Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

bilva ashtakam

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in Kannada

Halasyesha Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಂ ॥ ಕುಂಡೋದರ ಉವಾಚ | ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಹಾಯ ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತವೇದ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಶೂಲೋಗ್ರಾಗ್ರವಿದಾರಿತಾಂಧಕ ಸುರಾರಾತೀಂದ್ರವಕ್ಷಸ್ಥಲ | ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾವಿಲಾಸ ಕುಶಲ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೧ || ಕೋಲಾಚ್ಛಚ್ಛದರೂಪಮಾಧವ ಸುರಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಾತಿದೂರಾಂಘ್ರಿಕ ನೀಲಾರ್ಧಾಂಗ ನಿವೇಶ ನಿರ್ಜರಧುನೀ ಭಾಸ್ವಜ್ಜಟಾಮಂಡಲ | ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸ ಕಾರ್ಮುಕಹರ ತ್ರಾಯೇತ ತೇ ಸಂತತಂ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಮಾಮಾಪದಾಮಾಸ್ಪದಮ್ || ೨ || ಫಾಲಾಕ್ಷ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಭಂಜನ ಸಖ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಸ್ಫುಲಿಂಗಚ್ಛಟಾ- -ತೂಲಾನಂಗಕ ಚಾರುಸಂಹನನ ಸನ್ಮೀನೇಕ್ಷಣಾವಲ್ಲಭ […]

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in English

Halasyesha Ashtakam in English: ॥ śrī hālāsyēśāṣṭakam ॥ kuṇḍōdara uvāca | śailādhīśasutāsahāya sakalāmnāyāntavēdya prabhō śūlōgrāgravidāritāndhaka surārātīndravakṣasthala | kālātīta kalāvilāsa kuśala trāyēta tē santataṁ hālāsyēśa kr̥pākaṭākṣalaharī māmāpadāmāspadam || 1 || kōlācchacchadarūpamādhava surajyaiṣṭhyātidūrāṅghrika nīlārdhāṅga nivēśa nirjaradhunī bhāsvajjaṭāmaṇḍala | kailāsācalavāsa kārmukahara trāyēta tē santataṁ hālāsyēśa kr̥pākaṭākṣalaharī māmāpadāmāspadam || 2 || phālākṣa prabhava prabhañjana sakha prōdyatsphuliṅgacchaṭā- -tūlānaṅgaka cārusaṁhanana sanmīnēkṣaṇāvallabha […]

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

108 Names of Sri Batuka Bhairava in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ப³டுக பை⁴ரவ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥ ஓம் பை⁴ரவாய நம꞉ । ஓம் பூ⁴தநாதா²ய நம꞉ । ஓம் பூ⁴தாத்மனே நம꞉ । ஓம் பூ⁴தபா⁴வனாய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரதா³ய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரபாலாய நம꞉ । ஓம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம꞉ । ஓம் க்ஷத்ரியாய நம꞉ । ஓம் விராஜே நம꞉ । 9 । ஓம் ஶ்மஶானவாஸினே நம꞉ […]

Sri Halasyesha Ashtakam Lyrics in Hindi

Halasyesha Ashtakam in Hindi: ॥ श्री हालास्येशाष्टकम् ॥ कुण्डोदर उवाच । शैलाधीशसुतासहाय सकलाम्नायान्तवेद्य प्रभो शूलोग्राग्रविदारितान्धक सुरारातीन्द्रवक्षस्थल । कालातीत कलाविलास कुशल त्रायेत ते सन्ततं हालास्येश कृपाकटाक्षलहरी मामापदामास्पदम् ॥ १ ॥ कोलाच्छच्छदरूपमाधव सुरज्यैष्ठ्यातिदूराङ्घ्रिक नीलार्धाङ्ग निवेश निर्जरधुनी भास्वज्जटामण्डल । कैलासाचलवास कार्मुकहर त्रायेत ते सन्ततं हालास्येश कृपाकटाक्षलहरी मामापदामास्पदम् ॥ २ ॥ फालाक्ष प्रभव प्रभञ्जन सख प्रोद्यत्स्फुलिङ्गच्छटा- -तूलानङ्गक चारुसंहनन सन्मीनेक्षणावल्लभ […]

Bilvashtakam 2 in Marathi

Bilvashtakam 2 in Marathi:  बिल्वाष्टकम  2 त्रिदळं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम ।त्रिजन्मपापसंहारमेकबिल्वं शिवार्पणम ॥ 1 ॥ त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च ह्यच्छिद्रैः कोमळैः शुभैः ।शिवपूजां करिष्यामि ह्येकबिल्वम शिवार्पणम ॥ 2 ॥ अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे ।शुध्यन्ति सर्वपापेभ्यो ह्येकबिल्वम शिवार्पणम ॥ 3 ॥ शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत ।सोमयज्ञमहापुण्यम ह्येकबिल्वम शिवार्पणम ॥ 4 ॥ दन्तिकोटिसहस्राणि अश्वमेधशतानि च ।कोटिकन्यामहादानम ह्येकबिल्वम शिवार्पणम ॥ 5 ॥ […]

Scroll to top