Ashtaka

Sri Yantrodharaka Mangala Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shri Yantrodharaka Mangala Ashtaka in Gujarati:

॥ શ્રીયન્ત્રોદ્ધારકમઙ્ગલાષ્ટકમ્ ॥

ભીમસેનવિરચિતમ્
યન્ત્રોદ્ધારકનામકો રઘુપતેરાજ્ઞાં ગૃહીત્વાર્ણવં
તીર્ત્વાશોકવને સ્થિતાં સ્વજનનીં સીતાં નિશામ્યાશુગઃ ।
કૃત્વા સંવિદમઙ્ગુલીયકમિદં દત્વા શિરોભૂષણં
સઙ્ગૃહ્યાર્ણવમુત્પપાત હનૂમાન્ કુર્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૧॥

પ્રાપ્તસ્તં સદુદારકીર્તિરનિલઃ શ્રીરામપાદામ્બુજં
નત્વા કીશપતિર્જગાદ પુરતઃ સંસ્થાપ્ય ચૂડામણિમ્ ।
વિજ્ઞાપ્યાર્ણવલઙ્ઘનાદિશુભકૃન્નાનાવિધં ભૂતિદં
યન્ત્રોદ્ધારકનામમારુતિરયં કુર્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૨॥

ધર્માધર્મવિચક્ષણઃ સુરતરુર્ભક્તેષ્ટસન્દોહને
દુષ્ટારાતિકરીન્દ્રકુમ્ભદલને પઞ્ચાનનઃ પાણ્ડુજઃ ।
દ્રૌપદ્યૈ પ્રદદૌ કુબેરવનજં સૌગન્ધિપુષ્પં મુદા
યન્ત્રોદ્ધારકનામમારુતિરયં કુર્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૩॥

યઃ કિર્મીર-હિડિમ્બ-કીચક-બકાન્ પ્રખ્યાતરક્ષોજનાન્
સંહૃત્ય પ્રયયૌ સુયોધનમહન્ દુઃશાસનાદીન્ રણે ।
ભિત્વા તદ્ધૃદયં સ ઘોરગદયા સન્મઙ્ગલં દત્તવાન્
યન્ત્રોદ્ધારકનામમારુતિરયં કુર્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૪॥

યો ભૂમૌ મહદાજ્ઞયા નિજપતેર્જાતો જગજ્જીવને
વેદવ્યાસપદામ્બુજૈકનિરતઃ શ્રીમધ્યગેહાલયે ।
સમ્પ્રાપ્તે સમયે ત્વભૂત્ સ ચ ગુરુઃ કર્મન્દિચૂડામણિઃ
યન્ત્રોદ્ધારકનામમારુતિરયં કુર્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૫॥

મિથ્યાવાદકુભાષ્યખણ્ડનપટુર્મધ્વાભિધો મારુતિઃ
સદ્ભાષ્યામૃતમાદરાન્મુનિગણૈઃ પેપીયમાનં મુદા ।
સ્પૃષ્ટ્વા યઃ સતતં સુરોત્તમગણાન્ સમ્પાત્યયં સર્વદા
યન્ત્રોદ્ધારકનામમારુતિરયં કુર્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૬॥

પાકાર્કાર્કસમાનસાન્દ્રપરમાસાકીર્કકાકારિભિ-
ર્વિદ્યાસાર્કજવાનરેરિતરુણા પીતાર્કચક્રઃ પુરા ।
કઙ્કાર્કાનુચરાર્કતપ્તજરયા તપ્તાઙ્કજાતાન્વિતો
યન્ત્રોદ્ધારકનામમારુતિરયં કુર્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૭॥

શ્રીમદ્વ્યાસમુનીન્દ્રવન્દ્યચરણઃ શ્રેષ્ઠાર્થસમ્પૂરણઃ
સર્વાઘૌઘનિવારણઃ પ્રવિલસન્મુદ્રાદિસમ્ભૂષણઃ ।
સુગ્રીવાદિકપીન્દ્રમુખ્યશરણઃ કલ્યાણપૂર્ણઃ સદા
યન્ત્રોદ્ધારકનામમારુતિરયં કુર્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૮॥

યન્ત્રોદ્ધારકમઙ્ગલાષ્ટકમિદં સર્વેષ્ટસન્દાયકં
દુસ્તાપત્રયવારકં દ્વિજગણૈઃ સઙ્ગૃહ્યમાણં મુદા ।
ભક્તાગ્રેસરભીમસેનરચિતં ભક્ત્યા સદા યઃ પઠેત્
શ્રીમદ્વાયુસુતપ્રસાદમતુલં પ્રાપ્નોત્યસૌ માનવઃ ॥ ૯॥

Add Comment

Click here to post a comment