Information

Skandagiri Subrahmanya Temple Arjitha Sevas and Price Details

Skandagiri Temple Arjitha Seva & Cost Details:

S. NO. Description of Arjitha Seva Amount in Rupees
1 Nithya Seva Nidhi ₹ 7,500
2 Homam ₹ 1,800
3 Mahanyasam ₹ 1,800
4 Sudharshana / Dhanvantri Homam ₹ 2,000
5 Abhishekam ₹ 500
6 Sahasranamam ₹ 150
7 Chandi Homam ₹ 18,000
8 Nakhstra Archana – One year ₹ 400
9 Nakshtra Archana – Life member v4,000
10 Sankabhiskekam ₹ 3,000
11 Navavarana Pooja ₹ 3,000
12 Silver Ratham ₹ 2,000
13 Giri Pradhakshinam ₹ 1,500
14 Lighting of Silver Ratham for Giri Pradhakshinam v1,500
15 Chandana Kappu ₹ 2,500
16 Kalyana Utsavam ₹ 2,250
17 Trisadhi Pooja ₹ 2,000
18 Mini Ratham ₹ 1,000
19 Mandapa Alankaram ₹ 1,250
20 Kavadi – on specified days ₹ 200
21 Paalkudam – on specified days ₹ 200
22 Vehicle Pooja – 4 Wheeler ₹ 500
23 Vehicle Pooja – 3 Wheeler / 2 Wheeler ₹ 250

Skandagiri Subrahmanya Swamy Temple Address: :

Skandagiri,
Kamakotinagar,
Behind Gandhi Hospital,
Warasiguda,
Padmarao Nagar,
Secunderabad,
Telangana 500061
Phone: 040 27504849 & 27510011.

Add Comment

Click here to post a comment