Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Tamil

Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Tamil

79 Views

Vireshvarabhilash Ashtakam Lyrics in Tamil:

॥ வீரேஶ்வராபி⁴லாஷாஷ்டகம் அத²வா விஶ்வேஶ்வரஸ்தோத்ரம் ॥

॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

விஶ்வாநர உவாச ।
ஏகம் ப்³ரஹ்மைவாத்³விதீயம் ஸமஸ்தம் ஸத்யம் ஸத்யம் நேஹ நாநாঽஸ்தி கிம் து ।
ஏகோ ருத்³ரோ ந த்³விதீயோঽவதஸ்தே² தஸ்மாதே³கம் தத்த்வாம் ப்ரபத்³யே மஹேஶம் ॥ 1॥

ஏக: கர்தா த்வம் ஹி ஸர்வஸ்ய ஶம்போ⁴ நாநாரூபேஷ்வேகரூபோঽப்யரூப: ।
யத்³வத்ப்ரத்யக்³த⁴ர்ம ஏகோঽப்யநேகஸ்தஸ்மாந்நாந்யம் த்வாம் விநேஶம் ப்ரபத்³யே ॥ 2॥

ரஜ்ஜௌ ஸர்ப: ஶுக்திகாயாம் ச ரௌப்யம் நைர: பூரஸ்தந்ம்ருʼகா³க்²யே மரீசௌ ।
யத்³யத்தத்³வத்³விஷ்வகே³ஷ: ப்ரபஞ்சோ யஸ்மிந் ஜ்ஞாதே த்வாம் ப்ரபத்³யே மஹேஶம் ॥ 3॥

தோயே ஶைத்யம் தா³ஹகத்வம் ச வஹ்நௌ தாபோ பா⁴நௌ ஶீதபா⁴நௌ ப்ரஸாத:³ ।
புஷ்பே க³ந்தோ⁴ து³க்³த⁴மத்⁴யேঽபி ஸர்பிர்யத்தச்ச²ம்போ⁴ த்வம் ததஸ்த்வாம் ப்ரபத்³யே ॥ 4॥

ஶப்³த³ம் க்³ருʼஹ்ணாஸ்யஶ்ரவாஸ்த்வம் ஹி ஜிக்⁴ரேரக்⁴ராணஸ்த்வம் வ்யங்க்⁴ரிராயாஸி தூ³ராத் ।
வ்யக்ஷ: பஶ்யேஸ்த்வம் ரஸஜ்ஞோঽப்யஜிஹ்வ: கஸ்த்வாம் ஸம்யக்³வேத்த்யதஸ்த்வாம் ப்ரபத்³யே ॥ 5॥

நோ வேத³ஸ்த்வாமீஶ ஸாக்ஷாத்³விவேதோ³ நோ வா விஷ்ணுர்நோ விதா⁴தாঽகி²லஸ்ய ।
நோ யோகீ³ந்த்³ரா நேந்த்³ரமுக்²யாஶ்ச தே³வா ப⁴க்தோ வேத³ஸ்த்வாமதஸ்த்வாம் ப்ரபத்³யே ॥ 6॥

நோ தே கோ³த்ரம் நாபி ஜந்மாபி நாக்²யா நோ வா ரூபம் நைவ ஶீலம் ந தேஜ: ।
இத்த²ம் பூ⁴தோঽபீஶ்வரஸ்த்வம் த்ரிலோக்யா: ஸர்வாந்காமாந்பூரயேஸ்த்வம் ப⁴ஜே த்வாம் ॥ 7॥

த்வத்தத்ஸர்வம் த்வம் ஹி ஸர்வம் ஸ்மராரே த்வம் கௌ³ரீஶஸ்த்வம் ச நக்³நோঽதிஶாந்த: ।
த்வம் வை வ்ருʼத்³த⁴ஸ்த்வம் யுவா த்வம் ச பா³லஸ்தத்கிம் யத்த்வம் நாஸ்யதஸ்த்வாம் நதோঽஹம் ॥ 8॥

ஸ்துத்வேதி பூ⁴மௌ நிபபாத விப்ர: ஸ த³ண்ட³வத்³யாவத³தீவ ஹ்ருʼஷ்ட: ।
தாவத்ஸ பா³லோঽகி²லவ்ருʼத்³த⁴வ்ருʼத்³த:⁴ ப்ரோவாச பூ⁴தே³வ வரம் வ்ருʼணீஹி ॥

தத உத்தா²ய ஹ்ருʼஷ்டாத்மா முநிர்விஶ்வாநர: க்ருʼதீ ।
ப்ரத்யப்³ரவீத்கிமஜ்ஞாதம் ஸர்வஜ்ஞஸ்ய தவ ப்ரபோ⁴ ॥

ஸர்வாந்தராத்மா ப⁴க³வாந்ஸர்வ: ஸர்வப்ரதோ³ ப⁴வாந் ।
யாத்ராப்ரதிநியுக்தே மாம் கிமீஶோ தை³ந்யகாரிணீம் ।
இதி ஶ்ருத்வா வசஸ்தஸ்ய தே³வோ விஶ்வாநரஸ்ய ஹ ।
ஶுசி: ஶுசிவ்ரதஸ்யாத² ஶுசிஸ்மித்வாப்³ரவீச்சி²ஶு: ॥

பா³ல உவாச ।
த்வயா ஶுசே ஶுசிஷ்மத்யாம் யோঽபி⁴லாஷ: க்ருʼதோ ஹ்ருʼதி³ ।
அசிரேணைவ காலேந ஸ ப⁴விஷ்யத்யஸம்ஶய: ॥

தவ புத்ரத்வமேஷ்யாமி ஶுசிஷ்மத்யாம் மஹாமதே ।
க்²யாதோ க்³ருʼஹபதிர்நாம்நா ஶுசி: ஸர்வாமரப்ரிய: ॥

அபி⁴லாஷாஷ்டகம் புண்யம் ஸ்தோத்ரமேதத்த்வயேரிதம் ।
அப்³த³ம் த்ரிகாலபட²நாத்காமத³ம் ஶிவஸந்நிதௌ⁴ ॥

ஏதத்ஸ்தோத்ரஸ்ய பட²நம் புத்ரபௌத்ரத⁴நப்ரத³ம் ।
ஸர்வஶாந்திகரம் சாபி ஸர்வாபத்பரிநாஶநம் ॥

ஸ்வர்கா³பவர்க³ஸம்பத்திகாரகம் நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ப்ராதருத்தா²ய ஸுஸ்நாதோ லிங்க³மப்⁴யர்ச்ய ஶாம்ப⁴வம் ॥

வர்ஷம் ஜபமித³ம் ஸ்தோத்ரமபுத்ர: புத்ரவாந்ப⁴வேத் ।
வைஶாகே² கார்திகே மாகே⁴ விஶேஷநியமைர்யுத: ॥

ய: படே²த்ஸ்நாநஸமயே லப⁴தே ஸகலம் ப²லம் ।
கார்திகஸ்ய து மாஸஸ்ய ப்ரஸாதா³த³ஹமவ்யய: ॥

தவ புத்ரத்வமேஷ்யாமி யஸ்த்வந்யஸ்தத்படி²ஷ்யதி ।
அபி⁴லாஷாஷ்டகமித³ம் ந தே³யம் யஸ்ய கஸ்யசித் ॥

கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந மஹாவந்த்⁴யாப்ரஸூதிக்ருʼத் ।
ஸ்த்ரியா வா புருஷேணாபி நியமால்லிங்க³ஸந்நிதௌ⁴ ॥

அப்³த³ம் ஜபமித³ம் ஸ்தோத்ரம் புத்ரத³ம் நாத்ர ஸம்ஶய: ।
இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ பா³ல: ஸோபி விப்ரோ க்³ருʼஹம் க³த: ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே காஶீக²ண்டே³ வீரேஶ்வரஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *