Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in Punjabi

ਭ੍ਰਮਰਾਮ੍ਬਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਸ੍ਤਵਃ Lyrics in Punjabi:

ਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯਾਰੁਣਲੋਚਨਾਞ੍ਚਿਤਕਪਾਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਚੂਡਾਮਣਿਂ
ਚਾਰੁਸ੍ਮੇਰਮੁਖਾਂ ਚਰਾਚਰਜਗਤ੍ਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣੀਂ ਤਤ੍ਪਦਾਮ੍ ।
ਚਞ੍ਚ੍ਚਮ੍ਪਕਨਾਸਿਕਾਗ੍ਰਵਿਲਸਨ੍ਮੁਕ੍ਤਾਮਣੀਰਞ੍ਜਿਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੧॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤੇਨ੍ਦੁਵਿਲਸਤ੍ਪ੍ਰੋਦ੍ਭਾਸਿਫਾਲਸ੍ਥਲੀਂ
ਕਰ੍ਪੂਰਦ੍ਰਾਵਮਿਕ੍ਸ਼ਚੂਰ੍ਣਖਦਿਰਾਮੋਦੋਲ੍ਲਸਦ੍ਵੀਟਿਕਾਮ੍ ।
ਲੋਲਾਪਾਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਿਤੈਰਧਿਕਪਾਸਾਰੈਰ੍ਨਤਾਨਨ੍ਦਿਨੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੨॥

ਰਾਜਨ੍ਮਤ੍ਤਮਰਾਲਮਨ੍ਦਗਮਨਾਂ ਰਾਜੀਵਪਤ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾਂ
ਰਾਜੀਵਪ੍ਰਭਵਾਦਿਦੇਵਮਕੁਟੈ ਰਾਜਤ੍ਪਦਾਮ੍ਭੋਰੁਹਾਮ੍ ।
ਰਾਜੀਵਾਯਤਮਨ੍ਦਮਣ੍ਡਿਤਕੁਚਾਂ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੩॥

ਸ਼ਟ੍ਤਾਰਾਂ ਗਣਦੀਪਿਕਾਂ ਸ਼ਿਵਸਤੀਂ ਸ਼ਡ੍ਵੈਰਿਵਰ੍ਗਾਪਹਾਂ
ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਾਨ੍ਤਰਸਂਸ੍ਥਿਤਾਂ ਵਰਸੁਧਾਂ ਸ਼ਡ੍ਯੋਗਿਨੀਵੇਸ਼੍ਟਿਤਾਮ੍ ।
ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਾਞ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਾਞ੍ਚਿਤਪਦਾਂ ਸ਼ਡ੍ਭਾਵਗਾਂ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੪॥

ਸ਼੍ਰੀਨਾਥਾਦਤਪਾਲਿਤਾਤ੍ਰਿਭੁਵਨਾਂ ਸ਼੍ਰਿਚਕ੍ਰਸਂਚਾਰਿਣੀਂ
ਜ੍ਞਾਨਾਸਕ੍ਤਮਨੋਜਯੌਵਨਲਸਦ੍ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕਨ੍ਯਾਦਤਾਮ੍ ।
ਦੀਨਾਨਾਮਾਤਿਵੇਲਭਾਗ੍ਯਜਨਨੀਂ ਦਿਵ੍ਯਾਮ੍ਬਰਾਲਂਕਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੫॥

ਲਾਵਣ੍ਯਾਧਿਕਭੂਸ਼ਿਤਾਙ੍ਗਲਤਿਕਾਂ ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਲਸਦ੍ਰਾਗਿਣੀਂ
ਸੇਵਾਯਾਤਸਮਸ੍ਤਦੇਵਵਨਿਤਾਂ ਸੀਮਨ੍ਤਭੂਸ਼ਾਨ੍ਵਿਤਾਮ੍ ।
ਭਾਵੋਲ੍ਲਾਸਵਸ਼ੀਕਤਪ੍ਰਿਯਤਮਾਂ ਭਣ੍ਡਾਸੁਰਚ੍ਛੇਦਿਨੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੬॥

ਧਨ੍ਯਾਂ ਸੋਮਵਿਭਾਵਨੀਯਚਰਿਤਾਂ ਧਾਰਾਧਰਸ਼੍ਯਾਮਲਾਂ
ਮੁਨ੍ਯਾਰਾਧਨਮੇਧਿਨੀਂ ਸੁਮਵਤਾਂ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਨਵ੍ਰਤਾਮ੍ ।
ਕਨ੍ਯਾਪੂਜਨਪੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਹਦਯਾਂ ਕਾਞ੍ਚੀਲਸਨ੍ਮਧ੍ਯਮਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੭॥

ਕਰ੍ਪੂਰਾਗਰੁਕੁਙ੍ਕੁਮਾਙ੍ਕਿਤਕੁਚਾਂ ਕਰ੍ਪੂਰਵਰ੍ਣਸ੍ਥਿਤਾਂ
ਕਸ਼੍ਟੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟਸੁਕਸ਼੍ਟਕਰ੍ਮਦਹਨਾਂ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਕਾਮਿਨੀਮ੍ ।
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀਂ ਕਰੁਣਾਰਸਾਰ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਂ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾਯਿਨੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੮॥

ਗਾਯਤ੍ਰੀਂ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਾਂ ਗਗਨਗਾਂ ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾਂ
ਗਮ੍ਭੀਰਾਂ ਗਜਗਾਮਿਨੀਂ ਗਿਰਿਸੁਤਾਂ ਗਨ੍ਧਾਕ੍ਸ਼ਤਾਲਂਕਤਾਮ੍ ।
ਗਙ੍ਗਾਗੌਤ੍ਮਗਰ੍ਗਸਂਨੁਤਪਦਾਂ ਗਾਂ ਗੌਤਮੀਂ ਗੋਮਤੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਲਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਰਂ ਭਾਵਯੇ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਗੋਵਿਨ੍ਦਭਗਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਪਾਦਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਂਕਰਭਗਵਤਃ ਕਤੌ
ਭ੍ਰਮਰਾਮ੍ਬਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil | Gujarati | Punjabi | Oriya

Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top