Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnoh Shatanama Stotram Lyrics in Bengali | Sri Vishnu Slokam

Sri Vishnu Shatanama Stotram Bengali Lyrics:

॥ শ্রীবিষ্ণোঃ শতনামস্তোত্রম্ ॥

শ্রী গণেশায় নমঃ ।
নারদ উবাচ ।
ওঁ বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং জলশায়িনম্ ।
জনার্দনং হরি কৃষ্ণং শ্রীবক্ষং গরুডধ্বজম্ ॥ ১ ॥

বারাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং নরকান্তকম্ ।
অব্যক্তং শাশ্বতং বিষ্ণুমনন্তমজমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

নারায়ণং গদাধ্যক্ষং গোবিন্দং কীর্তিভাজনম্ ।
গোবর্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

বেত্তারং য়জ্ঞপুরুষং য়জ্ঞেশং য়জ্ঞবাহকম্ ।
চক্রপাণিং গদাপাণিং শঙ্খপাণিং নরোত্তমম্ ॥ ৪ ॥

বৈকুণ্ঠং দুষ্টদমনং ভূগর্ভং পীতবাসসম্ ।
ত্রিবিক্রমং ত্রিকালজ্ঞং ত্রিমূর্তিং নন্দিকেশ্বরম্ ॥ ৫ ॥

রামং রামং হয়গ্রীবং ভীমং রৌদ্রং ভবোদ্ভবম্ ।
শ্রীপতিং শ্রীধরং শ্রীশং মঙ্গলং মঙ্গলায়ুধম্ ॥ ৬ ॥

দামোদরং দমোপেতং কেশবং কেশিসূদনম্ ।
বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুমানন্দং বসুদেবজম্ ॥ ৭ ॥

হিরণ্যরেতসং দীপ্তং পুরাণং পুরুষোত্তমম্ ।
সকলং নিষ্কলং শুদ্ধং নির্গুণং গুণশাশ্বতম্ ॥ ৮ ॥

হিরণ্যতনুসঙ্কাশং সূর্যায়ুতসমপ্রভম্ ।
মেঘশ্যামং চতুর্বাহুং কুশলং কমলেক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

জ্যোতীরূপমরূপং চ স্বরূপং রূপসংস্থিতম্ ।
সর্বজ্ঞং সর্বরূপস্থং সর্বেশং সর্বতোমুখম্ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানং কূটস্থমচলং জ্ঞানদং পরমং প্রভুম্ ।
য়োগীশং য়োগনিষ্ণাতং য়োগিনং য়োগরূপিণম্ ॥ ১১ ॥

ঈশ্বরং সর্বভূতানাং বন্দে ভূতময়ং প্রভুম্ ।
ইতি নামশতং দিব্যং বৈষ্ণবং খলু পাপহম্ ॥ ১২ ॥

ব্যাসেন কথিতং পূর্বং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।
য়ঃ পঠেত্প্রাতরুত্থায় স ভবেদ্বৈষ্ণবো নরঃ ॥ ১৩ ॥

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুসায়ুজ্যমাপ্নুয়াত্ ।
চান্দ্রায়ণসহস্রাণি কন্যাদানশতানি চ ॥ ১৪ ॥

গবাং লক্ষসহস্রাণি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ।
অশ্বমেধায়ুতং পুণ্যং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৫ ॥

। ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুশতনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

Also Read:

Shri Vishnoh Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnoh Shatanama Stotram Lyrics in Bengali | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top