Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Vishnoh Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Sri Vishnu Shatanama Stotram English Lyrics:

॥ srivisnoh satanamastotram ॥

sri ganesaya namah ।
narada uvaca ।
Om̃ vasudevam hṛsikesam vamanam jalasayinam ।
janardanam hari kṛsnam srivaksam garuḍadhvajam ॥ 1 ॥

varaham punḍarikaksam nṛsimham narakantakam ।
avyaktam sasvatam visnumanantamajamavyayam ॥ 2 ॥

narayanam gadadhyaksam govindam kirtibhajanam ।
govardhanoddharam devam bhudharam bhuvanesvaram ॥ 3 ॥

vettaram yajnapurusam yajnesam yajnavahakam ।
cakrapanim gadapanim sankhapanim narottamam ॥ 4 ॥

vaikuntham dustadamanam bhugarbham pitavasasam ।
trivikramam trikalajnam trimurtim nandikesvaram ॥ 5 ॥

ramam ramam hayagrivam bhimam raudram bhavodbhavam ।
sripatim sridharam srisam mangalam mangalayudham ॥ 6 ॥

damodaram damopetam kesavam kesisudanam ।
varenyam varadam visnumanandam vasudevajam ॥ 7 ॥

hiranyaretasam diptam puranam purusottamam ।
sakalam niskalam suddham nirgunam gunasasvatam ॥ 8 ॥

hiranyatanusankasam suryayutasamaprabham ।
meghasyamam caturbahum kusalam kamaleksanam ॥ 9 ॥

jyotirupamarupam ca svarupam rupasamsthitam ।
sarvajnam sarvarupastham sarvesam sarvatomukham ॥ 10 ॥

jnanam kutasthamacalam jnanadam paramam prabhum ।
yogisam yoganisnatam yoginam yogarupinam ॥ 11 ॥

isvaram sarvabhutanam vande bhutamayam prabhum ।
iti namasatam divyam vaisnavam khalu papaham ॥ 12 ॥

vyasena kathitam purvam sarvapapapranasanam ।
yah pathetpratarutthaya sa bhavedvaisnavo narah ॥ 13 ॥

sarvapapavisuddhatma visnusayujyamapnuyat ।
candrayanasahasrani kanyadanasatani ca ॥ 14 ॥

gavam laksasahasrani muktibhagi bhavennarah ।
asvamedhayutam punyam phalam prapnoti manavah ॥ 15 ॥

। iti srivisnupurane visnusatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Vishnoh Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnoh Shatanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top