Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shivasundaradhyana Ashtakam Lyrics in Kannada

Shri Shiva Sundaradhyana Ashtakam in Kannada:

 ॥ ಶ್ರೀಶಿವಸುನ್ದರಧ್ಯಾನಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ 
ವನ್ದೇ ಫೇನನಿಭಂ ತುಷಾರಧವಲಂ ವನ್ದೇ ಸುಧಾಸ್ತೋಮಭಂ
ವನ್ದೇ ದುಗ್ಧಸಮದ್ಯುತಿಂ ಭಪತಿಭಂ ವನ್ದೇ ಮೃಣಾಲಪ್ರಭಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಕುನ್ದನಗತ್ವಿಷಂ ರಜತಭಂ ವನ್ದೇ ಶತಾದಿತ್ಯಭಂ
ವನ್ದೇ ಶ್ವೇತಚಯೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಪ್ರಭುಮಣಿಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 1 ॥

ವನ್ದೇ ವ್ಯಾಲಗಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಲಸಿತಂ ವನ್ದೇ ಕಲೇಶಾಲಯಂ
ವನ್ದೇ ಕಾಲಹರಂ ಹಲಾಹಲಗಲಂ ವನ್ದೇ ಕಪಾಲಪ್ರಿಯಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಭಾಲಸುಲೋಚನಂ ತ್ರಿನಯನಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಜೂಟಕಂ
ವನ್ದೇ ಭಸ್ಮಕಲೇವರಂ ಕಲಿಹರಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 2 ॥

ವನ್ದೇ ಪರ್ವತವಾಸಿನಂ ಶಶಿಧರಂ ವನ್ದೇ ಗಣೇಶಪ್ರಿಯಂ
ವನ್ದೇ ಹೈಮವತೀಪತಿಂ ಸುರಪತಿಂ ವನ್ದೇ ಕುಮಾರಾತ್ಮಜಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಕೃತ್ತಿಕಟಿಂ ಮನೋಜ್ಞಡಮರುಂ ವನ್ದೇ ಚ ಗಂಗಾಧರಂ
ವನ್ದೇ ಯೋಗವಿನೋದಿನಂ ಪ್ರಮಥಿನಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 3 ॥

ವನ್ದೇ ಪಂಚಮುಖಂ ಮಹಾನಟವರಂ ವನ್ದೇ ದಯಾಸಾಗರಂ
ವನ್ದೇ ವಿಷ್ಣುನತಂ ವಿರಂಚಿವಿನುತಂ ವನ್ದೇ ಸುರಾರಾಧಿತಮ್ ।
ವನ್ದೇ ರಾವಣವನ್ದಿತಂ ಮುನಿಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಶಾನ್ತಾನನಂ
ವನ್ದೇರ್ದ್ಧಪ್ರಮದಾಂಗಿನಂ ವೃಷಭಗಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 4 ॥

ವನ್ದೇ ಶಕ್ತಿವಿಭೂಷಿತಂ ರಿಪುಹರಂ ವನ್ದೇ ಪಿನಾಕಾನ್ವಿತಂ
ವನ್ದೇ ದೈತ್ಯಹರಂ ಪುರತ್ರಯಹರಂ ವನ್ದೇನ್ಧಕಧ್ವಮ್ಸಕಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಹಸ್ತಿವಿಮರ್ದಕಂ ಗರಭುಜಂ ವನ್ದೇ ಶ್ಮಶಾನಭ್ರಮಂ
ವನ್ದೇ ದಕ್ಷಶಿರಶ್ಛಿದಂ ಮಖಭಿದಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 5 ॥

ವನ್ದೇ ಮಾರಕಮಾರಕಂ ತ್ರಿಪುರಹಂ ವನ್ದೇ ಕೃತಾನ್ತಾಧಿಪಂ
ವನ್ದೇ ಶತ್ರುಕುಲಾಕರಾಲಕುಲಿಷಂ ವನ್ದೇ ತ್ರಿತಾಪಾನ್ತಕಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಘೋರವಿಷಾನ್ತಕಂ ಶಮಕರಂ ವನ್ದೇ ಜಗತ್ತಾರಕಂ
ವನ್ದೇ ವ್ಯಾಧಿಹರಂ ವಿಪತ್ಕ್ಷಯಕರಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 6 ॥

ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರಂ ಮೃತಿಹರಂ ವನ್ದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವನ್ದೇ ಭಾಸ್ಕರಚನ್ದ್ರವಹ್ನಿನಯನಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಭುಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಧೀಪರಿವರ್ದ್ಧಕಂ ದುರಿತಹಂ ವನ್ದೇಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಂ
ವನ್ದೇ ಜ್ಞಾನಮಹೋದಧಿಂ ಬುಧಪತಿಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 7 ॥

ವನ್ದೇ ಸರ್ವಭಯಾನ್ತಕಂ ಪಶುಪತಿಂ ವನ್ದೇ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕಂ
ವನ್ದೇ ದುಃಖವಿನಾಶಕಂ ಭವಭಿದಂ ವನ್ದೇ ಹರಂ ಶಂಕರಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಭಕ್ತಗಣಪ್ರಿಯಂ ವಿಜಯದಂ ವನ್ದೇ ಪ್ರಜಾವತ್ಸಲಂ
ವನ್ದೇ ಶೀಘ್ರವರಪ್ರದಂ ಶರಣದಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ವ್ರಜಕಿಶೋರವಿರಚತಂ ಶ್ರೀಶಿವಸುನ್ದರಧ್ಯಾನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shiva Sundara Dhyana in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Shivasundaradhyana Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top