Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Rudra Kotishvara Ashtakam Lyrics in Kannada | Lord Shiva Stotram

Shri Rudra Kotishvara Ashtakam Lyrics in Kannada | Lord Shiva Stotram

302 Views

Shri Rudra KotEswara Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಕ್ಷೇತ್ರಮ್ – ತಿರುಕಷುಗುಕುಂಡ್ರಂ Tirukazhugukundram, Tamil Nadu

ವ್ಯೋಮಾನಿಲಾನಲಜಲಾಚಲಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯ-
ಚೈತನ್ಯಕಲ್ಪಿತಶರೀರವಿರಾಜಿತಾಯ
ಋಗ್ವಾದಿ ವೇದಗಿರಿಶೃಂಗನಿಕೇತನಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 1॥

ಕರ್ಪೂರಶಂಖಧವಲಾಕೃತಿಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತ-
ಮುಕ್ತಾಫಲಸ್ಪಟಿಕವನ್ಹಿಪವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರಿಕುಂಕುಮಹಿಮಾಮ್ಬುವಿಲೇಪನಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 2॥

ಸೌನ್ದರ್ಯನಾಯಕಿಮುಖಾಮ್ಬುಜಭೃಂಗಭೂತ
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕವನ್ಹಿನಿಲಯಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ।
ಅಣಿಮಾದಿದಾಯ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 3॥

ಗಂಗಾಜಲಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ ಕಲಾಮಯಾಯ
ಕಾಮಾನ್ಧಕತ್ರಿಪುರದಗ್ಧವಿಲೇಪನಾಯ
ಗಂಗಾಧರಾಯ ಗರುಡಧ್ವಜಸೇವಿತಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 4॥

ಗೃಧ್ರಾಚಲೇನ್ದ್ರನಿಲಯಾಯ ನಿರೀಶ್ವರಾಯ
ತತ್ತ್ವಾದಿ ಸಿದ್ಧಸುಪೂಜಿತವನ್ದಿತಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಾದಿ ಯೋಗಪುರುಷಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 5॥

ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯ ಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ
ಪಂಚಾಸ್ಯಚರ್ಮವಸನಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯ ನಿಗಮಾಚಲನಾಯಕಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 6॥

ವೇದಾನ್ತಮುಖ್ಯವಿಭವಾಯ ನಿರೀಶ್ವರಾಯ
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಸರಸಾಯ ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ।
ವೇದಾಯ ವೇದದುರ್ಗಾಯ ವಿಕ್ಷಾಯನಾಯ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 7॥

ಆಧಾರಶಕ್ತಿಕುಟಿಲಾಸನಪಂಚಕಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಲ್ಪಿತಕಲಾಮಯವಿಗ್ರಹಾಯ
ಪ್ರಾಸಾದ ಷೋಡಶಕಲಾಮಯ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಕೋಟೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *