Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram Lyrics in English

Shri Mahashastra Graha Kavacha Stotram in English :

॥ shreemahaashaastranugrahakavachamstotram ॥
shreedevyuvaacha-
bhagavan devadevesha sarvajnya tripuraantaka
praapte kaliyuge ghore mahaabhootaih’ samaavri’te ॥ 1 ॥
mahaavyaadhimahaavyaal’aghoraraajaih’ samaavri’te
duh’svarpnashokasantaapaih’ durvineetaih’ samaavri’te ॥ 2 ॥
svadharmavirate maarge pravri’tte hri’di sarvadaa
teshaam siddhincha muktinchatvam me broohivri’shadvaja ॥ 3 ॥
eeshvara uvaacha-
shri’nu devi mahaabhaage sarvakalyaanakaarane ।
mahaashaastushcha deveshi kavacham punyavardhanam ॥ 4 ॥
agnistambha jalastambha senaastambha vidhaayakam ।
mahaabhootaprashamanam mahaavyaadhi nivaaranam ॥ 5 ॥
mahaajnyaanapradam punyam visheshaat kalitaapaham ।
sarvarakshottamam aayuraarogyavardhanam ॥ 6 ॥
kimato bahunoktena yam yam kaamayate dvijah’ ।
tantamaapnotyasandeho mahaashaastuh’ prasaadanaat ॥ 7 ॥
kavachasya ri’shirbrahmaa gaayatreeh’chhanda uchyate ।
devataa shreemahaashaastaa devo hariharaatmajah’ ॥ 8 ॥
shad’angamaacharedbhaktyaa maatrayaa jaatiyuktayaa ।
dhyaanamasya pravakshyaami shri’nushvaavahitaa priye ॥ 9 ॥
asya shree mahaashaastuh’ kavachamantrasya । brahmaa ri’shih’ ।
gaayatreeh’ chhandah’ । mahaashaastaa devataa । hraam beejam ।
hreem shaktih’ । hroom keelakam ।
shree mahaashaastuh’ prasaada siddhyarthe jape viniyogah’ ॥

hraam ityaadi shad’anganyaasah’ ॥

dhyaanam ॥

tejomand’ala madhyagam trinayanam divyaambaraalankri’tam
devam pushpashareshu kaarmukalasanmaanikyapaatraabhayam ।
bibhraanam karapankajaih’ madagaja skandhaadhirood’ham vibhum
shaastaaram sharanam vrajaami satatam trailokya sammohanam ॥

lam ityaadi panchopachaara poojaa ॥

mahaashaastaa shirah’ paatu phaalam hariharaatmajah’ ।
kaamaroopee dri’sham paatu sarvajnyo me shrutee sadaa ॥ 1 ॥
ghraanam paatu kri’paadhyaksho mukham gaureepriyah’ sadaa ।
vedaadhyaayee cha me jihvaam paatu me chibukam guruh’ ॥ 2 ॥
kant’ham paatu vishuddhaatmaa skandhau paatu suraarchitah’ ।
baahu paatu viroopaakshah’ karau tu kamalaapriyah’ ॥ 3 ॥
bhootaadhipo me hri’dayam madhyam paatu mahaabalah’ ।
naabhim paatu mahaaveerah’ kamalaaksho’vataat kat’eem ॥ 4 ॥
saneepam paatu vishvesho guhyam guhyaarthavitsadaa ।
ooru paatu gajaarood’ho vajradhaaree cha jaanunee ॥ 5 ॥
yanghe paashaankushadharah’ paadau paatu mahaamatih’ ।
sarvaangam paatu me nityam mahaamaayaavishaaradah’ ॥ 6 ॥
iteedam kavacham punyam sarvaaghaughanikri’ntanam ।
mahaavyaadhiprashamanam mahaapaataka naashanam ॥ 7 ॥
nyaanavairaagyadam divyamanimaadivibhooshitam ।
aayuraarogyajananam mahaavashyakaram param ॥ 8 ॥
yam yam kaamayate kaamam tam tamaapnotyasamshayah’ ।
trisandhyam yah’ pat’hedvidvaan sa yaati paramaam gatim ॥

iti shreeguhyaratna chintaamanau shreemahaashaastranugrahakavacham samaaptam ॥

Also Read:

Ayyappa Slokam – Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top