ ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥ ৩॥

য়ত্কীর্তনং য়ত্স্মরণং য়দীক্ষণং য়দ্বন্দনং য়চ্ছ্রবণং য়দর্হণম্ ।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৪॥

বিচক্ষণা য়চ্চরণোপসাদনাত্সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমাস্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৫॥

তপস্বিনো দানপরা য়শস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা য়দর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৬॥

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা আভীরশুম্ভা য়বনাঃ খসাদয়ঃ ।
য়েঽন্যে চ পাপা য়দপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৭॥

স এষ আত্মাত্মবতামধীশ্বরস্ত্রয়ীময়ো ধর্মময়স্তপোময়ঃ ।
গতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভির্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্প্রসীদতাম্ ॥ ৮॥

শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্সতাং পতিঃ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ে শ্রীশুকপ্রোক্তা শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ সমাপ্তা ॥৪॥

Shri Krishna Stuti Lyrics in Bengali by Shukadeva | শ্রীশুকপ্রোক্তা শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top