Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shiva Padadi Kesantha Varnana Stotram lyrics in Tamil

Shri Siva Padadi Kesantha Varnana Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஶிவ பாதா³தி³கேஶாந்த வர்ணன ஸ்தோத்ரம் ॥
கள்யாணம் நோ வித⁴த்தாம் கடகதடலஸத்கல்பவாடீனிகுஞ்ஜ-
க்ரீடா³ஸம்ஸக்தவித்³யாத⁴ரனிகரவதூ⁴கீ³தருத்³ராபதா³ன꞉ |
தாரைர்ஹேரம்ப³னாதை³ஸ்தரளிதனினத³த்தாரகாராதிகேகீ
கைலாஸ꞉ ஶர்வனிர்வ்ருத்யபி⁴ஜனகபத³꞉ ஸர்வதா³ பர்வதேந்த்³ர꞉ || 1 ||

யஸ்ய ப்ராஹு꞉ ஸ்வரூபம் ஸகலதி³விஷதா³ம் ஸாரஸர்வஸ்வயோக³ம்
யஸ்யேஷு꞉ ஶார்ங்க³த⁴ன்வா ஸமஜனி ஜக³தாம் ரக்ஷணே ஜாக³ரூக꞉ |
மௌர்வீ த³ர்வீகராணாமபி ச பரிப்³ருட⁴꞉ பூஸ்த்ரயீ ஸா ச லக்ஷ்யம்
ஸோ(அ)வ்யாத³வ்யாஜமஸ்மானஶிவபி⁴த³னிஶம் நாகினாம் ஶ்ரீபினாக꞉ || 2 ||

ஆதங்காவேக³ஹாரீ ஸகலதி³விஷதா³மங்க்⁴ரிபத்³மாஶ்ரயாணாம்
மாதங்கா³த்³யுக்³ரதை³த்யப்ரகரதனுக³லத்³ரக்ததா⁴ராக்ததா⁴ர꞉ |
க்ரூர꞉ ஸூராயுதானாமபி ச பரிப⁴வம் ஸ்வீயபா⁴ஸா விதன்வ-
ந்கோ⁴ராகார꞉ குடா²ரோ த்³ருட⁴தரது³ரிதாக்²யாடவீம் பாடயேன்ன꞉ || 3 ||

காலாராதே꞉ கராக்³ரே க்ருதவஸதிருர꞉ஶாணஶாதோ ரிபூணாம்
காலே காலே குலாத்³ரிப்ரவரதனயயா கல்பிதஸ்னேஹலேப꞉ |
பாயான்ன꞉ பாவகார்சி꞉ப்ரஸரஸக²முக²꞉ பாபஹந்தா நிதாந்தம்
ஶூல꞉ ஶ்ரீபாத³ஸேவாப⁴ஜனரஸஜுஷாம் பாலனைகாந்தஶீல꞉ || 4 ||

தே³வஸ்யாங்காஶ்ரயாயா꞉ குலகி³ரிது³ஹிதுர்னேத்ரகோணப்ரசார-
ப்ரஸ்தாரானத்யுதா³ரான்பிபடி²ஷுரிவ யோ நித்யமத்யாத³ரேண |
ஆத⁴த்தே ப⁴ங்கி³துங்கை³ரனிஶமவயவைரந்தரங்க³ம் ஸமோத³ம்
ஸோமாபீட³ஸ்ய ஸோ(அ)யம் ப்ரதி³ஶது குஶலம் பாணிரங்க³꞉ குரங்க³꞉ || 5 ||

கண்ட²ப்ராந்தாவஸஜ்ஜத்கனகமயமஹாக⁴ண்டிகாகோ⁴ரகோ⁴ஷை꞉
கண்டா²ராவைரங்குடை²ரபி ப⁴ரிதஜக³ச்சக்ரவாலாந்தராள꞉ |
சண்ட³꞉ ப்ரோத்³த³ண்ட³ஶ்ருங்க³꞉ ககுத³கப³லிதோத்துங்க³கைலாஸஶ்ருங்க³꞉
கண்டே²காலஸ்ய வாஹ꞉ ஶமயது ஶமலம் ஶாஶ்வத꞉ ஶாக்வரேந்த்³ர꞉ || 6 ||

நிர்யத்³தா³னாம்பு³தா⁴ராபரிமலதரலீபூ⁴தரோலம்ப³பாலீ-
ஜ²ங்காரை꞉ ஶங்கராத்³ரே꞉ ஶிக²ரஶதத³ரீ꞉ பூரயன்பூ⁴ரிகோ⁴ஷை꞉ |
ஶார்வ꞉ ஸௌவர்ணஶைலப்ரதிமப்ருது²வபு꞉ ஸர்வவிக்⁴னாபஹர்தா
ஶர்வாண்யா꞉ பூர்வஸூனு꞉ ஸ ப⁴வது ப⁴வதாம் ஸ்வஸ்திதோ³ ஹஸ்திவக்த்ர꞉ || 7 ||

ய꞉ புண்யைர்தே³வதானாம் ஸமஜனி ஶிவயோ꞉ ஶ்லாக்⁴யவீர்யைகமத்யா-
த்³யன்னாம்னி ஶ்ரூயமாணே தி³திஜப⁴டக⁴டா பீ⁴திபா⁴ரம் ப⁴ஜந்தே |
பூ⁴யாத்ஸோ(அ)யம் விபூ⁴த்யை நிஶிதஶரஶிகா²பாடிதக்ரௌஞ்சஶைல꞉
ஸம்ஸாராகா³த⁴கூபோத³ரபதிதஸமுத்தாரகஸ்தாரகாரி꞉ || 8 ||

ஆரூட⁴꞉ ப்ரௌட⁴வேக³ப்ரவிஜிதபவனம் துங்க³துங்க³ம் துரங்க³ம்
சேலம் நீலம் வஸான꞉ கரதலவிலஸத்காண்ட³கோத³ண்ட³த³ண்ட³꞉ |
ராக³த்³வேஷாதி³னானாவித⁴ம்ருக³படலீபீ⁴திக்ருத்³பூ⁴தப⁴ர்தா
குர்வன்னாகே²டலீலாம் பரிலஸது மன꞉கானநே மாமகீனே || 9 ||

அம்போ⁴ஜாப்⁴யாம் ச ரம்பா⁴ரத²சரணலதாத்³வந்த்³வகும்பீ⁴ந்த்³ரகும்பை⁴-
ர்பி³ம்பே³னேந்தோ³ஶ்ச கம்போ³ருபரி விலஸதா வித்³ருமேணோத்பலாப்⁴யாம் |
அம்போ⁴தே³னாபி ஸம்பா⁴விதமுபஜனிதாட³ம்ப³ரம் ஶம்ப³ராரே꞉
ஶம்போ⁴꞉ ஸம்போ⁴க³யோக்³யம் கிமபி த⁴னமித³ம் ஸம்ப⁴வேத்ஸம்பதே³ ந꞉ || 10 ||

வேணீஸௌபா⁴க்³யவிஸ்மாபிததபனஸுதாசாருவேணீவிலாஸா-
ந்வாணீனிர்தூ⁴தவாணீகரதலவித்⁴ருதோதா³ரவீணாவிராவான் |
ஏணீனேத்ராந்தப⁴ங்கீ³னிரஸனநிபுணாபாங்க³கோணானுபாஸே
ஶோணான்ப்ராணானுதூ³ட⁴ப்ரதினவஸுஷமாகந்த³லானிந்து³மௌளே꞉ || 11 ||

ந்ருத்தாரம்பே⁴ஷு ஹஸ்தாஹதமுரஜதி⁴மித்³தி⁴ங்க்ருதைரத்யுதா³ரை-
ஶ்சித்தானந்த³ம் வித⁴த்தே ஸத³ஸி ப⁴க³வத꞉ ஸந்ததம் ய꞉ ஸ நந்தீ³ |
சண்டீ³ஶாத்³யாஸ்ததா²ன்யே சதுரகு³ணக³ணப்ரீணிதஸ்வாமிஸத்கா-
ரோத்கர்ஷோத்³யத்ப்ரஸாதா³꞉ ப்ரமத²பரிப்³ருடா⁴꞉ பாந்து ஸந்தோஷிணோ ந꞉ || 12 ||

முக்தாமாணிக்யஜாலை꞉ பரிகலிதமஹாஸாலமாலோகனீயம்
ப்ரத்யுப்தானர்க⁴ரத்னைர்தி³ஶி தி³ஶி ப⁴வனை꞉ கல்பிதைர்தி³க்பதீனாம் |
உத்³யானைரத்³ரிகன்யாபரிஜனவனிதாமானநீயை꞉ பரீதம்
ஹ்ருத்³யம் ஹ்ருத்³யஸ்து நித்யம் மம பு⁴வனபதேர்தா⁴ம ஸோமார்த⁴மௌளே꞉ || 13 ||

ஸ்தம்பை⁴ர்ஜம்பா⁴ரிரத்னப்ரவரவிரசிதை꞉ ஸம்ப்⁴ருதோபாந்தபா⁴க³ம்
ஶும்ப⁴த்ஸோபானமார்க³ம் ஶுசிமணினிசயைர்கு³ம்பி⁴தானல்பஶில்பம் |
கும்பை⁴꞉ ஸம்பூர்ணஶோப⁴ம் ஶிரஸி ஸுக⁴டிதை꞉ ஶாதகும்பை⁴ரபங்கை꞉
ஶம்போ⁴꞉ ஸம்பா⁴வனீயம் ஸகலமுனிஜனை꞉ ஸ்வஸ்தித³ம் ஸ்யாத்ஸதோ³ ந꞉ || 14 ||

ந்யஸ்தோ மத்⁴யே ஸபா⁴யா꞉ பரிஸரவிலஸத்பாத³பீடா²பி⁴ராமோ
ஹ்ருத்³ய꞉ பாதை³ஶ்சதுர்பி⁴꞉ கனகமணிமயைருச்சகைருஜ்ஜ்வலாத்மா ||
வாஸோரத்னேன கேனாப்யதி⁴கம்ருது³தரேணாஸ்த்ருதோ விஸ்த்ருதஶ்ரீ꞉
பீட²꞉ பீடா³ப⁴ரம் ந꞉ ஶமயது ஶிவயோ꞉ ஸ்வைரஸம்வாஸயோக்³ய꞉ || 15 ||

ஆஸீனஸ்யாதி⁴பீட²ம் த்ரிஜக³த³தி⁴பதேரங்க்⁴ரிபீடா²னுஷக்தௌ
பாதோ²ஜாபோ⁴க³பா⁴ஜௌ பரிம்ருது³லதலோல்லாஸிபத்³மாதி³ரேகௌ² |
பாதாம் பாதா³வுபௌ⁴ தௌ நமத³மரகிரீடோல்லஸச்சாருஹீர-
ஶ்ரேணீஶோணாயமானோன்னதனக²த³ஶகோத்³பா⁴ஸமானௌ ஸமானௌ || 16 ||

யன்னாதோ³ வேத³வாசாம் நிக³த³தி நிகி²லம் லக்ஷணம் பக்ஷிகேது-
ர்லக்ஷ்மீஸம்போ⁴க³ஸௌக்²யம் விரசயதி யயோஶ்சாபரே ரூபபே⁴தே³ |
ஶம்போ⁴꞉ ஸம்பா⁴வனீயே பத³கமலஸமாஸங்க³தஸ்துங்க³ஶோபே⁴
மாங்க³ள்யம் ந꞉ ஸமக்³ரம் ஸகலஸுக²கரே நூபுரே பூரயேதாம் || 17 ||

அங்கே³ ஶ்ருங்கா³ரயோனே꞉ ஸபதி³ ஶலப⁴தாம் நேத்ரவஹ்னௌ ப்ரயாதே
ஶத்ரோருத்³த்⁴ருத்ய தஸ்மாதி³ஷுதி⁴யுக³மதோ⁴ ந்யஸ்தமக்³ரே கிமேதத் |
ஶங்காமித்த²ம் நதானாமமரபரிஷதா³மந்தரங்கூரயத்த-
த்ஸங்கா⁴தம் சாரு ஜங்கா⁴யுக³மகி²லபதேரம்ஹஸாம் ஸம்ஹரேன்ன꞉ || 18 ||

ஜானுத்³வந்த்³வேன மீனத்⁴வஜன்ருவரஸமுத்³ரோபமானேன ஸாகம்
ராஜந்தௌ ராஜரம்பா⁴கரிகரகனகஸ்தம்ப⁴ஸம்பா⁴வனீயௌ |
ஊரூ கௌ³ரீகராம்போ⁴ருஹஸரஸஸமாமர்த³னானந்த³பா⁴ஜௌ
சாரூ தூ³ரீக்ரியாஸ்தாம் து³ரிதமுபசிதம் ஜன்மஜன்மாந்தரே ந꞉ || 19 ||

ஆமுக்தானர்க⁴ரத்னப்ரகரகரபரிஷ்வக்தகள்யாணகாஞ்சீ-
தா³ம்னா ப³த்³தே³ன து³க்³த⁴த்³யுதினிசயமுஷா சீனபட்டாம்ப³ரேண |
ஸம்வீதே ஶைலகன்யாஸுசரிதபரிபாகாயமாணே நிதம்பே³
நித்யம் நர்னர்து சித்தம் மம நிகி²லஜக³த்ஸ்வாமின꞉ ஸோமமௌளே꞉ || 20 ||

ஸந்த்⁴யாகாலானுரஜ்யத்³தி³னகரஸருசா காலதௌ⁴தேன கா³ட⁴ம்
வ்யானத்³த⁴꞉ ஸ்னிக்³த⁴முக்³த⁴꞉ ஸரஸமுத³ரப³ந்தே⁴ன வீதோபமேன |
உத்³தீ³ப்ரை꞉ ஸ்வப்ரகாஶைருபசிதமஹிமா மன்மதா²ரேருதா³ரோ
மத்⁴யோ மித்²யார்த²ஸத்³த்⁴யங்மம தி³ஶது ஸதா³ ஸங்க³திம் மங்க³ளானாம் || 21 ||

நாபீ⁴சக்ராலவாலான்னவனவஸுஷமாதோ³ஹத³ஶ்ரீபரீதா-
து³த்³க³ச்ச²ந்தீ புரஸ்தாது³த³ரபத²மதிக்ரம்ய வக்ஷ꞉ ப்ரயாந்தி |
ஶ்யாமா காமாக³மார்த²ப்ரகத²னலிபிவத்³பா⁴ஸதே யா நிகாமம்
ஸா மா ஸோமார்த⁴மௌளே꞉ ஸுக²யது ஸததம் ரோமவல்லீமதல்லீ || 22 ||

ஆஶ்லேஷேஷ்வத்³ரிஜாயா꞉ கடி²னகுசதடீலிப்தகாஶ்மீரபங்க-
வ்யாஸங்கா³து³த்³யத³ர்கத்³யுதிபி⁴ருபசிதஸ்பர்த⁴முத்³தா³மஹ்ருத்³யம் |
த³க்ஷாராதேருதூ³ட⁴ப்ரதினவமணிமாலாவலீபா⁴ஸமானம்
வக்ஷோ விக்ஷோபி⁴தாக⁴ம் ஸததனதிஜுஷாம் ரக்ஷதாத³க்ஷதம் ந꞉ || 23 ||

வாமாங்கே விஸ்பு²ரந்த்யா꞉ கரதலவிலஸச்சாருரக்தோத்பலாயா꞉
காந்தாயா வாமவக்ஷோருஹப⁴ரஶிக²ரோன்மர்த³னவ்யக்³ரமேகம் |
அன்யாம்ஸ்த்ரீனப்யுதா³ரான்வரபரஶும்ருகா³லங்க்ருதானிந்து³மௌளே-
ர்பா³ஹூனாப³த்³த⁴ஹேமாங்க³த³மணிகடகானந்தராலோகயாம꞉ || 24 ||

ஸம்ப்⁴ராந்தாயா꞉ ஶிவாயா꞉ பதிவிலயபி⁴யா ஸர்வலோகோபதாபா-
த்ஸம்விக்³னஸ்யாபி விஷ்ணோ꞉ ஸரப⁴ஸமுப⁴யோர்வாரணப்ரேரணாப்⁴யாம் |
மத்⁴யே த்ரைஶங்கவீயாமனுப⁴வதி த³ஶாம் யத்ர ஹாலாஹலோஷ்மா
ஸோ(அ)யம் ஸர்வாபதா³ம் ந꞉ ஶமயது நிசயம் நீலகண்ட²ஸ்ய கண்ட²꞉ || 25 ||

ஹ்ருத்³யைரத்³ரீந்த்³ரகன்யாம்ருது³த³ஶனபதை³ர்முத்³ரிதோ வித்³ருமஶ்ரீ-
ருத்³த்³யோதந்த்யா நிதாந்தம் த⁴வலத⁴வலயா மிஶ்ரிதோ த³ந்தகாந்த்யா |
முக்தாமாணிக்யஜாலவ்யதிகரஸத்³ருஶா தேஜஸா பா⁴ஸமான꞉
ஸத்³யோஜாதஸ்ய த³த்³யாத³த⁴ரமணிரஸௌ ஸம்பதா³ம் ஸஞ்சயம் ந꞉ || 26 ||

கர்ணாலங்காரனானாமணினிகரருசாம் ஸஞ்சயைரஞ்சிதாயாம்
வர்ண்யாயாம் ஸ்வர்ணபத்³மோத³ரபரிவிலஸத்கர்ணிகாஸம்நிபா⁴யாம் |
பத்³த⁴த்யாம் ப்ராணவாயோ꞉ ப்ரணதஜனஹ்ருத³ம்போ⁴ஜவாஸஸ்ய ஶம்போ⁴-
ர்னித்யம் நஶ்சித்தமேதத்³விரசயது ஸுகே²னாஸிகாம் நாஸிகாயாம் || 27 ||

அத்யந்தம் பா⁴ஸமானே ருசிரதரருசாம் ஸங்க³மாத்ஸன்மணீனா-
முத்³யச்சண்டா³ஶுதா⁴மப்ரஸரனிரஸனஸ்பஷ்டத்³ருஷ்டாபதா³னே |
பூ⁴யாஸ்தாம் பூ⁴தயே ந꞉ கரிவரஜயின꞉ கர்ணபாஶாவலம்பே³
ப⁴க்தாலீபா⁴லஸஜ்ஜஜ்ஜனிமரணலிபே꞉ குண்ட³லே குண்ட³லே தே || 28 ||

யாப்⁴யாம் காலவ்யவஸ்தா² ப⁴வதி தனுமதாம் யோ முக²ம் தே³வதானாம்
யேஷாமாஹு꞉ ஸ்வரூபம் ஜக³தி முனிவரா தே³வதானாம் த்ரயீம் தாம் |
ருத்³ராணீவக்த்ரபங்கேருஹஸததவிஹாரோத்ஸுகேந்தி³ந்தி³ரேப்⁴ய-
ஸ்தேப்⁴யஸ்த்ரிப்⁴ய꞉ ப்ரணாமாஞ்ஜலிமுபரசயே த்ரீக்ஷணஸ்யேக்ஷணேப்⁴ய꞉ || 29 ||

வாமம் வாமாங்ககா³யா வத³னஸரஸிஜே வ்யாவலத்³வல்லபா⁴யா
வ்யானம்ரேஷ்வன்யத³ன்யத்புனரலிகப⁴வம் வீதனி꞉ஶேஷரௌக்ஷ்யம் |
பூ⁴யோ பூ⁴யோபி மோதா³ன்னிபதத³தித³யாஶீதலம் சூதபா³ணே
த³க்ஷாரேரீக்ஷணானாம் த்ரயமபஹரதாதா³ஶு தாபத்ரயம் ந꞉ || 30 ||

யஸ்மின்னர்தே⁴ந்து³முக்³த⁴த்³யுதினிசயதிரஸ்காரனிஸ்தந்த்³ரகாந்தௌ
காஶ்மீரக்ஷோத³ஸங்கல்பதமிவ ருசிரம் சித்ரகம் பா⁴தி நேத்ரம் |
தஸ்மின்னுல்லீலசில்லீனடவரதருணீலாஸ்யரங்கா³யமாணே
காலாரே꞉ பா²லதே³ஶே விஹரது ஹ்ருத³யம் வீதசிந்தாந்தரம் ந꞉ || 31 ||

ஸ்வாமின்க³ங்கா³மிவாங்கீ³குரு தவ ஶிரஸௌ மாமபீத்யர்த²யந்தீம்
த⁴ன்யாம் கன்யாம் க²ராம்ஶோ꞉ ஶிரஸி வஹதி கிம் ந்வேஷ காருண்யஶாலீ |
இத்த²ம் ஶங்காம் ஜனானாம் ஜனயத³திக⁴னம் கைஶிகம் காலமேக⁴-
ச்சா²யம் பூ⁴யாது³தா³ரம் த்ரிபுரவிஜயின꞉ ஶ்ரேயஸே பூ⁴யஸே ந꞉ || 32 ||

ஶ்ருங்கா³ராகல்பயோக்³யை꞉ ஶிக²ரிவரஸுதாஸத்ஸகீ²ஹஸ்தலூனை꞉
ஸூனைராப³த்³த⁴மாலாவலிபரிவிலஸத்ஸௌரபா⁴க்ருஷ்டப்⁴ருங்க³ம் |
துங்க³ம் மாணிக்யகாந்த்யா பரிஹஸிதஸுராவாஸஶைலேந்த்³ரஶ்ருங்க³ம்
ஸங்க⁴ம் ந꞉ ஸங்கடானாம் விக⁴டயது ஸதா³ காங்கடீகம் கிரீடம் || 33 ||

வக்ராகார꞉ கலங்கீ ஜட³தனுரஹமப்யங்க்⁴ரிஸேவானுபா⁴வா-
து³த்தம்ஸத்வம் ப்ரயாத꞉ ஸுலப⁴தரக்⁴ருணாஸ்யந்தி³னஶ்சந்த்³ரமௌளே꞉ |
தத்ஸேவந்தாம் ஜனகா⁴꞉ ஶிவமிதி நிஜயாவஸ்த²யைவ ப்³ருவாணம்
வந்தே³ தே³வஸ்ய ஶம்போ⁴ர்முகுடஸுக⁴டிதம் முக்³த⁴பீயூஷபா⁴னும் || 34 ||

காந்த்யா ஸம்பு²ல்லமல்லீகுஸுமத⁴வளயா வ்யாப்ய விஶ்வம் விராஜ-
ந்வ்ருத்தாகாரோ விதன்வன்முஹுரபி ச பராம் நிர்வ்ருதிம் பாத³பா⁴ஜாம் |
ஸானந்த³ம் நந்தி³தோ³ஷ்ணா மணிகடகவதா வாஹ்யமான꞉ புராரே꞉
ஶ்வேதச்ச²த்ராக்²யஶீதத்³யுதிரபஹரதாதா³பத³ஸ்தாபதா³ ந꞉ || 35 ||

தி³வ்யாகல்போஜ்ஜ்வலானாம் ஶிவகி³ரிஸுதயோ꞉ பார்ஶ்வயோராஶ்ரிதானாம்
ருத்³ராணீஸத்ஸகீ²னாம் மத³தரலகடாக்ஷாஞ்சலைரஞ்சிதானாம் |
உத்³வேல்லத்³பா³ஹுவல்லீவிலஸனஸமயே சாமராந்தோ³லனீனா-
முத்³பூ⁴த꞉ கங்கணாலீவலயகலகலோ வாரயேதா³பதோ³ ந꞉ || 36 ||

ஸ்வர்கௌ³க꞉ஸுந்த³ரீணாம் ஸுலலிதவபுஷாம் ஸ்வாமிஸேவாபராணாம்
வல்க³த்³பூ⁴ஷாணி வக்ராம்பு³ஜபரிவிக³லன்முக்³த⁴கீ³தாம்ருதானி |
நித்யம் ந்ருத்தன்யுபாஸே பு⁴ஜவிது⁴திபத³ன்யாஸபா⁴வாவலோக-
ப்ரத்யுத்³யத்ப்ரீதிமாத்³யத்ப்ரமத²னடனடீத³த்தஸம்பா⁴வனானி || 37 ||

ஸ்தா²னப்ராப்த்யா ஸ்வராணாம் கிமபி விஶத³தாம் வ்யஞ்ஜயன்மஞ்ஜுவீணா-
ஸ்வானாவச்சி²ன்னதாலக்ரமமம்ருதமிவாஸ்வாத்³யமானம் ஶிவாப்⁴யாம் |
நானாராகா³திஹ்ருத்³யம் நவரஸமது⁴ரஸ்தோத்ரஜாதானுவித்³த⁴ம்
கா³னம் வீணாமஹர்ஷே꞉ கலமதிலலிதம் கர்ணபூரயதாம் ந꞉ || 38 ||

சேதோ ஜாதப்ரமோத³ம் ஸபதி³ வித³த⁴தி ப்ராணினாம் வாணினீனாம்
பாணித்³வந்த்³வாக்³ரஜாக்³ரத்ஸுலலிதரணிதஸ்வர்ணதாலானுகூலா |
ஸ்வீயாராவேண பாதோ²த⁴ரரவபடுனா நாத³யந்தீ மயூரீம்
மாயூரீ மந்த³பா⁴வம் மணிமுரஜப⁴வா மார்ஜனா மார்ஜயேன்ன꞉ || 39 ||

தே³வேப்⁴யோ தா³னவேப்⁴ய꞉ பித்ருமுனிபரிஷத்ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரேப்⁴ய꞉
ஸாத்⁴யேப்⁴யஶ்சாரணேப்⁴யோ மனுஜபஶுபதஜ்ஜாதிகீடாதி³கேப்⁴ய꞉ |
ஶ்ரீகைலாஸப்ரரூடா⁴ஸ்த்ருணவிடபிமுகா²ஶ்சாபி யே ஸந்தி தேப்⁴ய꞉
ஸர்வேப்⁴யோ நிர்விசாரம் நதிமுபரசயே ஶர்வபாதா³ஶ்ரயேப்⁴ய꞉ || 40 ||

த்⁴யாயன்னித்த²ம் ப்ரபா⁴தே ப்ரதிதி³வஸமித³ம் ஸ்தோத்ரரத்னம் படே²த்³ய꞉
கிம் வா ப்³ரூமஸ்ததீ³யம் ஸுசரிதமத²வா கீர்தயாம꞉ ஸமாஸாத் |
ஸம்பஜ்ஜாதம் ஸமக்³ரம் ஸத³ஸி ப³ஹுமதிம் ஸர்வலோகப்ரியத்வம்
ஸம்ப்ராப்யாயு꞉ஶதாந்தே பத³மயதி பரப்³ரஹ்மணோ மன்மதா²ரே꞉ || 41 ||

Also Read:

Sri Shiva Padadi Kesantha Varnana Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shiva Padadi Kesantha Varnana Stotram lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top