Information

Which temples Darshan be taken 1st whether Tirupati Balaji or sripuram Golden Temple?

Which temples Darshan be taken 1st whether Tirupati Balaji or sripuram Golden Temple?

First, you should visit Thirumala Tirupathi Balaji Temple and then visit Sri Puram Golden Temple Vellore.

Ads