Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Rama Raksha Stotram Lyrics in Tamil

Shri Ram Raksha Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ராம ரக்ஷா ஸ்தோத்ரம் ॥
அஸ்ய ஶ்ரீராமரக்ஷாஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பு³த⁴கௌஶிக ருʼஷி꞉ ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ரோ தே³வதா அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஸீதா ஶக்தி꞉ ஶ்ரீமத்³ ஹனுமான கீலகம் ஶ்ரீராமசந்த்³ரப்ரீத்யர்தே² ராமரக்ஷாஸ்தோத்ரஜபே வினியோக³꞉ ॥

த்⁴யானம்-
த்⁴யாயேதா³ஜானுபா³ஹும்ʼ த்⁴ருʼதஶரத⁴னுஷம்ʼ ப³த்³த⁴பத்³மாஸனஸ்த²ம்ʼ
பீதம்ʼ வாஸோ வஸானம்ʼ நவகமலத³லஸ்பர்தி⁴னேத்ரம்ʼ ப்ரஸன்னம் ।
வாமாங்காரூட⁴ஸீதாமுக²கமலமிலல்லோசனம்ʼ நீரதா³ப⁴ம்ʼ
நானாலங்காரதீ³ப்தம்ʼ த³த⁴தமுருஜடாமண்ட³லம்ʼ ராமசந்த்³ரம் ॥

ஸ்தோத்ரம்-
சரிதம்ʼ ரகு⁴னாத²ஸ்ய ஶதகோடி ப்ரவிஸ்தரம் ।
ஏகைகமக்ஷரம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ மஹாபாதகனாஶனம் ॥ ௧ ॥

த்⁴யாத்வா நீலோத்பலஶ்யாமம்ʼ ராமம்ʼ ராஜீவலோசனம் ।
ஜானகீலக்ஷ்மணோபேதம்ʼ ஜடாமகுடமண்டி³தம் ॥ ௨ ॥

ஸாஸிதூணத⁴னுர்பா³ணபாணிம்ʼ நக்தஞ்சராந்தகம் ।
ஸ்வலீலயா ஜக³த்ராதும்ʼ ஆவிர்பூ⁴தம்ʼ அஜம்ʼ விபு⁴ம் ॥ ௩ ॥

ராமரக்ஷாம்ʼ படே²த்ப்ராஜ்ஞ꞉ பாபக்⁴னீம்ʼ ஸர்வகாமதா³ம் ।
ஶிரோ மே ராக⁴வ꞉ பாது பா²லம்ʼ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ ௪ ॥

கௌஸல்யேயோ த்³ருʼஶௌ பாது விஶ்வாமித்ரப்ரிய꞉ ஶ்ருதீ ।
க்⁴ராணம்ʼ பாது மக²த்ராதா முக²ம்ʼ ஸௌமித்ரிவத்ஸல꞉ ॥ ௫ ॥

ஜிஹ்வாம்ʼ வித்³யானிதி⁴꞉ பாது கண்ட²ம்ʼ ப⁴ரதவந்தி³த꞉ ।
ஸ்கந்தௌ⁴ தி³வ்யாயுத⁴꞉ பாது பு⁴ஜௌ ப⁴க்³னேஶகார்முக꞉ ॥ ௬ ॥

கரௌ ஸீதாபதி꞉ பாது ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஜாமத³க்³ன்யஜித் ।
மத்⁴யம்ʼ பாது க²ரத்⁴வம்ʼஸீ நாபி⁴ம்ʼ ஜாம்ப³வதா³ஶ்ரய꞉ ॥ ௭ ॥

ஸுக்³ரீவேஶ꞉ கடிம்ʼ பாது ஸக்தி²னீ ஹனுமத்ப்ரபு⁴꞉ ।
ஊரூ ரகூ⁴த்தம꞉ பாது ரக்ஷ꞉குலவினாஶக்ருʼத் ॥ ௮ ॥

ஜானுனீ ஸேதுக்ருʼத்பாது ஜங்கே⁴ த³ஶமுகா²ந்தக꞉ ।
பாதௌ³ விபீ⁴ஷணஶ்ரீத³꞉ பாது ராமோ(அ)கி²லம்ʼ வபு꞉ ॥ ௯ ॥

ஏதாம்ʼ ராமப³லோபேதாம்ʼ ரக்ஷாம்ʼ ய꞉ ஸுக்ருʼதீ படே²த் ।
ஸ சிராயு꞉ ஸுகீ² புத்ரீ விஜயீ வினயீ ப⁴வேத் ॥ ௧௦ ॥

பாதாலபூ⁴தலவ்யோமசாரிணஶ்ச²த்³மசாரிண꞉ ।
ந த்³ரஷ்டுமபி ஶக்தாஸ்தே ரக்ஷிதம்ʼ ராமனாமபி⁴꞉ ॥ ௧௧ ॥

ராமேதி ராமப⁴த்³ரேதி ராமசந்த்³ரேதி வா ஸ்மரன் ।
நரோ ந லிப்யதே பாபை꞉ பு⁴க்திம்ʼ முக்திம்ʼ ச விந்த³தி ॥ ௧௨ ॥

ஜக³ஜ்ஜைத்ரைகமந்த்ரேண ராமனாம்னாபி⁴ரக்ஷிதம் ।
ய꞉ கண்டே² தா⁴ரயேத்தஸ்ய கரஸ்தா²꞉ ஸர்வஸித்³த⁴ய꞉ ॥ ௧௩ ॥

வஜ்ரபஞ்ஜரனாமேத³ம்ʼ யோ ராமகவசம்ʼ ஸ்மரேத் ।
அவ்யாஹதாஜ்ஞ꞉ ஸர்வத்ர லப⁴தே ஜயமங்க³லம் ॥ ௧௪ ॥

ஆதி³ஷ்டவான்யதா² ஸ்வப்னே ராமரக்ஷாமிமாம்ʼ ஹர꞉ ।
ததா² லிகி²தவான்ப்ராத꞉ ப்ரபு³த்³தோ⁴ பு³த⁴கௌஶிக꞉ ॥ ௧௫ ॥

ஆராம꞉ கல்பவ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ விராம꞉ ஸகலாபதா³ம் ।
அபி⁴ராமஸ்த்ரிலோகானாம்ʼ ராம꞉ ஶ்ரீமான் ஸ ந꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ ௧௬ ॥

தருணௌ ரூபஸம்பன்னௌ ஸுகுமாரௌ மஹாப³லௌ ।
புண்ட³ரீக விஶாலாக்ஷௌ சீரக்ருʼஷ்ணாஜினாம்ப³ரௌ ॥ ௧௭ ॥

ப²லமூலாஶினௌ தா³ந்தௌ தாபஸௌ ப்³ரஹ்மசாரிணௌ ।
புத்ரௌ த³ஶரத²ஸ்யைதௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ ௧௮ ॥

ஶரண்யௌ ஸர்வஸத்த்வானாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டௌ² ஸர்வத⁴னுஷ்மதாம் ।
ரக்ஷ꞉ குலனிஹந்தாரௌ த்ராயேதாம்ʼ நோ ரகூ⁴த்தமௌ ॥ ௧௯ ॥

ஆத்தஸஜ்யத⁴னுஷாவிஷுஸ்ப்ருʼஶாவக்ஷயாஶுக³னிஷங்க³ஸங்கி³னௌ ।
ரக்ஷணாய மம ராமலக்ஷ்மணாவக்³ரத꞉ பதி² ஸதை³வ க³ச்ச²தாம் ॥ ௨௦ ॥

ஸன்னத்³த⁴꞉ கவசீ க²ட்³கீ³ சாபபா³ணத⁴ரோ யுவா ।
க³ச்ச²ன்மனோரதோ²(அ)ஸ்மாகம்ʼ ராம꞉ பாது ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ ௨௧ ॥ [*நஶ்ச*]

ராமோ தா³ஶரதி²꞉ ஶூரோ லக்ஷ்மணானுசரோ ப³லீ ।
காகுத்த்²ஸ꞉ புருஷ꞉ பூர்ண꞉ கௌஸல்யேயோ ரகூ⁴த்தம꞉ ॥ ௨௨ ॥

வேதா³ந்தவேத்³யோ யஜ்ஞேஶ꞉ புராணபுருஷோத்தம꞉ ।
ஜானகீவல்லப⁴꞉ ஶ்ரீமான் அப்ரமேய பராக்ரம꞉ ॥ ௨௩ ॥

இத்யேதானி ஜபன்னித்யம்ʼ மத்³ப⁴க்த꞉ ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉ ।
அஶ்வமேதா⁴தி⁴கம்ʼ புண்யம்ʼ ஸம்ப்ராப்னோதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ ௨௪ ॥

ராமம்ʼ து³ர்வாத³லஶ்யாமம்ʼ பத்³மாக்ஷம்ʼ பீதவாஸஸம் ।
ஸ்துவந்தி நாமபி⁴ர்தி³வ்யை꞉ ந தே ஸம்ʼஸாரிணோ நர꞉ ॥ ௨௫ ॥

ராமம்ʼ லக்ஷ்மணபூர்வஜம்ʼ ரகு⁴வரம்ʼ ஸீதாபதிம்ʼ ஸுந்த³ரம்
காகுத்ஸ்த²ம்ʼ கருணார்ணவம்ʼ கு³ணனிதி⁴ம்ʼ விப்ரப்ரியம்ʼ தா⁴ர்மிகம் ।
ராஜேந்த்³ரம்ʼ ஸத்யஸந்த⁴ம்ʼ த³ஶரத²தனயம்ʼ ஶ்யாமலம்ʼ ஶாந்தமூர்திம்
வந்தே³ லோகாபி⁴ராமம்ʼ ரகு⁴குலதிலகம்ʼ ராக⁴வம்ʼ ராவணாரிம் ॥ ௨௬ ॥

ராமாய ராமப⁴த்³ராய ராமசந்த்³ராய வேத⁴ஸே ।
ரகு⁴னாதா²ய நாதா²ய ஸீதாயா꞉ பதயே நம꞉ ॥ ௨௭ ॥

ஶ்ரீராம ராம ரகு⁴னந்த³ன ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம ப⁴ரதாக்³ரஜ ராம ராம ।
ஶ்ரீராம ராம ரணகர்கஶ ராம ராம
ஶ்ரீராம ராம ஶரணம்ʼ ப⁴வ ராம ராம ॥ ௨௮ ॥

ஶ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ மனஸா ஸ்மராமி
ஶ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ வசஸா க்³ருʼணாமி ।
ஶ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ ஶிரஸா நமாமி
ஶ்ரீராமசந்த்³ரசரணௌ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்³யே ॥ ௨௯ ॥

மாதா ராமோ மத்பிதா ராமசந்த்³ர꞉
ஸ்வாமீ ராமோ மத்ஸகா² ராமசந்த்³ர꞉ ।
ஸர்வஸ்வம்ʼ மே ராமசந்த்³ரோ த³யாலு꞉
நான்யம்ʼ ஜானே நைவ ஜானே ந ஜானே ॥ ௩௦ ॥ [*தை³வம்ʼ*]

த³க்ஷிணே லக்ஷ்மணோ யஸ்ய வாமே து ஜனகாத்மஜா ।
புரதோ மாருதிர்யஸ்ய தம்ʼ வந்தே³ ரகு⁴னந்த³னம் ॥ ௩௧ ॥

லோகாபி⁴ராமம்ʼ ரணரங்க³தீ⁴ரம்ʼ
ராஜீவனேத்ரம்ʼ ரகு⁴வம்ʼஶனாத²ம் ।
காருண்யரூபம்ʼ கருணாகரம்ʼ தம்ʼ
ஶ்ரீராமசந்த்³ரம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்³யே ॥ ௩௨ ॥

மனோஜவம்ʼ மாருததுல்யவேக³ம்ʼ
ஜிதேந்த்³ரியம்ʼ பு³த்³தி⁴மதாம்ʼ வரிஷ்ட²ம் ।
வாதாத்மஜம்ʼ வானரயூத²முக்²யம்ʼ
ஶ்ரீராமதூ³தம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்³யே ॥ ௩௩ ॥

கூஜந்தம்ʼ ராம ராமேதி மது⁴ரம்ʼ மது⁴ராக்ஷரம் ।
ஆருஹ்ய கவிதாஶாகா²ம்ʼ வந்தே³ வால்மீகிகோகிலம் ॥ ௩௪ ॥

ஆபதா³மபஹர்தாரம்ʼ தா³தாரம்ʼ ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
லோகாபி⁴ராமம்ʼ ஶ்ரீராமம்ʼ பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ॥ ௩௫ ॥

ப⁴ர்ஜனம்ʼ ப⁴வபீ³ஜானாமார்ஜனம்ʼ ஸுக²ஸம்பதா³ம் ।
தர்ஜனம்ʼ யமதூ³தானாம்ʼ ராம ராமேதி க³ர்ஜனம் ॥ ௩௬ ॥

ராமோ ராஜமணி꞉ ஸதா³ விஜயதே ராமம்ʼ ரமேஶம்ʼ ப⁴ஜே
ராமேணாபி⁴ஹதா நிஶாசரசமூ ராமாய தஸ்மை நம꞉ ।
ராமான்னாஸ்தி பராயணம்ʼ பரதரம்ʼ ராமஸ்ய தா³ஸோஸ்ம்யஹம்ʼ
ராமே சித்தலய꞉ ஸதா³ ப⁴வது மே போ⁴ ராம மாமுத்³த⁴ர ॥ ௩௭ ॥

ஶ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே ।
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம்ʼ ராமனாம வரானநே ॥ ௩௮ ॥

இதி ஶ்ரீ ராமரக்ஷா ஸ்தோத்ரம் ।

Also Read:

Shri Ram Raksha Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
N

Shri Rama Raksha Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top