1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Arunachaleshwara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Arunachaleshvara Sahasra Namavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীঅরুণাচলেশ্বরসহস্রনামাবলী ॥

দৃষ্টো হরতি পাপানি সেবিতো বাঞ্ছিতপ্রদঃ ।
কীর্তিতো বিজনৈর্দূরে শোণাদ্রিরিতি মুক্তিদঃ ॥ ১॥

ললাটে পুণ্ড্রাঙ্গী নিটিলকৃতকস্তূরিতিলকঃ
স্ফুরন্মালাধারস্ফুরিতকটি কৌপীনবসনঃ ।
দধানো ধুত্তূরং শিরসি ফণিরাজং শশিকলাং
অধীশঃ সর্বেষাং অরুণগিরিয়োগী বিজয়তে ॥ ২॥

শৌরিং সত্যগিরং বরাহবপুষং পাদাম্বুজাদর্শনে
চক্রে য়ো দয়য়া সমস্তজগতাং নাথং শিরোদর্শনে ।
মিথ্যাবাচমপূজ্যমেব সততং হংসস্বরূপং বিধিং
তস্মিন্মে হৃদয়ং সুখেন রমতাং শম্ভৌ (সাম্বে) পরব্রহ্মণি ॥ ৩॥

অনর্ঘ মণিভূষণাং অখিললোকরক্ষাকরীং
অরালশশিশেখরাং অসিতকুন্তলালঙ্কৃতাম্ ।
অশেষফল দায়িনীং অরুণমূলশৈলালয়াম্ ।
অপীতকুচনায়িকাং অহরহর্নমস্কুর্মহে ॥ ৪॥

আনন্দসিন্ধুলহরীং অমৃতাংশুমৌলেঃ
আসেবিনামমৃতনির্মিতবর্তিমক্ষ্ণোঃ ।
আনন্দবল্লিবিততেঃ অমৃতাদ্রিগুচ্ছাং
অম্ব স্মরাম্যহং অপীতকুচে বপুস্তে ॥ ৫॥

ওঁ শোণাদ্রীশায় নমঃ ।
ওঁ অরুণাদ্রীশায় নমঃ ।
ওঁ সুলভায় নমঃ ।
ওঁ সোমশেখরায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্গুরবে নমঃ ।
ওঁ জগত্কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ জগদীশায় নমঃ ।
ওঁ জগত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ কামহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কামমূর্তয়ে নমঃ ॥ ১০॥

ওঁ কল্যাণায় নমঃ ।
ওঁ বৃষভধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ গঙ্গাধরায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ চরিতার্থায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ অপীতস্তনীভাগায় নমঃ ।
ওঁ বিরূপাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ॥ ২০॥

ওঁ বিদ্যাধরায় নমঃ ।
ওঁ বিয়ত্কেশায় নমঃ ।
ওঁ বীথীবিহৃতিসুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ নটেশায় নমঃ ।
ওঁ নায়কায় নমঃ ।
ওঁ নন্দিনে নমঃ ।
ওঁ স্বামিনে নমঃ ।
ওঁ মৃগমদেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ ভৈরবীনাথায় নমঃ ॥ ৩০॥

ওঁ কামদায় নমঃ ।
ওঁ কামশাসনায় নমঃ ।
ওঁ রঙ্গনাথায় নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথায় নমঃ ।
ওঁ কপিলায় নমঃ ।
ওঁ কালকন্ধরায় নমঃ ।
ওঁ বিমলায় নমঃ ।
ওঁ বিস্ময়ায় নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ য়োগীশায় নমঃ ॥ ৪০॥

ওঁ ভোগনায়কায় নমঃ ।
ওঁ রম্যায় নমঃ ।
ওঁ রমাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ লসজ্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ প্রভাকরায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ জগন্মূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ চণ্ডেশায় নমঃ ।
ওঁ চণ্ডিনায়কায় নমঃ ॥ ৫০॥

ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ গিরীশায় নমঃ ।
ওঁ হল্লকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ চূডামণয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরাধীশায় নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষকেশায় নমঃ ।
ওঁ হরিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নির্লেপায় নমঃ ।
ওঁ নীতিমতে নমঃ ॥ ৬০॥

ওঁ সূত্রিণে নমঃ ।
ওঁ রসেশায় নমঃ ।
ওঁ রসনায়কায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবতে নমঃ ।
ওঁ একচূতেশায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীহালাহলসুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পরেশায় নমঃ ।
ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ ॥ ৭০॥

ওঁ দিগম্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহাসেনায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেদিনে নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধবৈদিকায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ মহারাজায় নমঃ ।
ওঁ কিরীটিনে নমঃ ।
ওঁ বন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ গুহায় নমঃ ।
ওঁ মাধবায় নমঃ ॥ ৮০॥

ওঁ য়ামিনীনাথায় নমঃ ।
ওঁ শবরায় নমঃ ।
ওঁ শবরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্গীতবেত্ত্রে নমঃ ।
ওঁ নৃতজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ কলশসম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ ধূর্জটয়ে নমঃ ।
ওঁ মেরুকোদণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ বাহুলেয়ায় নমঃ ॥ ৯০॥

ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ দীনবন্ধবিমোচনায় নমঃ ।
ওঁ শত্রুঘ্নে (শত্রুঘ্নায়) নমঃ ।
ওঁ বৈনতেয়ায় নমঃ ।
ওঁ শূলিনে নমঃ ।
ওঁ গুরুবরায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ॥ ১০০॥

ওঁ কন্দলীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ বিরিঞ্চেশায় নমঃ ।
ওঁ শোণক্ষোণীধরায় নমঃ ।
ওঁ রবয়ে নমঃ ।
ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ ।
ওঁ ভুজগেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ গুণজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ রসভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ আদিনাথায় নমঃ ।
ওঁ অনঙ্গনাথায় নমঃ ॥ ১১০॥

ওঁ জবন্তী (জয়ন্তী) নমঃ ।
ওঁ কুসুমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায়
ওঁ ভূতসেনেশায় নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায় নমঃ ।
ওঁ গিরিজাসখায় নমঃ ।
ওঁ মার্তাণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ক্রমজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ লোকনায়কায় নমঃ ॥ ১২০॥

ওঁ বিশ্বেশায় নমঃ ।
ওঁ রোহিণীনাথায় নমঃ ।
ওঁ দাডিমীকুসুমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ভট্টারকায় নমঃ ।
ওঁ অবধূতেশায় নমঃ ।
ওঁ পাপঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যদায়কায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বামরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ভোগিনে নমঃ ।
ওঁ দারুকায় নমঃ ॥ ১৩০॥

ওঁ বেদবাদিকায় নমঃ ।
ওঁ মদনায় নমঃ ।
ওঁ মানসোত্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ কঙ্কালায় নমঃ ।
ওঁ গরুডধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ রক্তায় নমঃ ।
ওঁ রক্তাংশুকায় নমঃ ।
ওঁ ভব্যায় নমঃ ।
ওঁ তেজোরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ গুণান্বিতায় নমঃ ॥ ১৪০॥

ওঁ বামনায় নমঃ ।
ওঁ বামায় নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ রতিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ।
ওঁ সৌভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ নরবাহনায় নমঃ ।
ওঁ ঋতুকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সহস্রার্চিষে নমঃ ॥ ১৫০॥

ওঁ তিমিরোন্মথনায় নমঃ ।
ওঁ শুভায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ মুকুন্দার্চ্যায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যনাথায় নমঃ ।
ওঁ পুরন্দরায় নমঃ ।
ওঁ ভাষাবিহীনায় নমঃ ।
ওঁ ভাষাজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ কামিনে নমঃ ।
ওঁ পুলকলেপনায় নমঃ ॥ ১৬০॥

ওঁ নিষাদায় নমঃ ।
ওঁ কালহস্তীশায় নমঃ ।
ওঁ দ্বাত্রিংশদ্ধর্মপালকায় নমঃ ।
ওঁ দ্রাবিডায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্রুমাকারায় নমঃ ।
ওঁ দূত (য়ূথ) নাথায় নমঃ ।
ওঁ রুষাপহায় নমঃ ।
ওঁ শূরসেনায় নমঃ ।
ওঁ ভয়ত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিঘ্নেশায় নমঃ ॥ ১৭০॥

ওঁ বিঘ্ননায়কায় নমঃ ।
ওঁ রঞ্জকী (রজনী) সেবিতায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিনে নমঃ ।
ওঁ জম্বুনাথায় নমঃ ।
ওঁ বিডম্বকায় নমঃ ।
ওঁ তেজোমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্ভানবে নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ পূষদন্তভিদে নমঃ ।
ওঁ উপদ্রষ্ট্রে নমঃ ॥ ১৮০॥

ওঁ দৃঢপ্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ বিজয়ায় নমঃ ।
ওঁ মল্লিকার্জুনায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্তায় (শুদ্ধায়) নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কিন্নেরশায় নমঃ ।
ওঁ শুভদক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কপালভৃতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীনিবাসায় নমঃ ।
ওঁ বৃহদ্যোনয়ে নমঃ ॥ ১৯০॥

ওঁ তত্ত্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ শমনক্ষমায় নমঃ ।
ওঁ কন্দর্পায় নমঃ ।
ওঁ ভূতভাবজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ভীমসেনায় নমঃ ।
ওঁ দিবাকরায় নমঃ ।
ওঁ বিল্বপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বসিষ্ঠেশায় নমঃ ।
ওঁ বরারোহায় নমঃ ।
ওঁ রতিপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ২০০॥

ওঁ নম্রায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্ববিদে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বমার্গপ্রবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ সামিকায় নমঃ ।
ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ ।
ওঁ মধুবন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ ।
ওঁ সুরাধ্যক্ষায় নমঃ ॥ ২১০॥

ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।
ওঁ নীললোহিতায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যানন্দায় নমঃ ।
ওঁ নিরাধারায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ দেবশিখামণয়ে নমঃ ।
ওঁ সাধকায় নমঃ ।
ওঁ সাধকাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ।
ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ ॥ ২২০॥

ওঁ ওষধীশায় নমঃ ।
ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ ভক্ততুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ নিধিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ প্রহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পার্বতীনাথায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ রোগবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ সদ্গুণায় নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দায় নমঃ ॥ ২৩০॥

ওঁ বেণুবাদিনে নমঃ ।
ওঁ মহোদরায় (ভগন্দরায়) নমঃ ।
ওঁ প্রণতার্তিহরায় নমঃ ।
ওঁ সোমায় নমঃ ।
ওঁ ক্রতুভুজে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রবিত্তমায় নমঃ ।
ওঁ অব্যাজকরুণামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্যাগরাজায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষপাকরায় নমঃ ।
ওঁ নারসিংহায় নমঃ ॥ ২৪০॥

ওঁ স্বয়ং জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ নন্দনায় নমঃ ।
ওঁ বিজিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অদ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ হরিতস্বার্চিষে নমঃ ।
ওঁ চিত্তেশায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ দেবকীনায়কায় নমঃ ।
ওঁ নেত্রে নমঃ ।
ওঁ সান্দ্রনন্দায় নমঃ ॥ ২৫০॥

ওঁ মহামতয়ে নমঃ ।
ওঁ আশ্চর্যবৈভবায় নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ য়ুধিষ্ঠিরায় নমঃ ।
ওঁ সত্যানন্দায় নমঃ ।
ওঁ বিটানন্দায় (বিদ্যানন্দায়) নমঃ ।
ওঁ পুত্রঘ্নায় (পুত্রজ্ঞায়) নমঃ ।
ওঁ পুত্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ দেবরাজায় নমঃ ॥ ২৬০॥

ওঁ কৃপাসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ কপর্দিনে নমঃ ।
ওঁ বিষ্টরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সোমাস্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ সুশীলায় নমঃ ।
ওঁ ভগঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ দ্যুতিনন্দনায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তিদায় নমঃ ।
ওঁ মুদিতায় নমঃ ।
ওঁ কুব্জায় নমঃ ॥ ২৭০॥

ওঁ গিরিজাপাদসেবকায় নমঃ ।
ওঁ হেমগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ সুরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ কাশ্যপায় নমঃ ।
ওঁ করুণানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ধর্মজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মরাজায় নমঃ ।
ওঁ কার্তবীর্যায় নমঃ ।
ওঁ ষডাননায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমাধারায় নমঃ ॥ ২৮০॥

ওঁ তপোরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্বষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বভবোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ পীতাম্বরায় নমঃ ।
ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ বাসবায় নমঃ ।
ওঁ ধনবিত্তমায় নমঃ ।
ওঁ শেষহারায় নমঃ ।
ওঁ হবিষ্যাশিনে নমঃ ।
ওঁ ধার্মিকায় নমঃ ॥ ২৯০॥

ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ শ্বেতাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ গিরিরূপায় নমঃ ।
ওঁ গিরীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সম্ভাবিতায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমৌলয়ে নমঃ ।
ওঁ কলাধরায় নমঃ ।
ওঁ অভ্যাসাতিশয়জ্ঞাত্রে নমঃ ॥ ৩০০॥

ওঁ বেঙ্কটেশায় নমঃ ।
ওঁ গুহপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ বিশেষজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ শর্বায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ নগাধিপায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞাত্রে নমঃ ॥ ৩১০॥

ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ কনক (কলভ) প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণপুরুষায় নমঃ ।
ওঁ বলভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ সুধর্মকৃতে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধনাগার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মায় নমঃ ।
ওঁ ফলত্যাগিনে নমঃ ।
ওঁ ক্ষপাকরায় নমঃ ॥ ৩২০॥

ওঁ ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ তুঙ্গশৈলেশায় নমঃ ।
ওঁ রণমণ্ডলভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ হরিকেশায় নমঃ ।
ওঁ অবরোধিনে নমঃ ।
ওঁ নর্মদায় নমঃ ।
ওঁ পাপনাশনায় নমঃ ।
ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ ।
ওঁ বটারণ্যবাসিনে নমঃ ।
ওঁ পুরুষবল্লভায় নমঃ ॥ ৩৩০॥

ওঁ অর্চিতায় নমঃ ।
ওঁ অরুণশৈলেশায় নমঃ ।
ওঁ সর্বায় নমঃ ।
ওঁ গুরু(কুরু)কুলেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সনকাদি সমারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ অনাসাদ্যাচলেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ দামোদরায় নমঃ ।
ওঁ বলারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ কামেশায় নমঃ ।
ওঁ সোমবিক্রমায় নমঃ ॥ ৩৪০॥

ওঁ গোরক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ফল্গুনায় নমঃ ।
ওঁ ভূপায় নমঃ ।
ওঁ পৌলস্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্টরশ্রবসে নমঃ ।
ওঁ শান্তচিন্তায় নমঃ ।
ওঁ মখত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ চক্রিণে নমঃ ।
ওঁ মুগ্ধেন্দুশেখরায় নমঃ ।
ওঁ বহুবাদ্যায় নমঃ ॥ ৩৫০॥

ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ নীলগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ সুমঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবাহবে নমঃ ।
ওঁ তিগ্মাংশবে নমঃ ।
ওঁ কৌলিনে(কালিনে)নমঃ ।
ওঁ পুণ্যজনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বসত্কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গপ্রাণায় নমঃ ॥ ৩৬০॥

ওঁ গুণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ সবিত্রে নমঃ ।
ওঁ রত্নসঙ্কাশায় নমঃ ।
ওঁ ভূতেশায় নমঃ ।
ওঁ ভুজগপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রগণ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুগম্ভীরায় নমঃ ।
ওঁ তাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ মুণ্ডমালিকায় নমঃ ।
ওঁ অচুম্বিতকুচেশায় নমঃ ॥ ৩৭০॥

ওঁ সংসারার্ণবতারকায় নমঃ ।
ওঁ মৃডায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ জগত্স্বামিনে নমঃ ।
ওঁ চৈতন্যায় নমঃ ।
ওঁ পাকশাসনায় নমঃ ।
ওঁ শরজন্মনে নমঃ ।
ওঁ তপোনন্দিনে নমঃ ।
ওঁ দেশিকায় নমঃ ।
ওঁ বৈদিকোত্তমায় নমঃ ॥ ৩৮০॥

ওঁ কনকাচলকোদণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ স্বারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ হরিসায়কায় নমঃ ।
ওঁ প্রবালাদ্রিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ বিশাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ উমাসখায় নমঃ ।
ওঁ বটুকায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্কলায় নমঃ ।
ওঁ দেহিনে নমঃ ॥ ৩৯০॥

ওঁ সুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ চম্পকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মায়ামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ শোণপর্বতনায়কায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নদেবায় নমঃ ।
ওঁ বাগীশায় নমঃ ।
ওঁ শতয়াগায় নমঃ ।
ওঁ মহায়শসে নমঃ ।
ওঁ হংসাদৃষ্টায় নমঃ ॥ ৪০০॥

ওঁ বলিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ চিন্তাতিমিরভাস্করায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞেশায় নমঃ ।
ওঁ রাজরাজেশায় নমঃ ।
ওঁ কেশবায় নমঃ ।
ওঁ চদ্রশেখরায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বস্রষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ ভূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ভূতবন্দিতায় নমঃ ॥ ৪১০॥

ওঁ শ্রীধরায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যচিত্তেশায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ শ্রীবলিনায়কায় নমঃ ।
ওঁ গৌরীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ তুঙ্গমৌলয়ে নমঃ ।
ওঁ মধুরাজায় নমঃ ।
ওঁ মহাকপয়ে (মহাগবায়) নমঃ ।
ওঁ সামজ্ঞায় নমঃ ॥ ৪২০॥

ওঁ সামবেদেড্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনাথায় নমঃ ।
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ শিবানন্দায় নমঃ ।
ওঁ বিচিত্রাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ কঞ্চুকিনে নমঃ ।
ওঁ কমলেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ ভবায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যরতায় নমঃ ।
ওঁ অঘোরায় নমঃ ॥ ৪৩০॥

ওঁ সালোক্যপ্রমুখপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সমুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ করুণামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ তপোনিধয়ে নমঃ ।
ওঁ সত্কৃত্যায় নমঃ ।
ওঁ রাঘবায় নমঃ ।
ওঁ বুধায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ কৌলকেশ্বরায় নমঃ ॥ ৪৪০॥

ওঁ সমবর্তিনে নমঃ ।
ওঁ ভয়ত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রসিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ মতিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ আদিত্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বসংহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ জগত্সাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায় নমঃ ।
ওঁ জবন্তিনাথায় নমঃ ।
ওঁ দিগ্বাসসে নমঃ ॥ ৪৫০॥

ওঁ বাঞ্চিতার্থফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকৃত্যবিধানজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সুরাসুরনমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ অরুণশৈলেশায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণাচলকার্মুকায় নমঃ ।
ওঁ অয়ুগ্মলোচনায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বস্মৈ নমঃ ।
ওঁ বিশ্বৈশ্বর্যপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ গুহ্যকেশায় নমঃ ॥ ৪৬০॥

ওঁ অন্ধকরিপবে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধবেষায় নমঃ ।
ওঁ মনোহরায় নমঃ ।
ওঁ অন্তর্মুখায় নমঃ ।
ওঁ বহির্দ্রষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বজীবদয়াপরায় নমঃ ।
ওঁ কৄত্তিবাসসে নমঃ ।
ওঁ কৃপাসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ দ্বাদশাত্মনে নমঃ ।
ওঁ অরুণেশ্বরায় নমঃ ॥ ৪৭০॥

ওঁ মহোত্সাহায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যকরায় নমঃ ।
ওঁ স্তম্ভনায় নমঃ ।
ওঁ স্তম্ভবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বময়ায় নমঃ ।
ওঁ দৈবজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ দৈববন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ মহাক্রতবে নমঃ ।
ওঁ মহায়জ্বনে নমঃ ॥ ৪৮০॥

ওঁ কোঙ্কণেশায় নমঃ ।
ওঁ গুরূত্তমায় নমঃ ।
ওঁ ছন্দোময়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাজ্ঞানিনে নমঃ ।
ওঁ বাচকায় নমঃ ।
ওঁ অমরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সার্বভৌমায় নমঃ ।
ওঁ সদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ করুণামৃতবারিধয়ে নমঃ ।
ওঁ পিঙ্গলাক্ষায় নমঃ ॥ ৪৯০॥

ওঁ পিঙ্গরূপায় নমঃ ।
ওঁ পুরুহূতায় নমঃ ।
ওঁ পুরান্তকায় নমঃ ।
ওঁ মৃত্যবে নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যায় নমঃ ।
ওঁ দিনাধীশায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীদায় নমঃ ।
ওঁ কমলসম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ গঙ্গাধরায় নমঃ ।
ওঁ তোয়রূপিণে নমঃ ॥ ৫০০॥

ওঁ শীলবতে নমঃ ।
ওঁ শীলদায়কায় নমঃ ।
ওঁ জয়ভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নিহোত্রায় নমঃ ।
ওঁ নরনারায়ণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতেশায় নমঃ ।
ওঁ কৃপাসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ শ্রীবত্সশরণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ চণ্ডেশায় নমঃ ।
ওঁ সুখসংবেদ্যায় নমঃ ॥ ৫১০॥

ওঁ সুগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ সর্পভূষণায় নমঃ ।
ওঁ শতানন্দায় নমঃ ।
ওঁ মহায়োগিনে নমঃ ।
ওঁ সুগন্ধিনে (ন্ধয়ে) নমঃ ।
ওঁ শরভেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ শূলপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরজ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রচূডায় নমঃ ।
ওঁ নদপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৫২০॥

ওঁ সর্ববিদ্যেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ তারকায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কালকালায় নমঃ ।
ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানসম্বন্ধনায়কায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তাপরাধসোঢ্রে নমঃ ।
ওঁ জরামরণবর্জিতায় নমঃ ॥ ৫৩০॥

ওঁ শিতিকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ চিদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিনীকোটিসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চকৃত্যায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চেষুরিপবে নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিশ্রবসে নমঃ ।
ওঁ শিবতরায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যশ্লোকায় নমঃ ॥ ৫৪০॥

ওঁ দিবস্পতয়ে শিবতরায় নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষরাজসখায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সদাসেবকবর্ধকায়(নায়) নমঃ ।
ওঁ স্থায়িনে নমঃ ।
ওঁ সকলতত্ত্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ জয়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ নন্দিকেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ অপাম্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরপতয়ে নমঃ ॥ ৫৫০॥

ওঁ তপ্তচামীকরপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ রোহিতাশ্বায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষমারূপিণে নমঃ ।
ওঁ দত্তাত্রেয়ায় নমঃ ।
ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ ।
ওঁ বররুচয়ে নমঃ ।
ওঁ দেবদেবায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ নকুলায় নমঃ ॥ ৫৬০॥

ওঁ বরুণীনাথায় নমঃ ।
ওঁ মৃগিণে নমঃ ।
ওঁ রাজীবলোচনায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ ।
ওঁ বিচিত্রাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ বিধাত্রে নমঃ ।
ওঁ পুরশাসনায় নমঃ ।
ওঁ সুব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ জগত্স্বামিনে নমঃ ।
ওঁ নিত্যনাথায় নমঃ ॥ ৫৭০॥

ওঁ নিরাময়ায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ বৃষারূঢায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ সৌগন্ধিকেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কাত্যায়নায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুরথায় নমঃ ।
ওঁ সত্সঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ স্বামিকার্তিকায় নমঃ ।
ওঁ বল্মীকনাথায় নমঃ ॥ ৫৮০॥

ওঁ দেবাত্মনে নমঃ ।
ওঁ উন্মত্তকুসুমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ সুশান্তায় নমঃ ।
ওঁ গদনায়কায় নমঃ ।
ওঁ উমাকান্তায় নমঃ ।
ওঁ অনুগ্রহেশায় নমঃ ।
ওঁ লোহিতাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ শিবোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ মহাকায়ায় নমঃ ॥ ৫৮০॥

ওঁ ভুজঙ্গেশায় নমঃ ।
ওঁ শৈববিদ্যাবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ শিবয়োগিনে নমঃ ।
ওঁ শিবানন্দায় নমঃ ।
ওঁ শিবভক্তসমুদ্ধরায় নমঃ ।
ওঁ বেদান্তসারসন্দোহায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতত্ত্বাবলম্বনায় নমঃ ।
ওঁ নবনাথাগ্রণ্যে নমঃ ।
ওঁ মানিনে নমঃ ।
ওঁ নবনাথান্তরস্থিতায় নমঃ ॥ ৬০০॥

ওঁ নবাবরণসংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ নবতীর্থপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ অনাথনাথায় নমঃ ।
ওঁ দিঙ্নাথায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্খনাদিনে (দিব্যনাথায়) নমঃ ।
ওঁ অয়নদ্বয়ায় নমঃ ।
ওঁ অতিথয়ে (অদিতয়ে) নমঃ ।
ওঁ অনেকবক্ত্রসংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ণভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ বটমূলাশ্রয়ায় নমঃ ॥ ৬১০॥

ওঁ বাগ্মিনে নমঃ ।
ওঁ মান্যায় নমঃ ।
ওঁ মলয়জপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নক্ষত্রমালাভরণায় নমঃ ।
ওঁ পক্ষমাসর্তুবত্সরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাধারায় নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গনাথায় নমঃ ।
ওঁ নবগ্রহমখাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুহৃদে নমঃ ।
ওঁ সুখায় (সখ্যে) নমঃ ॥ ৬২০॥

ওঁ সদানন্দায় নমঃ ।
ওঁ সদায়োগিনে (ভোগিনে) নমঃ ।
ওঁ সদাঽরুণায় নমঃ ।
ওঁ সুশীলায় নমঃ ।
ওঁ বাঞ্ছিতার্থজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নবদনেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ নৃত্তগীতকলাভিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ প্রমোহায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভোজনায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানদাত্রে নমঃ ॥ ৬৩০॥

ওঁ সদাচারায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশাপবিমোচকায়(নায়) নমঃ ।
ওঁ উচ্ছেত্রে(শমনায়) নমঃ ।
ওঁ গোপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ শমনায়(উচ্ছেত্রে) নমঃ ।
ওঁ বেদসংস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ রাজেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ রাজরাজেশায় নমঃ ।
ওঁ তুলসীদামভূষণায় নমঃ ॥ ৬৪০॥

ওঁ কামিকাগমসারায় নমঃ ।
ওঁ মৃগধারিণে নমঃ ।
ওঁ শিবঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ তত্পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ লোকনাথায় নমঃ ।
ওঁ মঘবতে নমঃ ।
ওঁ তমসস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিধিকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বিধানজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ প্রধানপুরুষেশ্বরায় নমঃ ॥ ৬৫০॥

ওঁ বিপ্রপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ পুষ্কলায় নমঃ ।
ওঁ রত্নকঞ্চুকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বময়ায় নমঃ ।
ওঁ ভাস্করায় নমঃ ।
ওঁ সর্বরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ সুগোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ করুণাসিন্ধবে নমঃ ॥ ৬৬০ ।
ওঁ কর্মবিদে নমঃ ।
ওঁ কর্মমোচকায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ ভূতিকেশায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অমরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কর্মসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ কর্মময়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বকর্মফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ ৬৭০॥

ওঁ সুমতয়ে নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সুখদায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধিদায়কায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষিপেয়ামৃতেশায় নমঃ ।
ওঁ স্ত্রীপুম্ভাবপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সুলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ সিংহরাজায় নমঃ ।
ওঁ আশ্রিতামরপাদপায় নমঃ ।
ওঁ চিন্তামণয়ে নমঃ ॥ ৬৮০॥

ওঁ সুরগুরবে নমঃ ।
ওঁ য়াতুধানায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষপাকরায় নমঃ ।
ওঁ ঈশানায় নমঃ ।
ওঁ তস্করেশায় নমঃ ।
ওঁ বিধিবৈকুণ্ঠনায়কায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাবরণসংয়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ সুত্রাম্ণে নমঃ ।
ওঁ সুন্দরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্বক্সেনায় নমঃ ॥ ৬৯০॥

ওঁ অগ্নিসম্ভূতায় নমঃ ।
ওঁ গণাধিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অংশুমতে নমঃ ।
ওঁ গোবিন্দরাজায় নমঃ ।
ওঁ রাজেশায় নমঃ ।
ওঁ বহুপূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ শতক্রতবে নমঃ ।
ওঁ নীরাজনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বভ্রবে নমঃ ।
ওঁ আধারজ্ঞায় নমঃ ॥ ৭০০॥

ওঁ অর্চকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ আদিকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ লোককর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মচারিণে নমঃ ।
ওঁ দৃঢব্রতায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তপ্রেরণকৃতে নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ চিত্রভানবে নমঃ ।
ওঁ গ্রহক্ষমায় নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ॥ ৭১০॥

ওঁ মানশীলায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতহিতে রতায় নমঃ ।
ওঁ চিন্তানুবর্তিনে নমঃ ।
ওঁ কান্তিজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ তৈজসাত্মনে নমঃ ।
ওঁ অরুণাচলায় নমঃ ।
ওঁ গুণনাথায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদৃষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ শৈলরাজমনোহরায় নমঃ ।
ওঁ বরপ্রদায় নমঃ ॥ ৭২০॥

ওঁ প্রকাশাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বিমলাত্মবলোকিতায় নমঃ ।
ওঁ ব্যোমাতীতায় নমঃ ।
ওঁ শীতগুণায় নমঃ ।
ওঁ হেতুসাধনবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ কৃতজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ পুলকস্নেহশালিনে নমঃ ।
ওঁ কামিনে নমঃ ।
ওঁ স্বয়ং প্রভবে নমঃ ।
ওঁ সামপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ৭৩০॥

ওঁ কলিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ শতধন্বিনে(ন্বনে) নমঃ ।
ওঁ মরীচিমতে নমঃ ।
ওঁ অমলায় নমঃ ।
ওঁ চর্মবসনায় নমঃ ।
ওঁ মৃডায় নমঃ ।
ওঁ সংসারনাশকায় নমঃ ।
ওঁ সত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ জীবিতেশায় নমঃ ।
ওঁ বাণীশায় নমঃ ॥ ৭৪০॥

ওঁ মধ্যমশ্রুতয়ে নমঃ ।
ওঁ শিপিবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ বেদশান্তায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্গাসঙ্গবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সৈনিকায় নমঃ ।
ওঁ কুশলায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বলোকমহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সদানুতায় নমঃ ।
ওঁ দয়ারূপিণে নমঃ ॥ ৭৫০॥

ওঁ বিশিষ্টজনবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ সুবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগতায় নমঃ ।
ওঁ য়াদবেশায় নমঃ ।
ওঁ রঘূদ্বহায়(য়দূদ্বহায়) নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রচর্মাসনাসীনায় নমঃ ।
ওঁ সংবিদাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সুহৃত্সুখায় নমঃ ।
ওঁ নিস্সঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ বিকল্পায় নমঃ ॥ ৭৬০॥

ওঁ ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বসঙ্গ্রহায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যকুণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ ভীমায় নমঃ ।
ওঁ ভস্মদিগ্ধকলেবরায় নমঃ ।
ওঁ প্রভঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ লসদ্বাহবে নমঃ ।
ওঁ বল্লভায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্টিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ মাল্যসঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ বৃষারূঢায় নমঃ ॥ ৭৭০॥

ওঁ জগদানন্দকারকায় নমঃ ।
ওঁ ওষধীশায় নমঃ ।
ওঁ অরুণাদ্রীশায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ বরাননায় নমঃ ।
ওঁ সংবর্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টরূপায় নমঃ ।
ওঁ পূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্পবাহনায়(সর্ববাহনায়) নমঃ ।
ওঁ চিন্তাশোকপ্রশমনায় নমঃ ॥ ৭৮০॥

ওঁ শ্রীচিহ্ননিনদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রশ্মিমতে নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশায়(নেশানায়) নমঃ ।
ওঁ দেবাসুরনমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ বৃষাঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ রমণীয়াঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ চী(বী)রপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ জয়াবহায় নমঃ ।
ওঁ শচীপতয়ে নমঃ ।
ওঁ কলি(ক্রতু)ধ্বংসিনে নমঃ ॥ ৭৯০॥

ওঁ সর্বশত্রুবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষশৌণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রমেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অর্কায় নমঃ ।
ওঁ ঋগ্বেদায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরান্তকায় নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্যোমনাথায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তভূষণায় নমঃ ॥ ৮০০॥

ওঁ য়জুর্বেদায় নমঃ ।
ওঁ সামপরায় নমঃ ।
ওঁ সত্কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ দুন্দুভীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ অব্জয়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ ক্ষমারূপিণে নমঃ ।
ওঁ মুখরাঙ্ঘ্রিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ক্ষমিণে নমঃ ।
ওঁ কৃপানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ জাগরূকায় নমঃ ॥ ৮১০॥

ওঁ সোমবতে নমঃ ।
ওঁ অমরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মীঢুষ্টমায় নমঃ ।
ওঁ য়তীন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ স্মর্তৃকল্মষনাশনায় নমঃ ।
ওঁ একবীরায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষ্বেল কণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিদ্যাবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ বৈশ্বানরায় নমঃ ।
ওঁ বষট্কারায় নমঃ ॥ ৮২০॥

ওঁ রত্নসানুসভাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরোত্তমায় (সর্বোত্তমায়) নমঃ ।
ওঁ চিত্রভানবে নমঃ ।
ওঁ সদাবৈভবতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বদায় নমঃ ।
ওঁ জগতাং নাথায় নমঃ ।
ওঁ মঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ নিগমালয়ায় নমঃ ।
ওঁ অজ্ঞাতসম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ ভিক্ষবে নমঃ ॥ ৮৩০॥

ওঁ অদ্বিতীয়ায় নমঃ ।
ওঁ মদাধিকায় নমঃ ।
ওঁ মহাকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ (মহত্কীর্তয়ে) চিত্রগুপ্তায় নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বামনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শান্তপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরুদ্যোগায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তধ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ অনিবর্তকায়(নিবর্তকায়) নমঃ ॥ ৮৪০॥

ওঁ ভক্তবিজ্ঞপ্তিসঞ্জ্ঞাত্রে নমঃ ।
ওঁ বক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গিরিবরাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানমুদ্রায়(জ্ঞানপ্রদায়) নমঃ ।
ওঁ মনোবাসায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেম্যায় নমঃ ।
ওঁ মোহবিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ শিবকামায় নমঃ ।
ওঁ দেবাধীশায়(দেবধীরায়) নমঃ ।
ওঁ কপালিনে নমঃ ॥ ৮৫০॥

ওঁ কুশলপ্রভবে(কলশপ্রভবে) নমঃ ।
ওঁ অহির্বুধ্ন্যায় নমঃ ।
ওঁ উর্বরেশায় নমঃ ।
ওঁ সিন্ধুরাজায় নমঃ ।
ওঁ স্মরান্তকায় নমঃ ।
ওঁ নৃত্তপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববন্ধবে নমঃ ।
ওঁ মনোভুবে নমঃ ।
ওঁ ভক্তিদায়কায় নমঃ ।
ওঁ প্রতিসূর্যায় নমঃ ॥ ৮৬০॥

ওঁ বিনির্মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ প্রহিতায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ জগদ্বিভবে নমঃ ।
ওঁ সুসন্দাত্রে নমঃ ।
ওঁ শম্ভবে নমঃ ।
ওঁ নিত্যোত্সবায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ শম্বরায় নমঃ ॥ ৮৭০॥

ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ সদাচারায় নমঃ ।
ওঁ বিচক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ অসাধ্যসাধকায় নমঃ ।
ওঁ স্বচ্ছায় নমঃ ।
ওঁ সাধবে নমঃ ।
ওঁ সর্বোপকারকায় নমঃ ।
ওঁ নিরবদ্যায় নমঃ ।
ওঁ অপ্রতিহতায় নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ॥ ৮৮০॥

ওঁ ভক্তপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ অরূপায় নমঃ ।
ওঁ বহুরূপায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষয়জ্ঞবিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ কৈলাসবাসিনে নমঃ ।
ওঁ কামারয়ে নমঃ ।
ওঁ আহূয়ৈশ্বর্যদায়কায় নমঃ ।
ওঁ আদিকারণায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষায় নমঃ ॥ ৮৯০॥

ওঁ বিষমলোচনায় নমঃ ।
ওঁ আত্মেশায় নমঃ ।
ওঁ বহুপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ বৃহতে নমঃ ।
ওঁ সংসারনাশনায় নমঃ ।
ওঁ আশাবিহীনায় নমঃ ।
ওঁ সন্ধিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ সূরয়ে নমঃ ।
ওঁ ঐশ্বর্যকারকায় (দায়কায়) নমঃ ।
ওঁ ভক্তার্তিহৃতে নমঃ ॥ ৯০০॥

ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ সোমসূর্যাগ্নিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ অমরেড্যায় নমঃ ।
ওঁ মহাকালায় নমঃ ।
ওঁ নিরাভাসায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ সমস্তদেবতামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সকলাগমকারণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসাম্রাজ্যনিপুণায় নমঃ ।
ওঁ কর্মমার্গপ্রবর্তকায় নমঃ ॥ ৯১০॥

ওঁ অগোচরায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রধরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ অনলনায়কায় নমঃ ।
ওঁ সুহৃদগ্রচরায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানমুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ গণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ চক্ষুঃপুষ্পার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ অর্থজ্ঞায় নমঃ ॥ ৯২০॥

ওঁ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ অসমানায় নমঃ ।
ওঁ স্বতন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ জীবতারকায় নমঃ ।
ওঁ স্বেচ্ছাপরায় নমঃ ।
ওঁ সদৈকান্তিনে(স্কান্দয়ৈকান্তয়ে) নমঃ ।
ওঁ দেবসিংহাসনাধিপায় নমঃ ।
ওঁ নিস্সঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ অনাদয়ে নমঃ ॥ ৯৩০॥

ওঁ অকুলায় নমঃ ।
ওঁ কুলকর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ কুলেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ দিগম্বরায় নমঃ ।
ওঁ অর্ধনারীশায় নমঃ ।
ওঁ গজচর্মাম্বরাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ অনর্ঘ্যরত্ন সম্পূর্ণভূষণায় নমঃ ।
ওঁ সিদ্ধবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ অন্তর্হিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেশায় নমঃ ॥ ৯৪০॥

ওঁ মল্লিকা কুসুমপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরাকুলায় নমঃ ।
ওঁ বেদমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বত্রসুখদর্শনায় নমঃ ।
ওঁ বিবাদহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ কালবিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ অনেকাডম্বরায় নমঃ ।
ওঁ শীরয়ে নমঃ ॥ ৯৫০॥

ওঁ কর্পূরাকৃতিবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রবাহবে নমঃ ।
ওঁ সর্বেশায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাবয়বান্বিতায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রমূর্ধ্নে নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রপদে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাধিকায় নমঃ ।
ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ॥ ৯৬০॥

ওঁ পশুপাশবিমোচকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বরক্ষাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদাত্মনে নমঃ ।
ওঁ কৃপানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ জ্বালাকোটিসহস্রাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুগুরবে নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ মন্দস্মিতাননায় নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ ॥ ৯৭০॥

ওঁ কালানলসমপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ প্রদক্ষিণপ্রিয়ায় (প্রিয়দক্ষিণায়) নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণ্বদৃষ্টশিরঃপদায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ দীপ্তমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ নামোচ্চারণমুক্তিদায় নমঃ ।
ওঁ অপীতকুচদেবীশায় নমঃ ।
ওঁ সকলাগমবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাতীতায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকর্ত্রে নমঃ ॥ ৯৮০॥

ওঁ বিশ্বরক্ষামণয়ে নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনেত্রায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বকারণায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিধ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিনিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ য়োগাত্মনে নমঃ ।
ওঁ য়োগবিত্তমায় নমঃ ॥ ৯৯০॥

ওঁ ওঙ্কাররূপায় নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ সিন্ধুনাদময়ায় নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ ধীরায় নমঃ ।
ওঁ বিধাত্রে নমঃ ।
ওঁ সত্কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বিধিবিষ্ণুরণাপহায় নমঃ ।
ওঁ সর্বাক্ষরাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ চতুর্মুখাদি সংস্তুতায়(ভিঃস্তুতায়) নমঃ ॥ ১০০০॥

ওঁ সদাষোডশবার্ষিকায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যকেলীসময়ুক্তায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্বর্গফলপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যমাল্যাম্বরাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ দেবতাসার্বভৌমায় নমঃ ।
ওঁ জলন্ধরহরায় নমঃ ।
ওঁ নটিনে নমঃ ।
ওঁ তপ্তচামীকরপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাদিত্যসঙ্কাশায় নমঃ ॥ ১০১০॥

ওঁ কৃতদাবানলাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ নির্বিকারায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পায় নমঃ ।
ওঁ সুকান্তয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমচ্ছোণাচলাধীশায় নমঃ ।
ওঁ অজায় নমঃ ।
ওঁ অভয়ায় নমঃ ।
ওঁ অমরায় নমঃ ।
ওঁ অমৃতায় নমঃ ॥ ১০১৯॥

ইতি শ্রীঅরুণাচলেশ্বরসহস্রনামাবলিঃ সম্পূর্ণা ।

Also Read 1000 Names of Arunachaleshvara:

1000 Names of Arunachaleshwara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads