Home / Shatinamavali / Vastupuru Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Vastupuru Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Vastu Purusha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ वास्तुपुरुषनामावलिः ॥
ॐ वास्तु पुरुषाय नमः । महाकायाय । कृष्णाङ्गाय । अरुणाक्षाय ।
वस्त्रैकधारणाय । द्विबाहवे । वज्रदेहाय । सुरासुराकाराय । एकवक्त्राय ।
बर्बराङ्गाय नमः ॥ १० ॥

ॐ दुर्धराय । विभ्रच्छ्मश्रुशिशिरोरुहाय । ऐषाण्यस्थितमस्तकाय ।
क्रुद्धाय । कूर्परिकृतजानुद्वयाय । कृताञ्जलिपुटाय । कल्याणाय ।
अधोवक्त्राय । शिवनेत्रोद्भवाय । घोररूपाय नमः ॥ २० ॥

ॐ वास्तुशास्त्राधिपतये नमः । चतुःषष्ठिमण्डलाध्यक्षाय ।
धरणीसुताय । बलिप्रियाय । रक्तकेशाय । वास्तुमण्डलमध्यगाय ।
वास्तुदेवाय । त्रैलोक्यरक्षकाय । त्रात्रे । वरदाय नमः ॥ ३०॥

ॐ वाञ्छितार्थप्रदाय । भक्तानामभयङ्कराय । भक्तवत्सलाय ।
शुभाय । होमार्चनप्रीताय । प्रभवे । औदुम्बरसमित्प्रियाय ।
मरीच्यान्नप्रियमानसाय । दिक्पालकपरिभूषिताय ।
गृहनिर्माणसहायकाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ गृहदोषनिवर्तकाय नमः । कुलिशायुधभूषणाय ।
कृष्णवस्त्रधराय । आयुर्बलयशोदाय । माषबलिप्रियाय ।
दीर्घनेत्राय । निद्राप्रियाय । दारिद्र्यहरणाय । सुखशयनदाय ।
सौभाग्यदाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ वास्तोष्पतये नमः । सर्वागमस्तुताय । सर्वमङ्गलाय ।
वास्तुपुरुषाय नमः ॥ ५४ ॥

इति वास्तुपुरुषनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 54 Names of Vastu Purusha:

Vastupuru Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts