Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Mukambika Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shri Mookambika Ashtakam Gujarati:

। શ્રીમૂકામ્બિકાષ્ટકમ્ ।
નમસ્તે જગદ્ધાત્રિ સદ્‍બ્રહ્મરૂપે
નમસ્તે હરોપેન્દ્રધાત્રાદિવન્દે ।
નમસ્તે પ્રપન્નેષ્ટદાનૈકદક્ષે
નમસ્તે મહાલક્ષ્મિ કોલાપુરેશિ ॥ ૧॥

વિધિઃ કૃત્તિવાસા હરિર્વિશ્વમેતત્-
સૃજત્યત્તિ પાતીતિ યત્તત્પ્રસિદ્ધં
કૃપાલોકનાદેવ તે શક્તિરૂપે
નમસ્તે મહાલક્ષ્મિ કોલાપુરેશિ ॥ ૨॥

ત્વયા માયયા વ્યાપ્તમેતત્સમસ્તં
ધૃતં લીયસે દેવિ કુક્ષૌ હિ વિશ્વમ્ ।
સ્થિતાં બુદ્ધિરૂપેણ સર્વત્ર જન્તૌ
નમસ્તે મહાલક્ષ્મિ કોલાપુરેશિ ॥ ૩॥

યયા ભક્તવર્ગા હિ લક્ષ્યન્ત એતે
ત્વયાઽત્ર પ્રકામં કૃપાપૂર્ણદૃષ્ટ્યા ।
અતો ગીયસે દેવિ લક્ષ્મીરિતિ ત્વં
નમસ્તે મહાલક્ષ્મિ કોલાપુરેશિ ॥ ૪॥

પુનર્વાક્પટુત્વાદિહીના હિ મૂકા
નરાસ્તૈર્નિકામં ખલુ પ્રાર્થ્યસે યત્
નિજેષ્ટાપ્તયે તેન મૂકામ્બિકા ત્વં
નમસ્તે મહાલક્ષ્મિ કોલાપુરેશિ ॥ ૫॥

યદદ્વૈતરૂપાત્પરબ્રહ્મણસ્ત્વં
સમુત્થા પુનર્વિશ્વલીલોદ્યમસ્થા ।
તદાહુર્જનાસ્ત્વાં ચ ગૌરીં કુમારીં
નમસ્તે મહાલક્ષ્મિ કોલાપુરેશિ ॥ ૬॥

હરેશાદિ દેહોત્થતેજોમયપ્ર-
સ્ફુરચ્ચક્રરાજાખ્યલિઙ્ગસ્વરૂપે ।
મહાયોગિકોલર્ષિહૃત્પદ્મગેહે
નમસ્તે મહાલક્ષ્મિ કોલાપુરેશિ ॥ ૭॥

નમઃ શઙ્ખચક્રાભયાભીષ્ટહસ્તે
નમઃ ત્ર્યમ્બકે ગૌરિ પદ્માસનસ્થે । નમસ્તેઽમ્બિકે
નમઃ સ્વર્ણવર્ણે પ્રસન્ને શરણ્યે
નમસ્તે મહાલક્ષ્મિ કોલાપુરેશિ ॥ ૮॥

ઇદં સ્તોત્રરત્નં કૃતં સર્વદેવૈ-
ર્હૃદિ ત્વાં સમાધાય લક્ષ્મ્યષ્ટકં યઃ ।
પઠેન્નિત્યમેષ વ્રજત્યાશુ લક્ષ્મીં
સ વિદ્યાં ચ સત્યં ભવેત્તત્પ્રસાદાત્ ॥ ૯॥

Also Read:

Shri Mukambika Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Mukambika Ashtakam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top