Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in Tamil

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti in Tamil:

॥ ஶ்ரீ பத்³மாவதீ நவரத்நமாலிகா ஸ்துதி꞉ ॥
ஶ்ரீமாந் யஸ்யா꞉ ப்ரியஸ்ஸந் ஸகலமபி ஜக³ஜ்ஜங்க³மஸ்தா²வராத்³யம்
ஸ்வர்பூ⁴பாதாலபே⁴த³ம் விவித⁴வித⁴மஹாஶில்பஸாமர்த்²யஸித்³த⁴ம் ।
ரஞ்ஜந் ப்³ரஹ்மாமரேந்த்³ரைஸ்த்ரிபு⁴வநஜநக꞉ ஸ்தூயதே பூ⁴ரிஶோ ய꞉
ஸா விஷ்ணோரேகபத்நீ த்ரிபு⁴வநஜநநீ பாது பத்³மாவதீ ந꞉ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீஶ்ருங்கா³ரைகதே³வீம் விதி⁴முக²ஸுமந꞉கோடிகோடீரஜாக்³ர-
-த்³ரத்நஜ்யோத்ஸ்நாப்ரஸாரப்ரகடிதசரணாம்போ⁴ஜநீராஜிதார்சாம் ।
கீ³ர்வாணஸ்த்ரைணவாணீபரிப²ணிதமஹாகீர்திஸௌபா⁴க்³யபா⁴க்³யாம்
ஹேலாநிர்த³க்³த⁴தை³ந்யஶ்ரமவிஷமமஹாரண்யக³ண்யாம் நமாமி ॥ 2 ॥

வித்³யுத்கோடிப்ரகாஶாம் விவித⁴மணிக³ணோந்நித்³ரஸுஸ்நிக்³த⁴ஶோபா⁴-
ஸம்பத்ஸம்பூர்ணஹாராத்³யபி⁴நவவிப⁴வாலங்க்ரியோல்லாஸிகண்டா²ம் ।
ஆத்³யாம் வித்³யோதமாநஸ்மிதருசிரசிதாநல்பசந்த்³ரப்ரகாஶாம்
பத்³மாம் பத்³மாயதாக்ஷீம் பத³நலிநநமத்பத்³மஸத்³மாம் நமாமி ॥ 3 ॥

ஶஶ்வத்தஸ்யா꞉ ஶ்ரயே(அ)ஹம் சரணஸரஸிஜம் ஶார்ங்க³பாணே꞉ புரந்த்⁴ர்யா꞉
ஸ்தோகம் யஸ்யா꞉ ப்ரஸாத³꞉ ப்ரஸரதி மநுஜே க்ரூரதா³ரித்³ர்யத³க்³தே⁴ ।
ஸோ(அ)யம் ஸத்³யோ(அ)நவத்³யஸ்தி²ரதரருசிரஶ்ரேஷ்ட²பூ⁴யிஷ்ட²நவ்ய-
-ஸ்தவ்யப்ராஸாத³பங்க்திப்ரஸிதப³ஹுவித⁴ப்ராப⁴வோ போ³ப⁴வீதி ॥ 4 ॥

ஸௌந்த³ர்யோத்³வேலஹேமாம்பு³ஜமஹிதமஹாஸிம்ஹபீடா²ஶ்ரயாட்⁴யாம்
புஷ்யந்நீலாரவிந்த³ப்ரதிமவரக்ருபாபூரஸம்பூர்ணநேத்ராம் ।
ஜ்யோத்ஸ்நாபீயூஷதா⁴ராவஹநவஸுஷமக்ஷௌமதா⁴மோஜ்ஜ்வலாங்கீ³ம்
வந்தே³ ஸித்³தே⁴ஶசேதஸ்ஸரஸிஜநிலயாம் சக்ரிஸௌபா⁴க்³யருத்³தி⁴ம் ॥ 5 ॥

ஸம்ஸாரக்லேஶஹந்த்ரீம் ஸ்மிதருசிரமுகீ²ம் ஸாரஶ்ருங்கா³ரஶோபா⁴ம்
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³த்ரீம் ஸரஸிஜநயநாம் ஸம்ஸ்துதாம் ஸாது⁴ப்³ருந்தை³꞉ ।
ஸம்ஸித்³த⁴ஸ்நிக்³த⁴பா⁴வாம் ஸுரஹிதசரிதாம் ஸிந்து⁴ராஜாத்மபூ⁴தாம்
ஸேவே ஸம்பா⁴வநீயாநுபமிதமஹிமாம் ஸச்சிதா³நந்த³ரூபாம் ॥ 6 ॥

ஸித்³த⁴ஸ்வர்ணோபமாநத்³யுதிலஸிததநும் ஸ்நிக்³த⁴ஸம்பூர்ணசந்த்³ர-
-வ்ரீடா³ஸம்பாதி³வக்த்ராம் திலஸுமவிஜயோத்³யோக³நிர்நித்³ரநாஸாம் ।
தாதா³த்வோத்பு²ல்லநீலாம்பு³ஜஹஸநசணாத்மீயசக்ஷு꞉ ப்ரகாஶாம்
பா³லஶ்ரீலப்ரவாலப்ரியஸக²சரணத்³வந்த்³வரம்யாம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 7 ॥

யாம் தே³வீம் மௌநிவர்யா꞉ ஶ்ரயத³மரவதூ⁴மௌலிமால்யார்சிந்தாங்க்⁴ரிம்
ஸம்ஸாராஸாரவாராம்நிதி⁴தரதரணே ஸர்வதா³ பா⁴வயந்தே ।
ஶ்ரீகாரோத்துங்க³ரத்நப்ரசுரிதகநகஸ்நிக்³த⁴ஶுத்³தா⁴ந்தலீலாம்
தாம் ஶஶ்வத்பாத³பத்³மஶ்ரயத³கி²லஹ்ருதா³ஹ்லாதி³நீம் ஹ்லாத³யே(அ)ஹம் ॥ 8 ॥

ஆகாஶாதீ⁴ஶபுத்ரீம் ஶ்ரிதஜநநிவஹாதீ⁴நசேத꞉ப்ரவ்ருத்திம்
வந்தே³ ஶ்ரீவேங்கடேஶப்ரபு⁴வரமஹிஷீம் தீ³நசித்தப்ரதோஷாம் ।
புஷ்யத்பாதா³ரவிந்த³ப்ரஸ்ருமரஸுமஹஶ்ஶாமிதஸ்வாஶ்ரிந்தாந்த-
-ஸ்தாமிஸ்ராம் தத்த்வரூபாம் ஶுகபுரநிலயாம் ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³த்ரீம் ॥ 9 ॥

ஶ்ரீஶேஷஶர்மாபி⁴நவோபக்லுப்தா
ப்ரியேண ப⁴க்த்யா ச ஸமர்பிதேயம் ।
பத்³மாவதீமங்க³லகண்ட²பூ⁴ஷா
விராஜதாம் ஶ்ரீநவரத்நமாலா ॥ 10 ॥

இதி ஶ்ரீ பத்³மாவதீ நவரத்நமாலிகா ஸ்துதி꞉ ஸமாப்தா ।

Also Read:

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top