Ashtottara Shatanamavali

Sri Ambika Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali | 108 Names of Ambika

Shri Ambika Ashtottara Satanamavali Lyrics in Bengali:

শ্রীঅম্বিকাষ্টোত্তরশতনামাবলী
ওঁ অস্যশ্রী অম্বিকামহামন্ত্রস্য মার্কণ্ডেয় ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ
অম্বিকা দুর্গা দেবতা ॥

[ শ্রাং – শ্রীং ইত্যাদিনা ন্যাসমাচরেত্ ] ধ্যানম্
য়া সা পদ্মাসনস্থা বিপুলকটতটী পদ্মপত্রায়তাক্ষী
গম্ভীরাবর্তনাভিঃ স্তনভরনমিতা শুভ্রবস্ত্রোত্তরীয়া ।
লক্ষ্মীর্দিব্যৈর্গজেন্দ্রৈর্মণিগণখচিতৈঃ স্নাপিতা হেমকুম্ভৈঃ
নিত্যং সা পদ্মহস্তা মম বসতু গৃহে সর্বমাঙ্গল্যয়ুক্তা ॥

মন্ত্রঃ – ওঁ হ্রীং শ্রীং অম্বিকায়ৈ নমঃ ওঁ ॥

॥অথ শ্রী অম্বিকায়াঃ নামাবলিঃ ॥

ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ চতুরাশ্রমবাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বৈশ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শূদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদমার্গরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বজ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বেদবিশ্ববিভাগিন্যৈ নমঃ ।। ১০ ।।

ওঁ অস্ত্রশস্ত্রময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বীর্যবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বরশস্ত্রধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুমেধসে নমঃ ।
ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সংকৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ ।। ২০ ।।

ওঁ ত্রিপদাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুপথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সামগায়ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পাঞ্চাল্যৈ নমঃ ।
ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালক্রীডায়ৈ নমঃ ।। ৩০ ।।

ওঁ সনাতন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গর্ভাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আধারশূন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জলাশয়নিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুরারিঘাতিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কৃত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চরিতোত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লজ্জারসবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ ।। ৪০ ।।

ওঁ ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পাপনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পীতম্বরধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গীতসঙ্গীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গানগোচরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সপ্তস্বরময়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষদ্জমধ্যমধৈবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মুখ্যগ্রামসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্বস্থানবাসিন্যৈ নমঃ ।। ৫০ ।।

ওঁ আনন্দনাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রোতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রেতালয়নিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ গীতনৃত্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুষ্টিদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্টিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ ।। ৬০ ।।

ওঁ লোকেশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংশোভনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংবিষয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বালায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিমূর্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিষনাগদম্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতোদ্ভবায়ৈ নমঃ ।। ৭০ ।।

ওঁ ভূতভীতিহরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রাক্ষস্যৈ নমঃ ।
ওঁ রাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ দীর্ঘনিদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দিবাগতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রকান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সূর্যকান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিশাচরায়ৈ নমঃ ।। ৮০ ।।

ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শাকিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হাকিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্রবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সীতপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সকলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বনদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গুরুরূপধারিণ্যৈ নমঃ ।। ৯০ ।।

ওঁ গোষ্ঠ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুমারণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শারদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিনিদ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমণ্ডলবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ অণিমাদ্যৈ নমঃ ।। ১০০ ।।

ওঁ গুণোপেতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মপত্রায়তাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মহতয়ৈ নমঃ ।
ওঁ পদ্মাসনস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।। ১০৮ ।।
॥ওঁ॥

Also Read:

Sri Ambika Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil