Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Shiva Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
ஸ்தோத்ரம் |

த்⁴யானம் |
ஶாந்தம் பத்³மாஸனஸ்த²ம் ஶஶித⁴ரமகுடம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம்
ஶூலம் வஜ்ரம் ச க²ட்³க³ம் பரஶுமப⁴யத³ம் த³க்ஷபா⁴கே³ வஹந்தம் |
நாக³ம் பாஶம் ச க⁴ண்டாம் ப்ரளயஹுதவஹம் சாங்குஶம் வாமபா⁴கே³
நானாலங்காரயுக்தம் ஸ்ப²டிகமணினிப⁴ம் பார்வதீஶம் நமாமி ||

ஸ்தோத்ரம் |
ஓம் ஸ்தி²ர꞉ ஸ்தா²ணு꞉ ப்ரபு⁴ர்பீ⁴ம꞉ ப்ரவரோ வரதோ³ வர꞉ |
ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்²யாத꞉ ஸர்வ꞉ ஸர்வகரோ ப⁴வ꞉ || 1 ||

ஜடீ சர்மீ ஶிக²ண்டீ³ ச ஸர்வாங்க³꞉ ஸர்வபா⁴வன꞉ |
ஹரஶ்ச ஹரிணாக்ஷஶ்ச ஸர்வபூ⁴தஹர꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 2 ||

ப்ரவ்ருத்திஶ்ச நிவ்ருத்திஶ்ச நியத꞉ ஶாஶ்வதோ த்⁴ருவ꞉ |
ஶ்மஶானவாஸீ ப⁴க³வான் க²சரோ கோ³சரோ(அ)ர்த³ன꞉ || 3 ||

அபி⁴வாத்³யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூ⁴தபா⁴வன꞉ |
உன்மத்தவேஷப்ரச்ச²ன்ன꞉ ஸர்வலோகப்ரஜாபதி꞉ || 4 ||

மஹாரூபோ மஹாகாயோ வ்ருஷரூபோ மஹாயஶா꞉ |
மஹாத்மா ஸர்வபூ⁴தாத்மா விஶ்வரூபோ மஹாஹனு꞉ || 5 ||

லோகபாலோ(அ)ந்தர்ஹிதாத்மா ப்ரஸாதோ³ ஹயக³ர்த³பி⁴꞉ |
பவித்ரம் ச மஹாம்ஶ்சைவ நியமோ நியமாஶ்ரித꞉ || 6 ||

ஸர்வகர்மா ஸ்வயம்பூ⁴த ஆதி³ராதி³கரோ நிதி⁴꞉ |
ஸஹஸ்ராக்ஷோ விஶாலாக்ஷ꞉ ஸோமோ நக்ஷத்ரஸாத⁴க꞉ || 7 ||

சந்த்³ர꞉ ஸூர்ய꞉ ஶனி꞉ கேதுர்க்³ரஹோ க்³ரஹபதிர்வர꞉ |
அத்ரிரத்ர்யாநமஸ்கர்தா ம்ருக³பா³ணார்பணோ(அ)னக⁴꞉ || 8 ||

மஹாதபா கோ⁴ரதபா அதீ³னோ தீ³னஸாத⁴க꞉ |
ஸம்வத்ஸரகரோ மந்த்ர꞉ ப்ரமாணம் பரமம் தப꞉ || 9 ||

யோகீ³ யோஜ்யோ மஹாபீ³ஜோ மஹாரேதா மஹாப³ல꞉ |
ஸுவர்ணரேதா꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸுபீ³ஜோ பீ³ஜவாஹன꞉ || 10 ||

த³ஶபா³ஹுஸ்த்வநிமிஷோ நீலகண்ட² உமாபதி꞉ |
விஶ்வரூப꞉ ஸ்வயம்ஶ்ரேஷ்டோ² ப³லவீரோ(அ)ப³லோ க³ண꞉ || 11 ||

க³ணகர்தா க³ணபதிர்தி³க்³வாஸா꞉ காம ஏவ ச |
மந்த்ரவித்பரமோமந்த்ர꞉ ஸர்வபா⁴வகரோ ஹர꞉ || 12 ||

கமண்ட³லுத⁴ரோ த⁴ன்வீ பா³ணஹஸ்த꞉ கபாலவான் |
அஶனீ ஶதக்⁴னீ க²ட்³கீ³ பட்டிஶீ சாயுதீ⁴ மஹான் || 13 ||

ஸ்ருவஹஸ்த꞉ ஸுரூபஶ்ச தேஜஸ்தேஜஸ்கரோ நிதி⁴꞉ |
உஷ்ணீஷீ ச ஸுவக்த்ரஶ்ச உத³க்³ரோ வினதஸ்ததா² || 14 ||

தீ³ர்க⁴ஶ்ச ஹரிகேஶஶ்ச ஸுதீர்த²꞉ க்ருஷ்ண ஏவ ச |
ஸ்ருகா³லரூப꞉ ஸித்³தா⁴ர்தோ² முண்ட³꞉ ஸர்வஶுப⁴ங்கர꞉ || 15 ||

அஜஶ்ச ப³ஹுரூபஶ்ச க³ந்த⁴தா⁴ரீ கபர்த்³யபி |
ஊர்த்⁴வரேதா ஊர்த்⁴வலிங்க³ ஊர்த்⁴வஶாயீ நப⁴ஸ்ஸ்த²ல꞉ || 16 ||

த்ரிஜடீ சீரவாஸாஶ்ச ருத்³ர꞉ ஸேனாபதிர்விபு⁴꞉ |
அஹஶ்சரோ நக்தஞ்சரஸ்திக்³மமன்யு꞉ ஸுவர்சஸ꞉ || 17 ||

க³ஜஹா தை³த்யஹா காலோ லோகதா⁴தா கு³ணாகர꞉ |
ஸிம்ஹஶார்தூ³லரூபஶ்ச ஆர்த்³ரசர்மாம்ப³ராவ்ருத꞉ || 18 ||

காலயோகீ³ மஹாநாத³꞉ ஸர்வகாமஶ்சதுஷ்பத²꞉ |
நிஶாசர꞉ ப்ரேதசாரீ பூ⁴தசாரீ மஹேஶ்வர꞉ || 19 ||

ப³ஹுபூ⁴தோ ப³ஹுத⁴ர꞉ ஸ்வர்பா⁴னுரமிதோ க³தி꞉ |
ந்ருத்யப்ரியோ நித்யனர்தோ னர்தக꞉ ஸர்வலாலஸ꞉ || 20 ||

கோ⁴ரோ மஹாதபா꞉ பாஶோ நித்யோ கி³ரிருஹோ நப⁴꞉ |
ஸஹஸ்ரஹஸ்தோ விஜயோ வ்யவஸாயோ ஹ்யதந்த்³ரித꞉ || 21 ||

அத⁴ர்ஷணோ த⁴ர்ஷணாத்மா யஜ்ஞஹா காமநாஶக꞉ |
த³க்ஷயாகா³பஹாரீ ச ஸுஸஹோ மத்⁴யமஸ்ததா² || 22 ||

தேஜோபஹாரீ ப³லஹா முதி³தோ(அ)ர்தோ²(அ)ஜிதோ வர꞉ |
க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷோ க³ம்பீ⁴ரோ க³ம்பீ⁴ரப³லவாஹன꞉ || 23 ||

ந்யக்³ரோத⁴ரூபோ ந்யக்³ரோதோ⁴ வ்ருக்ஷகர்ணஸ்தி²திர்விபு⁴꞉ |
ஸுதீக்ஷ்ணத³ஶனஶ்சைவ மஹாகாயோ மஹானன꞉ || 24 ||

விஷ்வக்ஸேனோ ஹரிர்யஜ்ஞ꞉ ஸம்யுகா³பீட³வாஹன꞉ |
தீக்ஷ்ணதாபஶ்ச ஹர்யஶ்வ꞉ ஸஹாய꞉ கர்மகாலவித் || 25 ||

விஷ்ணுப்ரஸாதி³தோ யஜ்ஞ꞉ ஸமுத்³ரோ ப³ட³பா³முக²꞉ |
ஹுதாஶனஸஹாயஶ்ச ப்ரஶாந்தாத்மா ஹுதாஶன꞉ || 26 ||

உக்³ரதேஜா மஹாதேஜா ஜன்யோ விஜயகாலவித் |
ஜ்யோதிஷாமயனம் ஸித்³தி⁴꞉ ஸர்வவிக்³ரஹ ஏவ ச || 27 ||

ஶிகீ² முண்டீ³ ஜடீ ஜ்வாலீ மூர்திஜோ மூர்த⁴கோ³ ப³லீ |
வேணவீ பணவீ தாலீ க²லீ காலகடங்கட꞉ || 28 ||

நக்ஷத்ரவிக்³ரஹமதிர்கு³ணபு³த்³தி⁴ர்லயோ(அ)க³ம꞉ |
ப்ரஜாபதிர்விஶ்வபா³ஹுர்விபா⁴க³꞉ ஸர்வகோ³முக²꞉ || 29 ||

விமோசன꞉ ஸுஸரணோ ஹிரண்யகவசோத்³ப⁴வ꞉ |
மேட்⁴ரஜோ ப³லசாரீ ச மஹீசாரீ ஸ்ருதஸ்ததா² || 30 || [*மேக⁴ஜோ*]

ஸர்வதூர்யனிநாதீ³ ச ஸர்வாதோத்³யபரிக்³ரஹ꞉ |
வ்யாலரூபோ கு³ஹாவாஸீ கு³ஹோ மாலீ தரங்க³வித் || 31 ||

த்ரித³ஶஸ்த்ரிகாலத்⁴ருக்கர்மஸர்வப³ந்த⁴விமோசன꞉ |
ப³ந்த⁴னஸ்த்வஸுரேந்த்³ராணாம் யுதி⁴ஶத்ருவிநாஶன꞉ || 32 ||

ஸாங்க்²யப்ரஸாதோ³ து³ர்வாஸா꞉ ஸர்வஸாது⁴நிஷேவித꞉ |
ப்ரஸ்கந்த³னோ விபா⁴க³ஜ்ஞோ அதுல்யோ யஜ்ஞபா⁴க³வித் || 33 ||

ஸர்வவாஸ꞉ ஸர்வசாரீ து³ர்வாஸா வாஸவோ(அ)மர꞉ |
ஹைமோ ஹேமகரோ யஜ்ஞ꞉ ஸர்வதா⁴ரீ த⁴ரோத்தம꞉ || 34 ||

லோஹிதாக்ஷோ மஹாக்ஷஶ்ச விஜயாக்ஷோ விஶாரத³꞉ |
ஸங்க்³ரஹோ நிக்³ரஹ꞉ கர்தா ஸர்பசீரநிவாஸன꞉ || 35 ||

முக்²யோ(அ)முக்²யஶ்ச தே³ஹஶ்ச காஹலி꞉ ஸர்வகாமத³꞉ |
ஸர்வகாலப்ரஸாத³ஶ்ச ஸுப³லோ ப³லரூபத்⁴ருக் || 36 ||

ஸர்வகாமவரஶ்சைவ ஸர்வத³꞉ ஸர்வதோமுக²꞉ |
ஆகாஶநிர்விரூபஶ்ச நிபாதீ ஹ்யவஶ꞉ க²க³꞉ || 37 ||

ரௌத்³ரரூபோ(அ)ம்ஶுராதி³த்யோ ப³ஹுரஶ்மி꞉ ஸுவர்சஸீ |
வஸுவேகோ³ மஹாவேகோ³ மனோவேகோ³ நிஶாசர꞉ || 38 ||

ஸர்வவாஸீ ஶ்ரியாவாஸீ உபதே³ஶகரோ(அ)கர꞉ |
முநிராத்மநிராலோக꞉ ஸம்ப⁴க்³னஶ்ச ஸஹஸ்ரத³꞉ || 39 ||

பக்ஷீ ச பக்ஷரூபஶ்ச அதிதீ³ப்தோ விஶாம்பதி꞉ |
உன்மாதோ³ மத³ன꞉ காமோ ஹ்யஶ்வத்தோ²(அ)ர்த²கரோ யஶ꞉ || 40 ||

வாமதே³வஶ்ச வாமஶ்ச ப்ராக்³த³க்ஷிணஶ்ச வாமன꞉ |
ஸித்³த⁴யோகீ³ மஹர்ஷிஶ்ச ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³த⁴ஸாத⁴க꞉ || 41 ||

பி⁴க்ஷுஶ்ச பி⁴க்ஷுரூபஶ்ச விபணோ ம்ருது³ரவ்யய꞉ |
மஹாஸேனோ விஶாக²ஶ்ச ஷஷ்டி²பா⁴கோ³ க³வாம்பதி꞉ || 42 ||

வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச விஷ்கம்பீ⁴ சமூஸ்தம்ப⁴ன ஏவ ச |
வ்ருத்தாவ்ருத்தகரஸ்தாலோ மது⁴ர்மது⁴கலோசன꞉ || 43 ||

வாசஸ்பத்யோ வாஜஸனோ நித்யமாஶ்ரிதபூஜித꞉ | [*நித்யாஶ்ரமபூஜித꞉*]
ப்³ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ ஸர்வசாரீ விசாரவித் || 44 ||

ஈஶான ஈஶ்வர꞉ காலோ நிஶாசாரீ பினாகவான் |
நிமித்தஸ்தோ² நிமித்தம் ச நந்தி³ர்னந்தி³கரோ ஹரி꞉ || 45 ||

நந்தீ³ஶ்வரஶ்ச நந்தீ³ ச நந்த³னோ நந்தி³வர்த⁴ன꞉ |
ப⁴க³ஹாரீ நிஹந்தா ச காலோ ப்³ரஹ்மபிதாமஹ꞉ || 46 ||

சதுர்முகோ² மஹாலிங்க³ஶ்சாருலிங்க³ஸ்ததை²வ ச |
லிங்கா³த்⁴யக்ஷ꞉ ஸுராத்⁴யக்ஷோ யோகா³த்⁴யக்ஷோ யுகா³வஹ꞉ || 47 ||

பீ³ஜாத்⁴யக்ஷோ பீ³ஜகர்தா அத்⁴யாத்மா(அ)னுக³தோ ப³ல꞉ |
இதிஹாஸ꞉ ஸகல்பஶ்ச கௌ³தமோ(அ)த² நிஶாகர꞉ || 48 ||

த³ம்போ⁴ ஹ்யத³ம்போ⁴ வைத³ம்போ⁴ வஶ்யோ வஶகர꞉ கலி꞉ |
லோககர்தா பஶுபதிர்மஹாகர்தா ஹ்யனௌஷத⁴꞉ || 49 ||

அக்ஷரம் பரமம் ப்³ரஹ்ம ப³லவச்ச²க்ர ஏவ ச |
நீதிர்ஹ்யநீதி꞉ ஶுத்³தா⁴த்மா ஶுத்³தோ⁴ மான்யோ க³தாக³த꞉ || 50 ||

ப³ஹுப்ரஸாத³꞉ ஸுஸ்வப்னோ த³ர்பணோ(அ)த² த்வமித்ரஜித் |
வேத³காரோ மந்த்ரகாரோ வித்³வான் ஸமரமர்த³ன꞉ || 51 ||

மஹாமேக⁴நிவாஸீ ச மஹாகோ⁴ரோ வஶீகர꞉ |
அக்³நிஜ்வாலோ மஹாஜ்வாலோ அதிதூ⁴ம்ரோ ஹுதோ ஹவி꞉ || 52 ||

வ்ருஷண꞉ ஶங்கரோ நித்யம் வர்சஸ்வீ தூ⁴மகேதன꞉ |
நீலஸ்ததா²(அ)ங்க³லுப்³த⁴ஶ்ச ஶோப⁴னோ நிரவக்³ரஹ꞉ || 53 ||

ஸ்வஸ்தித³꞉ ஸ்வஸ்திபா⁴வஶ்ச பா⁴கீ³ பா⁴க³கரோ லகு⁴꞉ |
உத்ஸங்க³ஶ்ச மஹாங்க³ஶ்ச மஹாக³ர்ப⁴பராயண꞉ || 54 ||

க்ருஷ்ணவர்ண꞉ ஸுவர்ணஶ்ச இந்த்³ரியம் ஸர்வதே³ஹினாம் |
மஹாபாதோ³ மஹாஹஸ்தோ மஹாகாயோ மஹாயஶா꞉ || 55 ||

மஹாமூர்தா⁴ மஹாமாத்ரோ மஹாநேத்ரோ நிஶாலய꞉ |
மஹாந்தகோ மஹாகர்ணோ மஹோஷ்ட²ஶ்ச மஹாஹனு꞉ || 56 ||

மஹானாஸோ மஹாகம்பு³ர்மஹாக்³ரீவ꞉ ஶ்மஶானபா⁴க் |
மஹாவக்ஷா மஹோரஸ்கோ ஹ்யந்தராத்மா ம்ருகா³லய꞉ || 57 ||

லம்ப³னோ லம்பி³தோஷ்ட²ஶ்ச மஹாமாய꞉ பயோநிதி⁴꞉ |
மஹாத³ந்தோ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுக²꞉ || 58 ||

மஹாநகோ² மஹாரோமா மஹாகோஶோ மஹாஜட꞉ |
ப்ரஸன்னஶ்ச ப்ரஸாத³ஶ்ச ப்ரத்யயோ கி³ரிஸாத⁴ன꞉ || 59 ||

ஸ்னேஹனோ(அ)ஸ்னேஹனஶ்சைவ அஜிதஶ்ச மஹாமுனி꞉ |
வ்ருக்ஷாகாரோ வ்ருக்ஷகேதுரனலோ வாயுவாஹன꞉ || 60 ||

க³ண்ட³லீ மேருதா⁴மா ச தே³வாதி⁴பதிரேவ ச |
அத²ர்வஶீர்ஷ꞉ ஸாமாஸ்ய ருக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷண꞉ || 61 ||

யஜு꞉ பாத³பு⁴ஜோ கு³ஹ்ய꞉ ப்ரகாஶோ ஜங்க³மஸ்ததா² |
அமோகா⁴ர்த²꞉ ப்ரஸாத³ஶ்ச அபி⁴க³ம்ய꞉ ஸுத³ர்ஶன꞉ || 62 ||

உபகார꞉ ப்ரிய꞉ ஸர்வ꞉ கனக꞉ காஞ்சனச்ச²வி꞉ |
நாபி⁴ர்னந்தி³கரோ பா⁴வ꞉ புஷ்கர꞉ ஸ்த²பதி꞉ ஸ்தி²ர꞉ || 63 ||

த்³வாத³ஶஸ்த்ராஸனஶ்சாத்³யோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞஸமாஹித꞉ |
நக்தம் கலிஶ்ச காலஶ்ச மகர꞉ காலபூஜித꞉ || 64 ||

ஸக³ணோ க³ணகாரஶ்ச பூ⁴தவாஹனஸாரதி²꞉ |
ப⁴ஸ்மஶயோ ப⁴ஸ்மகோ³ப்தா ப⁴ஸ்மபூ⁴தஸ்தருர்க³ண꞉ || 65 ||

லோகபாலஸ்ததா²லோகோ மஹாத்மா ஸர்வபூஜித꞉ |
ஶுக்லஸ்த்ரிஶுக்ல꞉ ஸம்பன்ன꞉ ஶுசிர்பூ⁴தநிஷேவித꞉ || 66 ||

ஆஶ்ரமஸ்த²꞉ க்ரியாவஸ்தோ² விஶ்வகர்மமதிர்வர꞉ |
விஶாலஶாக²ஸ்தாம்ரோஷ்டோ² ஹ்யம்பு³ஜால꞉ ஸுநிஶ்சல꞉ || 67 ||

கபில꞉ கபிஶ꞉ ஶுக்ல꞉ ஆயுஶ்சைவ பரோ(அ)பர꞉ |
க³ந்த⁴ர்வோ ஹ்யதி³திஸ்தார்க்ஷ்ய꞉ ஸுவிஜ்ஞேய꞉ ஸுஶாரத³꞉ || 68 ||

பரஶ்வதா⁴யுதோ⁴ தே³வ꞉ ஹ்யனுகாரீ ஸுபா³ந்த⁴வ꞉ |
தும்ப³வீணோ மஹாக்ரோத⁴ ஊர்த்⁴வரேதா ஜலேஶய꞉ || 69 ||

உக்³ரோ வம்ஶகரோ வம்ஶோ வம்ஶநாதோ³ ஹ்யனிந்தி³த꞉ |
ஸர்வாங்க³ரூபோ மாயாவீ ஸுஹ்ருதோ³ ஹ்யனிலோ(அ)னல꞉ || 70 ||

ப³ந்த⁴னோ ப³ந்த⁴கர்தா ச ஸுப³ந்த⁴னவிமோசன꞉ |
ஸயஜ்ஞாரி꞉ ஸகாமாரிர்மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாயுத⁴꞉ || 71 ||

ப³ஹுதா⁴னிந்தி³த꞉ ஶர்வ꞉ ஶங்கர꞉ ஶங்கரோ(அ)த⁴ன꞉ |
அமரேஶோ மஹாதே³வோ விஶ்வதே³வ꞉ ஸுராரிஹா || 72 ||

அஹிர்பு³த்⁴ன்யோ(அ)னிலாப⁴ஶ்ச சேகிதானோ ஹரிஸ்ததா² |
அஜைகபாச்ச காபாலீ த்ரிஶங்குரஜித꞉ ஶிவ꞉ || 73 ||

த⁴ன்வந்தரிர்தூ⁴மகேது꞉ ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணஸ்ததா² |
தா⁴தா ஶக்ரஶ்ச விஷ்ணுஶ்ச மித்ரஸ்த்வஷ்டா த்⁴ருவோ த⁴ர꞉ || 74 ||

ப்ரபா⁴வ꞉ ஸர்வகோ³ வாயுரர்யமா ஸவிதா ரவி꞉ |
உஷங்கு³ஶ்ச விதா⁴தா ச மாந்தா⁴தா பூ⁴தபா⁴வன꞉ || 75 ||

விபு⁴ர்வர்ணவிபா⁴வீ ச ஸர்வகாமகு³ணாவஹ꞉ |
பத்³மநாபோ⁴ மஹாக³ர்ப⁴ஶ்சந்த்³ரவக்த்ரோ(அ)னிலோ(அ)னல꞉ || 76 ||

ப³லவாம்ஶ்சோபஶாந்தஶ்ச புராண꞉ புண்யசஞ்சுரீ |
குருகர்தா குருவாஸீ குருபூ⁴தோ கு³ணௌஷத⁴꞉ || 77 ||

ஸர்வாஶயோ த³ர்ப⁴சாரீ ஸர்வேஷாம் ப்ராணினாம்பதி꞉ |
தே³வதே³வ꞉ ஸுகா²ஸக்த꞉ ஸத³ஸத்ஸர்வரத்னவித் || 78 ||

கைலாஸகி³ரிவாஸீ ச ஹிமவத்³கி³ரிஸம்ஶ்ரய꞉ |
கூலஹாரீ கூலகர்தா ப³ஹுவித்³யோ ப³ஹுப்ரத³꞉ || 79 ||

வணிஜோ வர்த⁴கீ வ்ருக்ஷோ வகுளஶ்சந்த³னச்²ச²த³꞉ |
ஸாரக்³ரீவோ மஹாஜத்ருரலோலஶ்ச மஹௌஷத⁴꞉ || 80 ||

ஸித்³தா⁴ர்த²காரீ ஸித்³தா⁴ர்த²ஶ்ச²ந்தோ³வ்யாகரணோத்தர꞉ |
ஸிம்ஹநாத³꞉ ஸிம்ஹத³ம்ஷ்ட்ர꞉ ஸிம்ஹக³꞉ ஸிம்ஹவாஹன꞉ || 81 ||

ப்ரபா⁴வாத்மா ஜக³த்காலஸ்தா²லோ லோகஹிதஸ்தரு꞉ |
ஸாரங்கோ³ நவசக்ராங்க³꞉ கேதுமாலீ ஸபா⁴வன꞉ || 82 ||

பூ⁴தாலயோ பூ⁴தபதிரஹோராத்ரமனிந்தி³த꞉ || 83 ||

வாஹிதா ஸர்வபூ⁴தானாம் நிலயஶ்ச விபு⁴ர்ப⁴வ꞉ |
அமோக⁴꞉ ஸம்யதோ ஹ்யஶ்வோ போ⁴ஜன꞉ ப்ராணதா⁴ரண꞉ || 84 ||

த்⁴ருதிமான் மதிமான் த³க்ஷ꞉ ஸத்க்ருதஶ்ச யுகா³தி⁴ப꞉ |
கோ³பாலிர்கோ³பதிர்க்³ராமோ கோ³சர்மவஸனோ ஹரி꞉ || 85 ||

ஹிரண்யபா³ஹுஶ்ச ததா² கு³ஹாபால꞉ ப்ரவேஶினாம் |
ப்ரக்ருஷ்டாரிர்மஹாஹர்ஷோ ஜிதகாமோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ || 86 ||

கா³ந்தா⁴ரஶ்ச ஸுவாஸஶ்ச தபஸ்ஸக்தோ ரதிர்னர꞉ |
மஹாகீ³தோ மஹாந்ருத்யோ ஹ்யப்ஸரோக³ணஸேவித꞉ || 87 ||

மஹாகேதுர்மஹாதா⁴துர்னைகஸானுசரஶ்சல꞉ |
ஆவேத³னீய ஆதே³ஶ꞉ ஸர்வக³ந்த⁴ஸுகா²வஹ꞉ || 88 ||

தோரணஸ்தாரணோ வாத꞉ பரிதீ⁴பதிகே²சர꞉ |
ஸம்யோகோ³ வர்த⁴னோ வ்ருத்³தோ⁴ ஹ்யதிவ்ருத்³தோ⁴ கு³ணாதி⁴க꞉ || 89 ||

நித்ய ஆத்மா ஸஹாயஶ்ச தே³வாஸுரபதி꞉ பதி꞉ |
யுக்தஶ்ச யுக்தபா³ஹுஶ்ச தே³வோ தி³வி ஸுபர்வண꞉ || 90 ||

ஆஷாட⁴ஶ்ச ஸுஷாட⁴ஶ்ச த்⁴ருவோ(அ)த² ஹரிணோ ஹர꞉ |
வபுராவர்தமானேப்⁴யோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ² மஹாபத²꞉ || 91 ||

ஶிரோஹாரீ விமர்ஶஶ்ச ஸர்வலக்ஷணலக்ஷித꞉ |
அக்ஷஶ்ச ரத²யோகீ³ ச ஸர்வயோகீ³ மஹாப³ல꞉ || 92 ||

ஸமாம்னாயோ(அ)ஸமாம்னாயஸ்தீர்த²தே³வோ மஹாரத²꞉ |
நிர்ஜீவோ ஜீவனோ மந்த்ர꞉ ஶுபா⁴க்ஷோ ப³ஹுகர்கஶ꞉ || 93 ||

ரத்னப்ரபூ⁴தோ ரத்னாங்கோ³ மஹார்ணவனிபானவித் | [*ரக்தாங்கோ³*]
மூலம் விஶாலோ ஹ்யம்ருதோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தபோநிதி⁴꞉ || 94 ||

ஆரோஹணோ(அ)தி⁴ரோஹஶ்ச ஶீலதா⁴ரீ மஹாயஶா꞉ |
ஸேனாகல்போ மஹாகல்போ யோகோ³ யுக³கரோ ஹரி꞉ || 95 || [யோக³கரோ]

யுக³ரூபோ மஹாரூபோ மஹாநாக³ஹனோ வத⁴꞉ |
ந்யாயநிர்வபண꞉ பாத³꞉ பண்டி³தோ ஹ்யசலோபம꞉ || 96 ||

ப³ஹுமாலோ மஹாமால꞉ ஶஶீ ஹரஸுலோசன꞉ |
விஸ்தாரோ லவண꞉ கூபஸ்த்ரியுக³꞉ ஸப²லோத³ய꞉ || 97 ||

த்ரிலோசனோ விஷண்ணாங்கோ³ மணிவித்³தோ⁴ ஜடாத⁴ர꞉ |
பி³ந்து³ர்விஸர்க³꞉ ஸுமுக²꞉ ஶர꞉ ஸர்வாயுத⁴꞉ ஸஹ꞉ || 98 ||

நிவேத³ன꞉ ஸுகா²ஜாத꞉ ஸுக³ந்தா⁴ரோ மஹாத⁴னு꞉ |
க³ந்த⁴பாலீ ச ப⁴க³வானுத்தா²ன꞉ ஸர்வகர்மணாம் || 99 ||

மந்தா²னோ ப³ஹுளோ வாயு꞉ ஸகல꞉ ஸர்வலோசன꞉ |
தலஸ்தால꞉ கரஸ்தா²லீ ஊர்த்⁴வஸம்ஹனனோ மஹான் || 100 ||

ச²த்ரம் ஸுச²த்ரோ விக்²யாதோ லோக꞉ ஸர்வாஶ்ரய꞉ க்ரம꞉ |
முண்டோ³ விரூபோ விக்ருதோ த³ண்டீ³ குண்டீ³ விகுர்வண꞉ || 101 ||

ஹர்யக்ஷ꞉ ககுபோ⁴ வஜ்ரீ ஶதஜிஹ்வ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் |
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ர꞉ ஸர்வதே³வமயோ கு³ரு꞉ || 102 ||

ஸஹஸ்ரபா³ஹு꞉ ஸர்வாங்க³꞉ ஶரண்ய꞉ ஸர்வலோகக்ருத் |
பவித்ரம் த்ரிககுன்மந்த்ர꞉ கநிஷ்ட²꞉ க்ருஷ்ணபிங்க³ள꞉ || 103 ||

ப்³ரஹ்மத³ண்ட³விநிர்மாதா ஶதக்⁴னீ பாஶஶக்திமான் |
பத்³மக³ர்போ⁴ மஹாக³ர்போ⁴ ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ஜலோத்³ப⁴வ꞉ || 104 ||

க³ப⁴ஸ்திர்ப்³ரஹ்மக்ருத்³ப்³ரஹ்மீ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ராஹ்மணோ க³தி꞉ |
அனந்தரூபோ நைகாத்மா திக்³மதேஜா꞉ ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ || 105 ||

ஊர்த்⁴வகா³த்மா பஶுபதிர்வாதரம்ஹா மனோஜவ꞉ |
சந்த³னீ பத்³மனாளாக்³ர꞉ ஸுரப்⁴யுத்தரணோ நர꞉ || 106 ||

கர்ணிகாரமஹாஸ்ரக்³வீ நீலமௌளி꞉ பினாகத்⁴ருத் |
உமாபதிருமாகாந்தோ ஜாஹ்னவீப்⁴ருது³மாத⁴வ꞉ || 107 ||

வரோ வராஹோ வரதோ³ வரேண்ய꞉ ஸுமஹாஸ்வன꞉ |
மஹாப்ரஸாதோ³ த³மன꞉ ஶத்ருஹா ஶ்வேதபிங்க³ள꞉ || 108 ||

ப்ரீதாத்மா பரமாத்மா ச ப்ரயதாத்மா ப்ரதா⁴னத்⁴ருத் |
ஸர்வபார்ஶ்வமுக²ஸ்த்ர்யக்ஷோ த⁴ர்மஸாதா⁴ரணோ வர꞉ || 109 ||

சராசராத்மா ஸூக்ஷ்மாத்மா அம்ருதோ கோ³வ்ருஷேஶ்வர꞉ |
ஸாத்⁴யர்ஷிர்வஸுராதி³த்ய꞉ விவஸ்வான்ஸவிதா(அ)ம்ருத꞉ || 110 ||

வ்யாஸ꞉ ஸர்க³꞉ ஸுஸங்க்ஷேபோ விஸ்தர꞉ பர்யயோ நர꞉ |
ருது꞉ ஸம்வத்ஸரோ மாஸ꞉ பக்ஷ꞉ ஸங்க்²யாஸமாபன꞉ || 111 ||

களா காஷ்டா² லவா மாத்ரா முஹூர்தாஹ꞉ க்ஷபா꞉ க்ஷணா꞉ |
விஶ்வக்ஷேத்ரம் ப்ரஜாபீ³ஜம் லிங்க³மாத்³யஸ்ஸுநிர்க³ம꞉ || 112 ||

ஸத³ஸத்³வ்யக்தமவ்யக்தம் பிதா மாதா பிதாமஹ꞉ |
ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் த்ரிவிஷ்டபம் || 113 ||

நிர்வாணம் ஹ்லாத³னஶ்சைவ ப்³ரஹ்மலோக꞉ பராக³தி꞉ |
தே³வாஸுரவிநிர்மாதா தே³வாஸுரபராயண꞉ || 114 ||

தே³வாஸுரகு³ருர்தே³வோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருத꞉ |
தே³வாஸுரமஹாமாத்ரோ தே³வாஸுரக³ணாஶ்ரய꞉ || 115 ||

தே³வாஸுரக³ணாத்⁴யக்ஷோ தே³வாஸுரக³ணாக்³ரணீ꞉ |
தே³வாதி³தே³வோ தே³வர்ஷிர்தே³வாஸுரவரப்ரத³꞉ || 116 ||

தே³வாஸுரேஶ்வரோ விஶ்வோ தே³வாஸுரமஹேஶ்வர꞉ |
ஸர்வதே³வமயோ(அ)சிந்த்யோ தே³வதாத்மா(ஆ)த்மஸம்ப⁴வ꞉ || 117 ||

உத்³பி⁴த்த்ரிவிக்ரமோ வைத்³யோ விரஜோ நீரஜோ(அ)மர꞉ |
ஈட்³யோ ஹஸ்தீஶ்வரோ வ்யாக்⁴ரோ தே³வஸிம்ஹோ நரர்ஷப⁴꞉ || 118 ||

விபு³தோ⁴(அ)க்³ரவர꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸர்வதே³வஸ்தபோமய꞉ |
ஸுயுக்த꞉ ஶோப⁴னோ வஜ்ரீ ப்ராஸானாம்ப்ரப⁴வோ(அ)வ்யய꞉ || 119 ||

கு³ஹ꞉ காந்தோ நிஜ꞉ ஸர்க³꞉ பவித்ரம் ஸர்வபாவன꞉ |
ஶ்ருங்கீ³ ஶ்ருங்க³ப்ரியோ ப³ப்⁴ரூ ராஜராஜோ நிராமய꞉ || 120 ||

அபி⁴ராம꞉ ஸுரக³ணோ விராம꞉ ஸர்வஸாத⁴ன꞉ |
லலாடாக்ஷோ விஶ்வதே³வோ ஹரிணோ ப்³ரஹ்மவர்சஸ꞉ || 121 ||

ஸ்தா²வராணாம்பதிஶ்சைவ நியமேந்த்³ரியவர்த⁴ன꞉ |
ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³த⁴பூ⁴தார்தோ²(அ)சிந்த்ய꞉ ஸத்யவ்ரத꞉ ஶுசி꞉ || 122 ||

வ்ரதாதி⁴ப꞉ பரம் ப்³ரஹ்ம ப⁴க்தானுக்³ரஹகாரக꞉ | [*ப⁴க்தானாம்பரமாக³தி꞉*]
விமுக்தோ முக்ததேஜாஶ்ச ஶ்ரீமான் ஶ்ரீவர்த⁴னோ ஜக³த் || 123 ||

Also Read:

Sri Shiva Sahasranama Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top