Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Svaprabhusvarupanirupana Ashtakam Lyrics in Gujarati

Svapra Bhusvarupani Rupana Ashtakam Lyrics in Gujarati:

સ્વપ્રભુસ્વરૂપનિરૂપણાષ્ટકમ્

સ્વામિનીભાવગૌરસ્ય સ્વસ્વરૂપં પ્રપશ્યતઃ ।
કટાક્ષૈર્વિઠ્ઠલેશસ્ય શ્યામતાચિત્રિતં વપુઃ ॥ ૧ ॥

સ્વાસ્મિન્નભયભાવેન સ્વેષામુભયરૂપતામ્ ।
સ્પષ્ટં બોધયિતું ગૌરશ્યામઃ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરઃ ॥ ૨ ॥

નિજાચાર્યોદિતસ્વીયમાર્ગસેવ્યસ્વરૂપતામ્ ।
બોધયન્નભયાત્માઽયં ગૌરશ્યામો વિરાજતે ॥ ૩ ॥

રસસ્ય દ્વિવિધસ્યાપિ સ્વરૂપે બોધયન્ સ્થિતિમ્ ।
ઐક્યં વિરુદ્ધધર્મત્વાદ્ગૌરશ્યામઃ કૃપાનિધિઃ ॥ ૪ ॥

સ્ત્રીભાવભગવદ્ભાવોભયાત્મેતિ વિબોધિતુમ્ ।
સ્વસ્વરૂપં હરિર્ગૌરશ્યામઃ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરઃ ॥ ૫ ॥

ભાવાત્મકત્વતો દૃષ્ટિર્હાસલીલાકૃતિસ્તથા ।
અતો વિલોક્યતે ગૌરશ્યામઃ શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરઃ ॥ ૬ ॥

નિજાનન્દપ્રદાનેન વ્યવધાને દિવાનિશમ્ ।
ન કરોતિ વ્રજસ્થાનમિતિ શ્રીમત્પ્રભુસ્તથા ॥ ૭ ॥

સર્વાત્મકામભાવાત્મસ્વરૂપં બોધયન્પ્રભુઃ ।
શ્રીવિઠ્ઠલેશ્વરોઽસ્માકં ગૌરશ્યામો વિરાજતે ॥ ૮ ॥

ઇતિ શ્રીહરિદાસોદિતં સ્વપ્રભુસ્વરૂપનિરૂયણાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Svaprabhusvarupanirupana Ashtakam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top