Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shiva Hrudayam Lyrics in Tamil

Sri Shiva Hrudayam in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஶிவ ஹ்ருத³யம் ॥
(த⁴ந்யவாத³꞉ – ஸத்³கு³ரு ஶ்ரீ ஶிவாநந்த³மூர்தி꞉)

அஸ்ய ஶ்ரீ ஶிவஹ்ருத³யஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய வாமதே³வ ருஷி꞉ பங்க்த்யைஶ்ச²ந்த⁴꞉ ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ தே³வதா꞉ ஓம் பீ³ஜம் நம꞉ ஶக்தி꞉ ஶிவாயேதி கீலகம் மம சதுர்வர்க³ ப²லாப்தயே ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ஹ்ருத³ய மந்த்ர ஜபே விநியோக³꞉ ।

ருஷ்யாதி³ந்யாஸ꞉ ।
வாமதே³வ ருஷிப்⁴யோ நம꞉ ஶிரஸி । பங்க்த்யைச²ந்த³ஸே நம꞉ முகே² । ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவாய தே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருதி³ । ஓம் பீ³ஜாய நம꞉ கு³ஹ்யே । நம꞉ ஶக்தயே நம꞉ பாத³யோ꞉ । ஶிவாயேதி கீலகாய நம꞉ நாபௌ⁴ । விநியோகா³ய நம꞉ இதி³ கரஸம்புடே ।

கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶிவாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
நம் க³ங்கா³த⁴ராய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
மம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஶிம் ஶூலபாணயே அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
வாம் பிநாகபாணயே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
யம் உமாபதயே கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஸதா³ஶிவாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
நம் க³ங்கா³த⁴ராய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
மம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ஶிம் ஶூலபாணயே கவசாய ஹும் ।
வாம் பிநாகபாணயே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
யம் உமாபதயே அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதிதி³க்³ப⁴ந்த⁴꞉ ।

த்⁴யாநம் ।

வாமாங்கந்யஸ்த வாமேதர கரகமலாயாஸ்ததா² வாமஹஸ்த
ந்யஸ்தா ரக்தோத்பலாயா꞉ ஸ்தநபரிவிளஸத்³வாமஹஸ்த ப்ரியாயா꞉ ।
ஸர்வாகல்பாபி⁴ராமோ த்⁴ருத பரஶு꞉ ம்ருகா³பீ⁴ஷ்டத³꞉ காஞ்சநாப⁴꞉
த்⁴யேய꞉ பத்³மாஸநஸ்த²꞉ ஸ்மர லலிதவபு꞉ ஸம்பதே³ பார்வதீஶ꞉ ॥

ஓம் ப்ரணவோ மே ஶிர꞉ பாது மாயாபீ³ஜம் ஶிகா²ம் மம ।
ப்ராஸாதோ³ ஹ்ருத³யம் பாது நமோ நாபி⁴ம் ஸதா³(அ)வது ॥ 1 ॥

லிங்க³ம் மே ஶிவ꞉ பாயாத³ஷ்டார்ணம் ஸர்வஸந்தி⁴ஷு ।
த்⁴ருவ꞉ பாத³யுக³ம் பாது கடிம் மாயாஸதா³(அ)வது ॥ 2 ॥

நம꞉ ஶிவாய கண்ட²ம் மே ஶிரோ மாயாஸதா³(அ)வது ।
ஶக்த்யஷ்டார்ண꞉ ஸதா³ பாயாதா³பாத³தலமஸ்தகம் ॥ 3 ॥

ஸர்வதி³க்ஷு ச வர்ணவ்யாஹ்ருத் பஞ்சார்ண꞉ பாபநாஶந꞉ ।
வாக்³பீ³ஜபூர்வ꞉ பஞ்சார்ணோ வாசாம் ஸித்³தி⁴ம் ப்ரயச்ச²து ॥ 4 ॥

லக்ஷ்மீம் தி³ஶது லக்ஷ்யார்த²꞉ காமாத்³ய காமமிச்ச²து ।
பராபூர்வஸ்து பஞ்சார்ண꞉ பரளோகம் ப்ரயச்ச²து ॥ 5 ॥

மோக்ஷம் தி³ஶது தாராத்³ய꞉ கேவலம் ஸர்வதா³(அ)வது ।
த்ர்யக்ஷரீ ஸஹித꞉ ஶம்பு⁴꞉ த்ரிதி³வம் ஸம்ப்ரயச்ச²து ॥ 6 ॥

ஸௌபா⁴க்³ய வித்³யா ஸஹித꞉ ஸௌபா⁴க்³யம் மே ப்ரயச்ச²து ।
ஷோட³ஶீ ஸம்புடத꞉ ஶம்பு⁴꞉ ஸர்வதா³ மாம் ப்ரரக்ஷது ॥ 7 ॥

ஏவம் த்³வாத³ஶ பே⁴தா³நி வித்³யாயா꞉ ஸர்வதா³(அ)வது ।
ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபஶ்ச ஶிவ꞉ பாயாந்நிரந்தரம் ॥ 8 ॥

யந்த்ரரூப꞉ ஶிவ꞉ பாது ஸர்வகாலம் மஹேஶ்வர꞉ ।
ஶிவஸ்யபீட²ம் மாம் பாது கு³ருபீட²ஸ்ய த³க்ஷிணே ॥ 9 ॥

வாமே க³ணபதி꞉ பாது ஶ்ரீ து³ர்கா³ புரதோ(அ)வது ।
க்ஷேத்ரபால꞉ பஶ்சிமே து ஸதா³ பாது ஸரஸ்வதீ ॥ 10 ॥

ஆதா⁴ரஶக்தி꞉ காலாக்³நிருத்³ரோ மாண்டூ³க ஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ।
ஆதி³கூர்மோ வராஹஶ்ச அநந்த꞉ ப்ருதி²வீ ததா² ॥ 11 ॥

ஏதாந்மாம் பாது பீடா²த⁴꞉ ஸ்தி²தா꞉ ஸர்வத்ர தே³வதா꞉ ।
மஹார்ணவே ஜலமயே மாம் பாயாத் அம்ருதார்ணவ꞉ ॥ 12 ॥

ரத்நத்³வீபே ச மாம் பாது ஸப்தத்³வீபேஶ்வர꞉ ததா² ।
ததா² ஹேமகி³ரி꞉ பாது கி³ரிகாநந பூ⁴மிஷு ॥ 13 ॥

மாம் பாது நந்த³நோத்³யாநம் வாபிகோத்³யாந பூ⁴மிஷு ।
கல்பவ்ருக்ஷ꞉ ஸதா³ பாது மம கல்பஸஹேதுஷு ॥ 14 ॥

பூ⁴மௌ மாம் பாது ஸர்வத்ர ஸர்வதா³ மணிபூ⁴தலம் ।
க்³ருஹம் மே பாது தே³வஸ்ய ரத்நநிர்மித மண்ட³பம் ॥ 15 ॥

ஆஸநே ஶயநே சைவ ரத்நஸிம்ஹாஸநம் ததா² ।
த⁴ர்மம் ஜ்ஞாநம் ச வைராக்³யமைஶ்வர்யம் சா(அ)நுக³ச்ச²து ॥ 16 ॥

அதா²(அ)ஜ்ஞாநமவைராக்³யமநைஶ்வர்யம் ச நஶ்யது ।
ஸத்த்வரஜஸ்தமஶ்சைவ கு³ணாந் ரக்ஷந்து ஸர்வதா³ ॥ 17 ॥

மூலம் வித்³யா ததா² கந்தோ³ நாலம் பத்³மம் ச ரக்ஷது ।
பத்ராணி மாம் ஸதா³ பாது கேஸரா꞉ கர்ணிகா(அ)வது ॥ 18 ॥

மண்ட³லேஷு ச மாம் பாது ஸோமஸூர்யாக்³நிமண்ட³லம் ।
ஆத்மா(அ)த்மாநம் ஸதா³ பாது அந்தராத்மா(அ)ந்தராத்மகம் ॥ 19 ॥

பாது மாம் பரமாத்மா(அ)பி ஜ்ஞாநாத்மா பரிரக்ஷது ।
வாமா ஜ்யேஷ்டா² ததா² ஶ்ரேஷ்டா² ரௌத்³ரீ காளீ ததை²வ ச ॥ 20 ॥

கலபூர்வா விகரணீ ப³லபூர்வா ததை²வ ச ।
ப³லப்ரமத²நீ சாபி ஸர்வபூ⁴தத³மந்யத² ॥ 21 ॥

மநோந்மநீ ச நவமீ ஏதா மாம் பாது தே³வதா꞉ ।
யோக³பீட²꞉ ஸதா³ பாது ஶிவஸ்ய பரமஸ்ய மே ॥ 22 ॥

ஶ்ரீஶிவோ மஸ்தகம் பாது ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரமுமா(அ)வது ।
ஹ்ருத³யம் ஹ்ருத³யம் பாது ஶிர꞉ பாது ஶிரோ மம ॥ 23 ॥

ஶிகா²ம் ஶிகா² ஸதா³ பாது கவசம் கவசோ(அ)வது ।
நேத்ரத்ரயம் பாது ஹஸ்தௌ அஸ்த்ரம் ச ரக்ஷது ॥ 24 ॥

லலாடம் பாது ஹ்ருல்லேகா² க³க³நம் நாஸிகா(அ)வது ।
ராகா க³ண்ட³யுக³ம் பாடு ஓஷ்டௌ² பாது கராளிக꞉ ॥ 25 ॥

ஜிஹ்வாம் பாது மஹேஷ்வாஸோ கா³யத்ரீ முக²மண்ட³லம் ।
தாலுமூலம் து ஸாவித்ரீ ஜிஹ்வாமூலம் ஸரஸ்வதீ ॥ 26 ॥

வ்ருஷத்⁴வஜ꞉ பாது கண்ட²ம் க்ஷேத்ரபாலோ பு⁴ஜௌ மம ।
சண்டீ³ஶ்வர꞉ பாது வக்ஷோ து³ர்கா³ குக்ஷிம் ஸதா³(அ)வது ॥ 27 ॥

ஸ்கந்தோ³ நாபி⁴ம் ஸதா³ பாது நந்தீ³ பாது கடித்³வயம் ।
பார்ஶ்வௌ விக்⁴நேஶ்வர꞉ பாது பாது ஸேநாபதிர்வலிம் ॥ 28 ॥

ப்³ராஹ்மீலிங்க³ம் ஸதா³ பாயாத³ஸிதாங்கா³தி³பை⁴ரவா꞉ ।
ருருபை⁴ரவ யுக்தா ச கு³த³ம் பாயாந்மஹேஶ்வர꞉ ॥ 29 ॥

சண்ட³யுக்தா ச கௌமாரீ சோருயுக்³மம் ச ரக்ஷது ।
வைஷ்ணவீ க்ரோத⁴ஸம்யுக்தா ஜாநுயுக்³மம் ஸதா³(அ)வது ॥ 30 ॥

உந்மத்தயுக்தா வாராஹீ ஜங்கா⁴யுக்³மம் ப்ரரக்ஷது ।
கபாலயுக்தா மாஹேந்த்³ரீ கு³ள்பௌ² மே பரிரக்ஷது ॥ 31 ॥

சாமுண்டா³ பீ⁴ஷணயுதா பாத³ப்ருஷ்டே² ஸதா³(அ)வது ।
ஸம்ஹாரேணயுதா லக்ஷ்மீ ரக்ஷேத் பாத³தலே உபே⁴ ॥ 32 ॥

ப்ருத²க³ஷ்டௌ மாதரஸ்து நகா²ந் ரக்ஷந்து ஸர்வதா³ ।
ரக்ஷந்து ரோமகூபாணி அஸிதாங்கா³தி³பை⁴ரவா꞉ ॥ 33 ॥

வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச மாம் பாயாதி³ந்த்³ர꞉ பூர்வே ச ஸர்வதா³ ।
ஆக்³நேய்யாம் தி³ஶி மாம் பாது ஶக்தி ஹஸ்தோ(அ)நலோ மஹாந் ॥ 34 ॥

த³ண்ட³ஹஸ்தோ யம꞉ பாது த³க்ஷிணாதி³ஶி ஸர்வதா³ ।
நிர்ருதி꞉ க²ட்³க³ஹஸ்தஶ்ச நைர்ருத்யாம் தி³ஶி ரக்ஷது ॥ 35 ॥

ப்ரதீச்யாம் வருண꞉ பாது பாஶஹஸ்தஶ்ச மாம் ஸதா³ ।
வாயவ்யாம் தி³ஶி மாம் பாது த்⁴வஜஹஸ்த꞉ ஸதா³க³தி꞉ ॥ 36 ॥

உதீ³ச்யாம் து குபே³ரஸ்து க³தா³ஹஸ்த꞉ ப்ரதாபவாந் ।
ஶூலபாணி꞉ ஶிவ꞉ பாயாத் ஈஶாந்யாம் தி³ஶி மாம் ஸதா³ ॥ 37 ॥

கமண்ட³லுத⁴ரோ ப்³ரஹ்மா ஊர்த்²வம் மாம் பரிரக்ஷது ।
அத²ஸ்தாத்³விஷ்ணுரவ்யக்தஶ்சக்ரபாணி꞉ ஸதா³(அ)வது ॥ 38 ॥

ஓம் ஹ்ரௌம் ஈஶாநோ மே ஶிர꞉ பாயாத் ।
ஓம் ஹ்ரைம் முக²ம் தத்புருஷோ(அ)வது ॥ 39 ॥

ஓம் ஹ்ரூம் அகோ⁴ரோ ஹ்ருத³யம் பாது ।
ஓம் ஹ்ரீம் வாமதே³வஸ்து கு³ஹ்யகம் ॥ 40 ॥

ஓம் ஹ்ராம் ஸத்³யோஜாதஸ்து மே பாதௌ³ ।
ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர꞉ பாது மே ஶிகா²ம் ॥ 41 ॥

ப²லஶ்ருதி ।
அநுக்தமபி யத் ஸ்தா²நம் தத்ஸர்வம் ஶங்கரோ(அ)வது ।
இதி மே கதி²தம் நந்தி³ந் ஶிவஸ்ய ஹ்ருத³யம் பரம் ॥ 42 ॥

மந்த்ரயந்த்ரஸ்த² தே³வாநாம் ரக்ஷணாத்மகமத்³பு⁴தம் ।
ஸஹஸ்ராவர்தநாத்ஸித்³தி⁴ம் ப்ராப்நுயாந்மந்த்ரவித்தம꞉ ॥ 43 ॥

ஶிவஸ்ய ஹ்ருத³யேநைவ நித்யம் ஸப்தாபி⁴மந்த்ரிதம் ।
தோயம் பீத்வேப்ஸிதாம் ஸித்³தி⁴ம் மண்ட³லால்லப⁴தே நர꞉ ॥ 44 ॥

வந்த்⁴யா புத்ரவதீ பூ⁴யாத் ரோகீ³ ரோகா³த் விமுச்யதே ।
சந்த்³ர ஸூர்யக்³ரஹே நத்³யாம் நாபி⁴மாத்ரோத³கே ஸ்தி²த꞉ ॥ 45 ॥

மோக்ஷாந்தம் ப்ரஜேபேத்³ப⁴க்த்யா ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
ருத்³ரஸங்க்²யா ஜபாத்³ரோகீ³ நீரோகீ³ ஜாயதே க்ஷணாத் ॥ 46 ॥

உபோஷித꞉ ப்ரதோ³ஷே ச ஶ்ராவண்யாம் ஸோமவாஸரே ।
ஶிவம் ஸம்பூஜ்ய யத்நேந ஹ்ருத³யம் தத்பரோ ஜபேத் ॥ 47 ॥

க்ருத்ரிமேஷு ச ரோகே³ஷு வாதபித்தஜ்வரேஷு ச ।
த்ரிஸப்தமந்த்ரிதம் தோயம் பீத்வா(அ)ரோக்³யமவாப்நுயாத் ॥ 48 ॥

நித்யமஷ்டோத்தரஶதம் ஶிவஸ்ய ஹ்ருத³யம் ஜபேத் ।
மண்ட³லால்லப⁴தே நந்தி³ந் ஸித்³தி⁴த³ம் நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 49 ॥

கிம் ப³ஹூக்தேந நந்தீ³ஶ ஶிவஸ்ய ஹ்ருத³யஸ்ய ச ।
ஜபித்வாது மஹேஶஸ்ய வாஹநத்வமவாப்ஸ்யஸி ॥ 50 ॥

இதி ஶ்ரீலிங்க³புராணே உத்தரபா⁴கே³ வாமதே³வ நந்தீ³ஶ்வர ஸம்வாதே³ ஶிவஹ்ருத³யஸ்தோத்ர நிரூபணம் நாம அஷ்டஷஷ்டிதமோத்⁴யாய꞉ ஸமாப்த꞉ ।

Also Read:

Sri Shiva Hrudayam Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shiva Hrudayam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top