Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi | Sri Ganesh Stotram

Ganesha, also spelled Ganesh, also called Ganapati, elephant-headed Hindu god, who is traditionally worshipped before any major activity and is the patron of intellectuals, bankers, scribes, and authors. Ganapati means both “Lord of the People” (gana means the common people) and “Lord of the Ganas” (Ganesha is the chief of the ganas, the goblin hosts of Shiva). His vahana is the large Indian bandicoot rat, which symbolizes Ganesha’s ability to overcome anything to get what he wants. Like a rat and like an elephant, Ganesha is a remover of obstacles. Lord Shiva and Parvati Devi are there parents, Subramanya (Karthikeya) is his brother. His image are found throughout India, Nepal, Sri Lanka, Fiji, Thailand, Mauritius, Bali (Indonesia) and Bangladesh.

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

श्रीगणेशदशोत्तरशतनामावलिः

ॐ विघ्नेशाय नमः । विश्ववरदाय (विश्ववदनाय) । विश्वचक्षुषे ।
जगत्प्रभवे (जगत्पतये) । हिरण्यरूपाय । सर्वात्मने । ज्ञानरूपाय ।
जगन्मयाय । ऊध्वरेतसे । महाबाहवे नमः ॥ १० ॥

ॐ अमेयाय नमः । अमितविक्रमाय । वेदवेद्याय । महाकालाय (महाकायाय) ।
विद्यानिधये । अनामयाय । सर्वज्ञाय । सर्वगाय । शान्ताय ।
गजास्याय नमः ॥ २० ॥

ॐ चित्तेश्वराय नमः । विगतज्वराय । विश्वमूर्तये । अमेयात्मने ।
विश्वाधाराय । सनातनाय । सामगानप्रियाय । मन्त्रिणे । सत्त्वाधाराय ।
सुराधीशाय (सुराधिपाय) नमः ॥ ३० ॥

ॐ समस्तसाक्षिणे नमः । निर्द्वन्द्वाय । निर्लोकाय (निर्लिप्ताय) ।
अमोघविक्रमाय । निर्मलाय । पुण्याय । कामदाय । कान्तिदाय । (कवये)

कामरूपिणे । कामपोषिणे (कामवेषाय) नमः ॥ ४० ॥

ॐ कमलाक्षाय नमः । गजाननाय (कलाधराय) । सुमुखाय । शर्मदाय ।
मूषकाधिपवाहनाय । शुद्धाय । दीर्घतुण्डाय (दीर्घतुण्डधराय) ।
श्रीपतये (श्रीमते) । अनन्ताय । मोहवर्जिताय नमः ॥ ५०

ॐ वक्रतुण्डाय नमः । शूर्पकर्णाय । परमाय (पवनाय) । (पावनाय)
योगीशाय । योगधाम्ने (योगिवन्द्याङ्ध्रये । उमासुताय (उमासूनवे) ।
आपद्धन्त्रे (अघापहाय) । एकदन्ताय । महाग्रीवाय । शरण्याय नमः ॥ ६० ॥

ॐ सिद्धसेनाय (सिद्धिसेविताय) नमः । सिद्धवेदाय (सिद्धिदाय) ।
करुणाय । सिद्धाय । (करुणासिन्धवे) भगवते । अव्यग्राय
(भव्यविग्रहाय) । विकटाय । कपिलाय । ढुण्ढिराजाय (ढुण्ढये) ।
उग्राय । भीमोदराय (भीमाय) नमः ॥ ७०

ॐ हराय नमः । शुभाय । गणाध्यक्षाय । गणेशाय । गणाराध्याय ।
गणनायकाय । ज्योतिःस्वरूपाय । भूतात्मने । धूम्रकेतवे ।
अनुकूलाय नमः ॥ ८०

ॐ कुमारगुरवे नमः । आनन्दाय । हेरम्बाय । वेदस्तुताय ।
नागयज्ञोपवीतिने । दुर्धर्षाय । बालदूर्वाङ्कुरप्रियाय ।
भालचन्द्राय । विश्वधात्रे (विश्वधाम्ने) । शिवपुत्राय नमः ॥ ९० ॥

ॐ विनायकाय नमः । लीलासेविताय (लीलावलम्बितवपुषे) । पूर्णाय ।
परमसुन्दराय । विघ्नान्तकाराय (विघ्नान्धकारमार्ताण्डाय) ।
(विघ्नारण्यदवानलाय) सिन्दूरवदनाय । नित्याय । विभवे ।
प्रथमपूजिताय (विष्णुप्रथमपूजिताय) नमः ॥ १००

ॐ दिव्यपादाब्जाय (शरण्यदिव्यपादाब्जाय) नमः ।
भक्तमन्दाराय (भक्तमन्दारभूरुहाय)। महाशूराय ।
रत्नसिंहासनाय (रत्नसिंहासनासीनाय)। मणिकुडलमडिताय ।
भक्तकल्याणाय (भक्तकल्याणदाय)। अमेयाय । कल्याणगुरवे ।
(अमेयकल्याणगुणसंश्रयाय) सहस्रशीर्ष्णे ।
महागणपतये नमः ॥ ११०

इति गणेशदशोत्तरशतनामावलिः सम्पाता ।

Also Read:

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top