Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lalitha Arya Kavacham Lyrics in Tamil

Sri Lalitha Arya Kavacham in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லலிதார்யா கவச ஸ்தோத்ரம் ॥
அக³ஸ்த்ய உவாச –
ஹயக்³ரீவ மஹாப்ராஜ்ஞ மம ஜ்ஞானப்ரதா³யக |
லலிதா கவசம் ப்³ரூஹி கருணாமயி சேத்தவ || 1 ||

ஹயக்³ரீவ உவாச-
நிதா³னம் ஶ்ரேயஸாமேதல்லலிதாவர்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
பட²தாம் ஸர்வஸித்³தி⁴ஸ்ஸ்யாத்ததி³த³ம் ப⁴க்திதஶ்ஶ்ருணு || 2 ||

லலிதா பாது ஶிரோ மே லலாடமம்பா³ மது⁴மதீரூபா |
ப்⁴ரூயுக்³மம் ச ப⁴வானீ புஷ்பஶரா பாது லோசனத்³வந்த்³வம் || 3 ||

பாயான்னாஸாம் பா³லா ஸுப⁴கா³த³ந்தாம்ஶ்ச ஸுந்த³ரீஜிஹ்வாம் |
அத⁴ரோஷ்ட²மாதி³ ஶக்திஶ்சக்ரேஶீ பாது மே ஸதா³ சுபு³கம் || 4 ||

காமேஶ்வர்யவது கர்ணௌ காமாக்ஷீ பாது மே க³ண்ட³யோர்யுக்³மம் |
ஶ்ருங்கா³ரனாயிகாக்²யா வக்த்ரம் ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யவது க³ளம் || 5 ||

ஸ்கந்த³ப்ரஸூஶ்ச பாது ஸ்கந்தௌ⁴ பா³ஹூ ச பாடலாங்கீ³ மே |
பாணீ ச பத்³மனிலயா பாயாத³னிஶம் நகா²வளிம் விஜயா || 6 ||

கோத³ண்டி³னீ ச வக்ஷ꞉ குக்ஷிம் பாயாத்குலாசலாத்தப⁴வா |
கல்யாணீத்வவது லக்³னம் கடிம் ச பாயாத்கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³ || 7 ||

ஊருத்³வயம் ச பாயாது³மா ம்ருடா³னீ ச ஜானுனீ ரக்ஷேத் |
ஜங்கே⁴ ச ஷோட³ஶீ மே பாயாத்பாதௌ³ ச பாஶஸ்ருணிஹஸ்தா || 8 ||

ப்ராத꞉ பாது பராமாம் மத்⁴யாஹ்னே பாது மாம் மணிக்³ருஹாந்தஸ்தா² |
ஶர்வாண்யவது ச ஸாயம் பாயாத்³ராத்ரௌ ச பை⁴ரவீ ஸததம் || 9 ||

பா⁴ர்யாம் ரக்ஷது கௌ³ரீ பாயாத்புத்ராம்ஶ்ச பி³ந்து³க்³ரஹபீடா² |
ஶ்ரீவித்³யா ச யஶோ மே ஶீலம் சாவ்யாச்சிரம் மஹாராஜ்ஞீ || 10 ||

பவனமயி பாவகமயி க்ஷோணீமயி வ்யோமமயி க்ருபீடமயி |
ஶ்ரீமயி ஶஶிமயி ரவிமயி ஸமயமயி ப்ராணமயி ஶிவமயீத்யாதி³ || 11 ||

காலீ கபாலினீ ஶூலினீ பை⁴ரவீ மாந்தகீ³ பஞ்சமீ த்ரிபுரே |
வாக்³தே³வீ விந்த்⁴யவாஸினீ பா³லே பு⁴வனேஶி பாலய சிரம் மாம் || 12 ||

அபி⁴னவஸிந்தூ³ராபா⁴மம்ப³ த்வாம் சிந்தயந்தி யே ஹ்ருத³யே |
உபரி நிபதந்தி தேஷாமுத்பலனயனா கடாக்ஷகல்லோலா꞉ || 13 ||

வர்கா³ஷ்டபங்க்திகாபி⁴ர்வஶினீ-முகா²பி⁴ரதி⁴க்ருதாம் ப⁴வதீம் |
சிந்தயதாம் பீதவர்ணாம் பாபோனிர்யாத்ய யத்னதோ வத³னாத் || 14 ||

கனகலதாவத்³கௌ³ரீம் கர்ண வ்யாலோல குண்ட³ல த்³விதயாம் |
ப்ரஹஸிதமுகீ²ம் ச ப⁴வதீம் த்⁴யாயம் தோயே ப⁴வந்தி மூர்த⁴ன்யா꞉ || 15 ||

ஶீர்ஷாம்போ⁴ருஹமத்⁴யே ஶீதலபீயூஷவர்ஷிணீம் ப⁴வதீம் |
அனுதி³னமனுசிந்தயதா-மாயுஷ்யம் ப⁴வதி புஷ்கலமவன்யாம் || 16 ||

மது⁴ரஸ்மிதாம் மதா³ருணனயனாம் மாதங்க³ கும்ப⁴வக்ஷோஜாம் |
சந்த்³ராவதம்ஸினீம் த்வாம் ஸததம் பஶ்யந்தி ஸுக்ருதின꞉ கேசித் || 17 ||

லலிதாயாஸ்ஸ்தவரத்னம் லலிதபதா³பி⁴꞉ ப்ரணீதமார்யாபி⁴꞉ |
அனுதி³னமனுசிந்தயதாம் ப²லானிவக்தும் ப்ரக³ல்ப⁴தே ந ஶிவ꞉ || 18 ||

பூஜா ஹோமஸ்தர்பணம் ஸ்யான்மந்த்ரஶக்திப்ரபா⁴வத꞉ |
புஷ்பாஜ்ய தோயாபா⁴வேபி ஜபமாத்ரேண ஸித்³த்⁴யதி || 19 ||

இதி ஶ்ரீலலிதார்யா கவசஸ்தோத்ரரத்னம் |

Also Read:

Sri Lalitha Arya Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Arya Kavacham Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top