Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam Lyrics in Tamil

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் ॥
அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹஹ்ருத³ய மஹாமந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்லாத³ ருஷி꞉ । ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹோ தே³வதா । அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ । மமேப்ஸிதார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² பாடே² விநியோக³꞉ ॥

கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரநகா²ய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் மஹாரூபாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதோமுகா²ய அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் பீ⁴ஷணாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் வீராய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ருத³யந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் வஜ்ரநகா²ய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் மஹாரூபாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஸர்வதோமுகா²ய கவசாய ஹும் ।
ஓம் பீ⁴ஷணாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் வீராய அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
ஓம் ஸத்யம் ஜ்ஞாநேந்த்³ரியஸுக²ம் க்ஷீராம்போ⁴நிதி⁴ மத்⁴யக³ம்
யோகா³ரூட⁴ம் ப்ரஸந்நாஸ்யம் நாநாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ।
மஹாசக்ரம் மஹாவிஷ்ணும் த்ரிநேத்ரம் ச பிநாகிநம்
ஶ்வேதாஹிவாஸம் ஶ்வேதாங்க³ம் ஸூர்யசந்த்³ராதி³ பார்ஶ்வக³ம் ।
ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹம் ஸதா³ த்⁴யாயேத் கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் ॥

அத² மந்த்ர꞉ ।
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே நரஸிம்ஹாய தே³வாய நம꞉ ॥

அத² ஹ்ருத³யஸ்தோத்ரம் ।
ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹ꞉ பரம்ப்³ரஹ்ம ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹ꞉ பரம் ஶிவ꞉ ।
ந்ருஸிம்ஹ꞉ பரமோ விஷ்ணு꞉ ந்ருஸிம்ஹ꞉ ஸர்வதே³வதா ॥ 1 ॥

ந்ருஶப்³தே³நோச்யதே ஜீவ꞉ ஸிம்ஹஶப்³தே³ந ச ஸ்வர꞉ ।
தயோரைக்யம் ஶ்ருதிப்ரோக்தம் ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥ 2 ॥

ந்ருஸிம்ஹதே³வ ஜாயந்தே லோகா꞉ ஸ்தா²வரஜங்க³மா꞉ ।
ந்ருஸிம்ஹேநைவ ஜீவந்தி ந்ருஸிம்ஹே ப்ரவிஶந்தி ச ॥ 3 ॥

ந்ருஸிம்ஹோ விஶ்வமுத்பாத்³ய ப்ரவிஶ்ய தத³நந்தரம் ।
ராஜபி⁴க்ஷுஸ்வரூபேண ந்ருஸிம்ஹஸ்ய ஸ்மரந்தி யே ॥ 4 ॥

ந்ருஸிம்ஹாத்பரமம் நாஸ்தி ந்ருஸிம்ஹம் குலதை³வதம் ।
ந்ருஸிம்ஹப⁴க்தா யே லோகே தே ஜ்ஞாநிந இதீரிதா꞉ ॥ 5 ॥

விரக்தா த³யயா யுக்தா꞉ ஸர்வபூ⁴தஸமேக்ஷணா꞉ ।
ந்யஸ்த ஸம்ஸார யோகே³ந ந்ருஸிம்ஹம் ப்ராப்நுவந்தி தே ॥ 6 ॥

மாஹாத்ம்யம் யஸ்ய ஸர்வே(அ)பி வத³ந்தி நிக³மாக³மா꞉ ।
ந்ருஸிம்ஹ꞉ ஸர்வஜக³தாம் கர்தா போ⁴க்தா ந சாபர꞉ ॥ 7 ॥

ந்ருஸிம்ஹோ ஜக³தாம் ஹேது꞉ ப³ஹிர்யாயா(அ)வலம்ப³ந꞉ ।
மாயயா வேதி³தாத்மா ச ஸுத³ர்ஶநஸமாக்ஷர꞉ ॥ 8 ॥

வாஸுதே³வோ மயாதீதோ நாராயணஸமப்ரப⁴ ।
நிர்மலோ நிரஹங்காரோ நிர்மால்யோ யோ நிரஞ்ஜந꞉ ॥ 9 ॥

ஸர்வேஷாம் சாபி பூ⁴தாநாம் ஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜவாஸக꞉ ।
அதிப்ரேஷ்ட²꞉ ஸதா³நந்தோ³ நிர்விகாரோ மஹாமதி꞉ ॥ 10 ॥

சராசரஸ்வரூபீ ச சராசரநியாமக꞉ ।
ஸர்வேஶ்வர꞉ ஸர்வகர்தா ஸர்வாத்மா ஸர்வகோ³சர꞉ ॥ 11 ॥

ந்ருஸிம்ஹ ஏவ ய꞉ ஸாக்ஷாத் ப்ரத்யகா³த்மா ந ஸம்ஶய꞉ ।
கேசிந்மூடா⁴ வத³ந்த்யேவமவதாரமநீஶ்வரம் ॥ 12 ॥

ந்ருஸிம்ஹ பரமாத்மாநம் ஸர்வபூ⁴தநிவாஸிநம் ।
தஸ்ய த³ர்ஶநமாத்ரேண ஸூர்யஸ்யாலோகவத்³ப⁴வேத் ॥ 13 ॥

ஸர்வம் ந்ருஸிம்ஹ ஏவேதி ஸங்க்³ரஹாத்மா ஸுது³ர்லப⁴꞉ ।
நாரஸிம்ஹ꞉ பரம் தை³வம் நாரஸிம்ஹோ ஜக³த்³கு³ரு꞉ ॥ 14 ॥

ந்ருஸிம்ஹேதி ந்ருஸிம்ஹேதி ப்ரபா⁴தே யே பட²ந்தி ச ।
தேஷாம் ப்ரஸந்நோ ப⁴க³வாந் மோக்ஷம் ஸம்யக் ப்ரயச்ச²தி ॥ 15 ॥

ஓங்காரேப்⁴யஶ்ச பூதாத்மா ஓங்காரைக ப்ரபோ³தி⁴த꞉ ।
ஓங்காரோ மந்த்ரராஜஶ்ச லோகே மோக்ஷப்ரதா³யக꞉ ॥ 16 ॥

ந்ருஸிம்ஹப⁴க்தா யே லோகே நிர்ப⁴யா நிர்விகாரகா꞉ ।
தேஷாம் த³ர்ஶநமாத்ரேண ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 17 ॥

ஸகாரோ ஜீவவாசீ ஸ்யாதி³கார꞉ பரமேஶ்வர꞉ ।
ஹகாராகாரயோரைக்யம் மஹாவாக்யம் ததோ ப⁴வேத் ॥ 18 ॥

ஓங்காரஜா ப்ரேதமுக்தி꞉ காஶ்யாம் மரணம் ததா² ।
ந்ருஸிம்ஹ ஸ்மரணாதே³வ முக்திர்ப⁴வதி நாந்யதா² ॥ 19 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந மந்த்ரராஜமிதி த்⁴ருவம் ।
ஸர்வேஷாம் சாபி வேதா³நாம் தே³வதாநாம் ததை²வ ச ॥ 20 ॥

ஸர்வேஷாம் சாபி ஶாஸ்த்ராணாம் தாத்பர்யம் ந்ருஹரௌ ஹரௌ ।
ஶ்ரீராமதாபநீயஸ்ய கோ³பாலஸ்யாபி தாபிந꞉ ॥ 21 ॥

ந்ருஸிம்ஹதாபநீயஸ்ய கலாம் நார்ஹதி ஷோட³ஶீம் ।
ஶ்ரீமந்மந்த்ரமஹாராஜ ந்ருஸிம்ஹஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 22 ॥

ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹோ நமஸ்துப்⁴யம் ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹ꞉ ப்ரஸீத³ மே ।
ந்ருஸிம்ஹோ ப⁴க³வாந்மாதா ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹ꞉ பிதா மம ॥ 23 ॥

ந்ருஸிம்ஹோ மம புத்ரஶ்ச நரகாத்த்ராயதே யத꞉ ।
ஸர்வதே³வாத்மகோ யஶ்ச ந்ருஸிம்ஹ꞉ பரிகீர்தித꞉ ॥ 24 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ராணி வாஜபேய ஶதாநி ச ।
காஶீ ராமேஶ்வராதீ³நி ப²லாந்யபி நிஶம்ய ச ॥ 25 ॥

யாவத்ப²லம் ஸமாப்நோதி தாவதா³ப்நோதி மந்த்ரத꞉ ।
ஷண்ணவத்யஶ்ச கரணீ யாவதீ த்ருப்திரிஷ்யதே ॥ 26 ॥

பித்ரூணாம் தாவதீ ப்ரீதி꞉ மந்த்ரராஜஸ்ய ஜாயதே ।
அபுத்ரஸ்ய க³திர்நாஸ்தி இதி ஸ்ம்ருத்யா யதீ³ரிதம் ॥ 27 ॥

தத்து லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹஸ்ய ப⁴க்திமாத்ராவகோ³சரம் ।
ஸர்வாணி தர்கமீமாம்ஸா ஶாஸ்த்ராணி பரிஹாய வை ॥ 28 ॥

ந்ருஸிம்ஹ ஸ்மரணால்லோகே தாரகம் ப⁴வதாரகம் ।
அபார ப⁴வவாராப்³தௌ⁴ ஸததம் பததாம் ந்ருணாம் ॥ 29 ॥

ந்ருஸிம்ஹமந்த்ரராஜோ(அ)யம் நாவிகோ பா⁴ஷ்யதே பு³தை⁴꞉ ।
யமபாஶேந ப³த்³தா⁴நாம் பங்கு³ம் வை திஷ்ட²தாம் ந்ருணாம் ॥ 30 ॥

ந்ருஸிம்ஹமந்த்ரராஜோ(அ)யம் ருஷய꞉ பரிகீர்தித꞉ ।
ப⁴வஸர்பேண த³ம்ஷ்ட்ராணாம் விவேகக³த சேதஸாம் ॥ 31 ॥

ந்ருஸிம்ஹமந்த்ரராஜோ(அ)யம் கா³ருடோ³மந்த்ர உச்யதே ।
அஜ்ஞாநதமஸாம் ந்ருணாமந்த⁴வத்³ப்⁴ராந்தசக்ஷுஷாம் ॥ 32 ॥

ந்ருஸிம்ஹமந்த்ரராஜோ(அ)யம் ப்ரயாஸம் பரிகீர்தித꞉ ।
தாபத்ரயாக்³நி த³க்³தா⁴நாம் சா²யா ஸம்ஶ்ரயமிச்ச²தாம் ॥ 33 ॥

ந்ருஸிம்ஹமந்த்ரராஜஶ்ச ப⁴க்தமாநஸபஞ்ஜரம் ।
ந்ருஸிம்ஹோ பா⁴ஸ்கரோ பூ⁴த்வா ப்ரகாஶயதி மந்தி³ரம் ॥ 34 ॥

வேதா³ந்தவநமத்⁴யஸ்தா² ஹரிணீ ம்ருக³ இஷ்யதே ।
ந்ருஸிம்ஹ நீலமேக⁴ஸ்ய ஸந்த³ர்ஶந விஶேஷத꞉ ॥ 35 ॥

மயூரா ப⁴க்திமந்தஶ்ச ந்ருத்யந்தி ப்ரீதிபூர்வகம் ।
அந்யத்ர நிர்க³தா வாலா மாதரம் பரிலோகய ॥ 36 ॥

யதா² யதா² ஹி துஷ்யந்தே ந்ருஸிம்ஹஸ்யாவலோகநாத் ।
ஶ்ரீமந்ந்ருஸிம்ஹபாதா³ப்³ஜம் நத்வாரங்க³ப்ரவேஶிதா ॥ 37 ॥

மதீ³ய பு³த்³தி⁴வநிதா நடீ ந்ருத்யதி ஸுந்த³ரீ ।
ஶ்ரீமந்ந்ருஸிம்ஹபாதா³ப்³ஜ மது⁴பீத்வா மதோ³ந்மத³꞉ ॥ 38 ॥

மதீ³யா பு³த்³தி⁴மாலோக்ய மூடா⁴ நிந்த³ந்தி மாத⁴வம் ।
ஶ்ரீமந்ந்ருஸிம்ஹபாதா³ப்³ஜரேணும் விதி⁴ஸுப⁴க்ஷணம் ॥ 40 ॥

மதீ³யசித்தஹம்ஸோ(அ)யம் மநோவஶ்யம் ந யாதி மே ।
ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹ꞉ பிதா மஹ்யம் மாதா ச நரகேஸரீ ॥ 41 ॥

வர்ததே தாபு⁴வௌ நித்யம் ரௌவஹம் பரியாமி வை ।
ஸத்யம் ஸத்யம் புந꞉ ஸத்யம் ந்ருஸிம்ஹ꞉ ஶரணம் மம ॥ 42 ॥

அஹோபா⁴க்³யம் அஹோபா⁴க்³யம் நாரஸிம்ஹோ க³திர்மம ।
ஶ்ரீமந்ந்ருஸிம்ஹபாதா³ப்³ஜத்³வந்த்³வம் மே ஹ்ருத³யே ஸதா³ ॥ 43 ॥

வர்ததாம் வர்ததாம் நித்யம் த்³ருட⁴ப⁴க்திம் ப்ரயச்ச² மே ।
ந்ருஸிம்ஹ துஷ்டோ ப⁴க்தோ(அ)யம் பு⁴க்திம் முக்திம் ப்ரயச்ச²தி ॥ 44 ॥

ந்ருஸிம்ஹஹ்ருத³யம் யஸ்து படே²ந்நித்யம் ஸமாஹித꞉ ।
ந்ருஸிம்ஹத்வம் ஸமாப்நோதி ந்ருஸிம்ஹ꞉ ஸம்ப்ரஸீத³தி ॥ 45 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²ந்நித்யம் மந்த³வாரே விஷேஶத꞉ ।
ராஜத்³வாரே ஸபா⁴ஸ்தா²நே ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 46 ॥

யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ।
இஹ லோகே ஶுபா⁴ந்காமாந்பரத்ர ச பராங்கி³தம் ॥ 47 ॥

இதி ப⁴விஷ்யோத்தரபுராணே ப்ரஹ்லாத³கதி²தம் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top