Ashtaka

Sri Raghava Ashtakam Lyrics in English

Shri Raghavashtakam Text in English:

Raghavam Karunakaram Munisevitham Suravandhitham |
Janaki Vadhanaravindhadhivakaram Gunabhajanam |
Valisoonuhithaishinam Hanumathpriyam Kamalekshanam |
Yathudhana Bhayankaram Pranamami Raghavakunjjaram || 1 ||

Maithilikuchabhooshanam Amala Neelamaukthikam Eshvaram |
Ravananuja Palanam Raghupungavam Mama Dhaivatham |
Nagarivanthananambuja Bhodhaneeya Kalevaram |
Sooryavamsha Vivardhanam Pranamami Raghavakunjjaram || 2 ||

Hemakundala Mandithamala Kandadhesham Arindhamam |
Shathakumbha Mayooranethra Vibhooshanena Bhooshitham |
Charunoopura Hara Kausthubha Karnnabhooshana Bhooshitham |
Bhanuvamshavivardhanam Pranamami Raghavakunjjaram || 3 ||

Dhandakakhyvanerathamara Siddhayogi Ganashrayam |
Shishtapalana Thathparam Dhrithishali Parththakrithasthuthim |
Kumbakarnna Bhujabhujangavikarthane Su Visharadham |
Lakshmananuja Vathsalam Pranamami Raghavakunjjaram || 4 ||

Kethaki Karaveera Jathi Sugandhimalya Sushobhitham |
Sreedharam Mithilathmaja Kucha Kumkumaruna Vakshasam |
Devadevam Asheshabhootha Manoharam Jagathampathim |
Dhasabootha Bhayapaham Pranamami Raghavakunjjaram || 5 ||

Yagadhana Samadhi Homa Japadhi Karmmakarair Dhvijai: |
Vedaparagathaiharnishamadharena Supoojitham |
Thadaka Vadhahethu Angadhathatha Valinishoodhanam |
Paithrikodhitha Palakam Pranamami Raghavakunjjaram || 6 ||

Leelaya Kharadhooshanadhi Nishacharashu Vinashanam |
Ravananthakam Acchyutham Hariyoothakodi Ganashrayam |
Neerajananam Ambujaghriyugam Harim Bhuvanashrayam |
Devakarya Vichakshanam Pranamami Raghavakunjjaram || 7 ||

Kaushikena Sushikshithasthra Kalapamayatha Lochanam |
Charuhasam Anathabandhu Asheshalokanivasinam |
Vasavadhi Surari Ravana Shasanam Cha Paramamgathim |
Neelamegha Nibhakritham Pranamami Raghavakunjjaram || 8 ||

Raghavashtakam Ishtasiddhidham Acchyuthashraya Sadhakam |
Bhukthi Mukthi Phalapradham Dhana Dhanya Sidhdhi Vivardhanam |
Ramachandhra Kripakatakshamadharena Sadha Japeth |
Ramachandhra Padhambhujadhvaya Santhatharpitha Manasa: || 9 ||

Rama Rama Namosthuthe Jaya Ramabhadhra Namosthuthe |
Ramachandhra Namosthuthe Jaya Raghavaya Namosthuthe |
Devadeva Namosthuthe Jaya Devaraja Namosthuthe |
Vasudeva Namosthuthe Jaya Veeraraja Namosthuthe || 10 ||

॥ iti sriraghavastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment