Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vishvanathanagari Stotram Lyrics in Gujarati

Vishvanathanagari Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ વિશ્વનાથનગરીસ્તોત્રમ ॥
યત્ર દેવપતિનાપિ દેહિનાં મુક્તિરેવ ભવતીતિનિશ્ચિતમ |
પૂર્વપુણ્યનિચયેન લભ્યતે વિશ્વનાથનગરી ગરીયસી ||૧||

સ્વર્ગતઃ સુખકરી દિવૌકસાં શૈલરાજતનયાઽતિવલ્લભા |
ઢુણ્ડિભૈરવવિદારિતવિધ્ના વિશ્વનાથનગરી ગરીયસી ||૨||

યત્ર તીર્થમમલં મણિકર્ણિકા સા સદાશિવ સુખપ્રદાયિની |
યા શિવેન રચિતા નિજાયુધૈર્વિશ્વનાથનગરી ગરીયસી ||૩||

સર્વદા હ્યમરવૃન્દવન્દિતા યા ગજેન્દ્રમુખવારિતવિઘ્ના |
કાલભૈરવકૄતૈકશાસના વિશ્વનાથનગરી ગરીયસી ||૪||

યત્ર મુક્તિરખિલૈસ્તુ જન્તુભિર્લભ્યતે સ્મરણમાત્રતઃશુભા ||
સાખિલામરગણ્સ્પૃહણીયા વિશ્વનાથનગરી ગરીયસી || ૫||

ઉરગં તુરગં ખગં મૃગં વા કરિણં કેસરિણં ખરં નરં વા |
સકૃદાપ્લુત એવ દેવનદ્યાં લહરી કિં ન હરં ચરીકરોતિ ||૬||

ઇતિ શ્રીમચ્છઙ્કરાચાર્યવિરચિતં વિશ્વનાથનગરીસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

ઇતિ બૄહત્સ્તોત્રરત્નાકરસ્ય પ્રથમો ભાગઃ |

Also Read:

Vishvanathanagari Stotram Lyrics in| English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Telugu | Malayalam

Vishvanathanagari Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top