Atharvashirsha

Sri Datta Atharvasheersha Lyrics in Kannada

Shree Datta Atharvasheersh in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದತ್ತ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ॥

॥ ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಅವಧೂತಾಯ
ದಿಗಂಬರಾಯವಿಧಿಹರಿಹರಾಯ ಆದಿತತ್ತ್ವಾಯ ಆದಿಶಕ್ತಯೇ ॥ 1 ॥

ತ್ವಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ
ತ್ವಂ ದಿಕ್ಕಾಲಾತೀತಃ ತ್ವಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಃ ॥ 2 ॥

ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಃ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಃ ವಿಶ್ವೇಶಃ
ವಿಶ್ವನಾಥಃ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವನಾಟಕಸೂತ್ರಧಾರಃ
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ ತ್ವಂ ಅಕರ್ತಾಸಿ ಚ ನಿತ್ಯಂ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ಆನಂದಮಯಃ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಃ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂದಃ
ತ್ವಂ ಪರಮಾನಂದಃ ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ
ತ್ವಮೇವ ಚೈತನ್ಯಃ ಚೈತನ್ಯದತ್ತಾತ್ರೇಯಃ
ಓಂ ಚೈತನ್ಯದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 4 ॥

ತ್ವಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ಭಕ್ತತಾರಕಃ ಭಕ್ತರಕ್ಷಕಃ
ದಯಾಘನಃ ಭಜನಪ್ರಿಯಃ ತ್ವಂ ಪತಿತಪಾವನಃ
ಕರುಣಾಕರಃ ಭವಭಯಹರಃ ॥ 5 ॥

ತ್ವಂ ಭಕ್ತಕಾರಣಸಂಭೂತಃ ಅತ್ರಿಸುತಃ ಅನಸೂಯಾತ್ಮಜಃ
ತ್ವಂ ಶ್ರೀಪಾದಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ತ್ವಂ ಗಾಣಗಗ್ರಾಮನಿವಾಸೀ
ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹಸರಸ್ವತೀ ತ್ವಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಭಾನಃ
ಅಕ್ಕಲಕೋಟನಿವಾಸೀ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮೀಸಮರ್ಥಃ
ತ್ವಂ ಕರವೀರನಿವಾಸೀ ಪರಮಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸರಸ್ವತೀ
ತ್ವಂ ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಮಾಧವಸರಸ್ವತೀ ॥ 6 ॥

ತ್ವಂ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮೀ ಶ್ರೀಗುರೂದತ್ತಃ ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವಾಂ ।
ದೀನೇ ಆರ್ತೇ ಮಯಿ ದಯಾಂ ಕುರು
ತವ ಏಕಮಾತ್ರದೃಷ್ಟಿಕ್ಷೇಪಃ ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಕಃ ।
ಹೇ ಭಗವನ್, ವರದದತ್ತಾತ್ರೇಯ,
ಮಾಮುದ್ಧರ, ಮಾಮುದ್ಧರ, ಮಾಮುದ್ಧರ ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ।
ಓಂ ದ್ರಾಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 7 ॥

॥ ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅವಧೂತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದತ್ತಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

Also Read:

Sri Datta Atharvasheersha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment