Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Vallabhabhavashtakam Lyrics in Punjabi

Vallabhabhavashtakam Lyrics in Punjabi

23 Views

Sri Vallabhabhava Ashtakam Lyrics in Punjabi:

ਵਲ੍ਲਭਭਾਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੋऽਸ੍ਮਾਕਂ ਗਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸਦਾ ।
ਮਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੇ ਹ੍ਯਸ੍ਤਾਂ ਰਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੇऽਸ੍ਤੁ ਮੇ ॥ ੧॥

ਵਤ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਸ੍ਤ੍ਵਭੀਯੈਵ ਕਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਰ੍ਥਿਨੀ ।
ਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਸ੍ਯ ਸ੍ਮਰਣਂ ਵਲ੍ਲਭਪ੍ਰਭੋਃ ॥ ੨॥

ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਸੁਧਾਘ੍ਰਾਣਂ ਤ੍ਵਦੁਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਰਸਾਗ੍ਰਹਃ ।
ਸ਼੍ਰਵਣਂ ਤ੍ਵਦ੍ਗੁਣਾਨਾਂ ਹਿ ਸ੍ਮਰਣਂ ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਾਬ੍ਜਯੋਃ ॥ ੩॥

ਗਣਨਂ ਤਨ੍ਮਹਿਤ੍ਵਸ੍ਯ ਸੇਵਨਂ ਕਰਯੋਰ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾਨ੍ਤਰੋ ਭੋਗੋ ਗਮਨਂ ਤਵ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ॥ ੪॥

ਤ੍ਵਦਗ੍ਰੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸ੍ਥਾਨਂ ਸਙ੍ਗਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਸੇਵਕੈਃ ਸਦਾ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਵਾਰ੍ਤਾऽਤਿਰੁਚਿਰ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਭੂਯਾਤ੍ਤ੍ਵਦ੍ਵਾਕ੍ਯਮਾਤ੍ਰਗਾ ॥ ੫॥

ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਤ੍ਵਦੇਕਸਮ੍ਬਧੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਪਦਾਬ੍ਜਯੋਃ ।
ਦਾਸ੍ਯਂ ਤ੍ਵਦੀਯਮੇਵਾਸ੍ਤੁ ਭੂਯਾਤ੍ਤ੍ਵਚ੍ਚਰਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੬॥

ਮਸ੍ਤਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੋਸ੍ਤੁ ਹਦਿ ਤਿਸ਼੍ਠਤੁ ਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਅਭਿਤਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੋऽਸ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੋ ਮਮ ॥ ੭॥

ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਯੈਵ ਦੈਨ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੇ ਸਦਾ ।
ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੇऽਸ੍ਤੁ ਤਤ੍ਪਦਾਧੀਨਤਾ ਮਮ ॥ ੮॥

ਏਤਦਸ਼੍ਟਕਪਾਠੇਨ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਪਦਾਮ੍ਬੁਜੇ ।
ਭਵੇਦ੍ਭਾਵੋ ਵਿਨਾऽऽਯਾਸਂ ਭਕ੍ਤਿਮਾਰ੍ਗਵਤਾਤ੍ਮਨਾਮ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਦਾਸੋਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਭਾਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *