Ashtaka

Shri Narasimhabharatipadashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীনরসিংহভারতীপাদাষ্টকম্

শ্রীনরসিংহভারতীপাদাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

শ্রীকীর্তিপ্রতিভানাং ভবনং ভবিতা য়দীয়পদনত্যা
তান্দাসীকৃতভূপান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ১॥

চিত্রং য়ন্মুখচন্দ্রালোকাদ্বিকসন্তি চিত্তপদ্মানি ।
শিষ্যাণামনিশং তান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ২॥

সরসান্কবিতাসারান্বর্ষত্যাস্যেষু নম্রজনতায়াঃ ।
য়দপাঙ্গবারিদস্তান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ৩॥

এনঃপর্বতভেদে শতকোটিধুরং দধাতি য়দ্ভক্তিঃ ।
পাপাব্ধিবাডবাংস্তান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ৪॥

য়দ্বাক্শ্রুতির্নরাণাং ভবসাগরতারণে নৌকা ।
শীলিতনিগমান্তাংস্তান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ৫॥

ত্রাসিতকামগজেন্দ্রান্স্ববচশ্চাতুর্যতোষিতার্যজনান্ ।
ক্রোধাহিবৈনতেয়ান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ৬॥

বিতরণধিক্কৃতকর্ণান্ক্ষময়া নির্ধূতমেদিনীগর্বান্ ।
বিরতিবিধূতার্যশুকান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ৭॥

য়ত্পাদাম্বুজভক্তিস্তত্ত্বপ্রাসাদগমননিঃশ্রেণী ।
তান্নতসুখাব্ধিচন্দ্রান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ৮॥

ভূষিতবিভাণ্ডকাত্মজজনিভূমীন্কীর্তিরাজিতদিগন্তান্ ।
বিশ্বোত্তংসিতপাদান্বন্দে নরসিংহভারতীপাদান্ ॥ ৯॥

স্তুতিমেনাং গুরুকৃপয়া রচিতামবনাবহর্নিশং পঠতাম্ ।
করুণানীরধয়ঃ স্যুর্হৃষ্টা নরসিংহভারতীপাদাঃ ॥ ১০॥

ইতি শৃঙ্গেরি শ্রীজগদ্গুরু শ্রীসচ্চিদানন্দশিবাভিনবনৃসিংহ-
ভারতীস্বামিভিঃ বিরচিতং শ্রীনরসিংহভারতীপাদাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।