Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

100 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Gopala Ashtottarashatanamavali Hindi Lyrics:

श्रीगोपालशतनामावलिः

गोपालाय नमः । गोपतये । गोप्त्रे । गोविन्दाय । गोकुलप्रियाय । गम्भीराय । गगनाय । गोपीप्राणभृते । प्राणधारकाय । पतितानन्दनाय । नन्दिने । नन्दीशाय । कंससूदनाय । नारायणाय नरत्रात्रे । नरकार्णवतारकाय । नवनीतप्रियाय । नेत्रे । नवीनघनसुन्दराय । नवबालकवात्सल्याय नमः ॥ २० ॥

ललितानन्दतत्पराय नमः । पुरुषार्थप्रदाय । प्रेमप्रवीणाय । परमाकृतये । करुणाय । करुणानाथाय । कैवल्यसुखदायकाय । कदम्बकुसुमावेशिने । कदम्बवनमन्दिराय । कादम्बिने । विमदामोदघूर्णलोचनपङ्कजाय । कामिने । कान्ताकलानन्दिने । कान्ताय । कामनिधये । कवये । कौमोदकीगदापाणये । कवीन्द्राय । गतिमते । हराया नमः ॥ ४० ॥

कमलेशाय नमः । कलानाथाय । कैवल्याय । सुखसागराय । केशवाय । केशिघ्ने । केशाय । कलिकल्मषनाशनाय । कृपालवे । करुणासेविने । कृपोन्मीलितलोचनाय । स्वच्छन्दाय । सुन्दराय । सुन्दाय । सुरवृन्दनिषेविताय । सर्वज्ञाय । दात्रे । सर्वपापविनाशनाय । सर्वाह्लादकराय नमः ॥ ६० ॥

सर्वाय नमः । सर्ववेदविदां प्रभवे । वेदान्तवेद्याय । वेदात्मने । वेदप्राणकराय । विभवे । विश्वात्मने । विश्वविदे । विश्वप्राणदाय । विश्ववन्दिताय । विश्वेशाय । शमनाय । त्रात्रे । विश्वेश्वरसुखप्रदाय । विश्वदाय । विश्वहारिणे । पूरकाय । करुणानिधये । धनेशाय । धनदाय नमः ॥ ८० ॥

धन्विने नमः । धीराय । धीरजनप्रियाय । धरासुखप्रदाय । धात्रे । दुर्धराय । अन्तकराय । धराय । रमानाथाय । रमानन्दाय । रसज्ञाय । हृदयास्पदाय । रसिकाय । रसदाय । रासिने । रासानन्दकराय । रसाय । राधिकाराधिताय । राधाप्राणेशाय । प्रेमसागराय नमः ॥ १०० ॥

इति श्रीगोपालशतनामावलिः सम्पाता ।

Also Read Shri Gopala 100 Names:

108 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

100 Names of Shri Gopala | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top