Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Stotram (Indra Krutham) Lyrics in Tamil

Sri Lakshmi Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் (இந்த்³ர க்ருதம்) ॥
நம꞉ கமலவாஸின்யை நாராயண்யை நமோ நம꞉ ।
க்ருஷ்ணப்ரியாயை ஸததம் மஹாலக்ஷ்மை நமோ நம꞉ ॥ 1 ॥

பத்³மபத்ரேக்ஷணாயை ச பத்³மாஸ்யாயை நமோ நம꞉ ।
பத்³மாஸனாயை பத்³மின்யை வைஷ்ணவ்யை ச நமோ நம꞉ ॥ 2 ॥

ஸர்வஸம்பத்ஸ்வரூபிண்யை ஸர்வாராத்⁴யை நமோ நம꞉ ।
ஹரிப⁴க்திப்ரதா³த்ர்யை ச ஹர்ஷதா³த்ர்யை நமோ நம꞉ ॥ 3 ॥

க்ருஷ்ணவக்ஷ꞉ஸ்தி²தாயை ச க்ருஷ்ணேஶாயை நமோ நம꞉ ।
சந்த்³ரஶோபா⁴ஸ்வரூபாயை ரத்னபத்³மே ச ஶோப⁴னே ॥ 4 ॥

ஸம்பத்யதி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வ்யை மஹாதே³வ்யை நமோ நம꞉ ।
நமோ வ்ருத்³தி⁴ஸ்வரூபாயை வ்ருத்³தி⁴தா³யை நமோ நம꞉ ॥ 5 ॥

வைகுண்டே² யா மஹாலக்ஷ்மீ꞉ யா லக்ஷ்மீ꞉ க்ஷீரஸாக³ரே ।
ஸ்வர்க³லக்ஷ்மீரிந்த்³ரகே³ஹே ராஜ்யலக்ஷ்மீ꞉ ந்ருபாலயே ॥ 6 ॥

க்³ருஹலக்ஷ்மீஶ்ச க்³ருஹிணாம் கே³ஹே ச க்³ருஹதே³வதா ।
ஸுரபி⁴ஸ்ஸாக³ரே ஜாதா த³க்ஷிணா யஜ்ஞகாமனீ ॥ 7 ॥

அதி³திர்தே³வமாதா த்வம் கமலா கமலாலயே ।
ஸ்வாஹா த்வம் ச ஹவிர்தா⁴னே கவ்யதா³னே ஸ்வதா⁴ ஸ்ம்ருதா ॥ 8 ॥

த்வம் ஹி விஷ்ணுஸ்வரூபா ச ஸர்வாதா⁴ரா வஸுந்த⁴ரா ।
ஶுத்³த⁴ஸத்த்வஸ்வரூபா த்வம் நாராயணபராயாணா ॥ 9 ॥

க்ரோத⁴ஹிம்ஸாவர்ஜிதா ச வரதா³ ஶாரதா³ ஶுபா⁴ ।
பரமார்த²ப்ரதா³ த்வம் ச ஹரிதா³ஸ்யப்ரதா³ பரா ॥ 10 ॥

யயா வினா ஜக³த்ஸர்வம் ப⁴ஸ்மீபூ⁴தமஸாரகம் ।
ஜீவன்ம்ருதம் ச விஶ்வம் ச ஶஶ்வத்ஸர்வம் யயா வினா ॥ 11 ॥

ஸர்வேஷாம் ச பரா மாதா ஸர்வபா³ந்த⁴வரூபிணீ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் த்வம் ச காரணரூபிணீ ॥ 12 ॥

யதா² மாதா ஸ்தனாந்தா⁴னாம் ஶிஶூனாம் ஶைஶவே ஸதா³ ।
ததா² த்வம் ஸர்வதா³ மாதா ஸர்வேஷாம் ஸர்வரூபத꞉ ॥ 13 ॥

மாத்ருஹீனஸ்ஸ்தனாந்த⁴ஸ்து ஸ ச ஜீவதி தை³வத꞉ ।
த்வயா ஹீனோ ஜன꞉ கோ(அ)பி ந ஜீவத்யேவ நிஶ்சிதம் ॥ 14 ॥

ஸுப்ரஸன்னஸ்வரூபா த்வம் மாம் ப்ரஸன்னா ப⁴வாம்பி³கே ।
வைரிக்³ரஸ்தம் ச விஷயம் தே³ஹி மஹ்யம் ஸனாதனி ॥ 15 ॥

அஹம் யாவத்த்வயா ஹீன꞉ ப³ந்து⁴ஹீனஶ்ச பி⁴க்ஷுக꞉ ।
ஸர்வஸம்பத்³விஹீனஶ்ச தாவதே³வ ஹரிப்ரியே ॥ 16 ॥

ராஜ்யம் தே³ஹி ஶ்ரியம் தே³ஹி ப³லம் தே³ஹி ஸுரேஶ்வரி ।
கீர்தி தே³ஹி த⁴னம் தே³ஹி யஶோ மஹ்யம் ச தே³ஹி வை ॥ 17 ॥

காமம் தே³ஹி மதிம் தே³ஹி போ⁴கா³ந்தே³ஹி ஹரிப்ரியே ।
ஜ்ஞானம் தே³ஹி ச த⁴ர்மம் ச ஸர்வஸௌபா⁴க்³யமீப்ஸிதம் ॥ 18 ॥

ப்ரபா⁴வம் ச ப்ரதாபம் ச ஸர்வாதி⁴காரமேவ ச ।
ஜயம் பராக்ரமம் யுத்³தே⁴ பரமைஶ்வர்யமைவ ச ॥ 19 ॥

[* அதி⁴க பாட²ம் –
இத்யுக்த்வா ச மஹேந்த்³ரஶ்ச ஸர்வை꞉ ஸுரக³ணை꞉ ஸஹ ।
ப்ரணமாம ஸாஶ்ருநேத்ரோ மூர்த்⁴னா சைவ புன꞉ புன꞉ ॥ 20 ॥

ப்³ரஹ்மா ச ஶங்கரஶ்சைவ ஶேஷோ த⁴ர்மஶ்ச கேஶவ꞉ ।
ஸர்வேசக்ரு꞉ பரிஹாரம் ஸுரார்தே² ச புன꞉ புன꞉ ॥ 21 ॥

தே³வேப்⁴யஶ்ச வரம் த³த்வா புஷ்பமாலாம் மனோஹராம் ।
கேஶவாய த³தா³ லக்ஷ்மீ꞉ ஸந்துஷ்டா ஸுரஸம்ஸதி³ ॥ 22 ॥

யயுதை³வாஶ்ச ஸந்துஷ்டா꞉ ஸ்வம் ஸ்வம் ஸ்தா²னம் ச நாரத³ ।
தே³வீ யயௌ ஹரே꞉ க்ரோட³ம் த்³ருஷ்டா க்ஷீரோத³ஶாயின꞉ ॥ 23 ॥

யயதுஶ்சைய ஸ்வக்³ருஹம் ப்³ரஹ்மேஶானீ ச நாரத³ ।
த³த்வா ஶுபா⁴ஶிஷம் தௌ ச தே³வேப்⁴ய꞉ ப்ரீதிபூர்வகம் ॥ 24 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²ன்னர꞉ ।
குபே³ரதுல்ய꞉ ஸ ப⁴வேத் ராஜராஜேஶ்வரோ மஹான் ॥ 25 ॥

ஸித்³த⁴ஸ்தோத்ரம் யதி³ படே²த் ஸோ(அ)பி கல்பதரூர்னர꞉ ।
பஞ்சலக்ஷஜபேனைவ ஸ்தோத்ரஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேந்ந்ருணாம் ॥ 26 ॥

ஸித்³த⁴ஸ்தோத்ரம் யதி³ படே²ன்மாஸமேகம் ச ஸம்யுத꞉ ।
மஹாஸுகீ² ச ராஜேந்த்³ரோ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 27 ॥
*]

இதி ஶ்ரீ இந்த்³ரக்ருதம் லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் ।

Also Read:

Sri Lakshmi Stotram (Indra Krutham) Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Stotram (Indra Krutham) Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top