1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Arunachaleshwara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi

Arunachaleshwara Sahasra Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीअरुणाचलेश्वरसहस्रनामावली ॥

दृष्टो हरति पापानि सेवितो वाञ्छितप्रदः ।
कीर्तितो विजनैर्दूरे शोणाद्रिरिति मुक्तिदः ॥ १ ॥

ललाटे पुण्ड्राङ्गी निटिलकृतकस्तूरितिलकः
स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटि कौपीनवसनः ।
दधानो धुत्तूरं शिरसि फणिराजं शशिकलां
अधीशः सर्वेषां अरुणगिरियोगी विजयते ॥ २ ॥

शौरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने
चक्रे यो दयया समस्तजगतां नाथं शिरोदर्शने ।
मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधिं
तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां शम्भौ (साम्बे) परब्रह्मणि ॥ ३ ॥

अनर्घ मणिभूषणां अखिललोकरक्षाकरीं
अरालशशिशेखरां असितकुन्तलालङ्कृताम् ।
अशेषफल दायिनीं अरुणमूलशैलालयाम् ।
अपीतकुचनायिकां अहरहर्नमस्कुर्महे ॥ ४ ॥

आनन्दसिन्धुलहरीं अमृतांशुमौलेः
आसेविनाममृतनिर्मितवर्तिमक्ष्णोः ।
आनन्दवल्लिविततेः अमृताद्रिगुच्छां
अम्ब स्मराम्यहं अपीतकुचे वपुस्ते ॥ ५ ॥

ॐ शोणाद्रीशाय नमः ।
ॐ अरुणाद्रीशाय नमः ।
ॐ सुलभाय नमः ।
ॐ सोमशेखराय नमः ।
ॐ जगद्गुरवे नमः ।
ॐ जगत्कर्त्रे नमः ।
ॐ जगदीशाय नमः ।
ॐ जगत्पतये नमः ।
ॐ कामहन्त्रे नमः ।
ॐ काममूर्तये नमः ॥ १० ॥

ॐ कल्याणाय नमः ।
ॐ वृषभध्वजाय नमः ।
ॐ गङ्गाधराय नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ चरितार्थाय नमः ।
ॐ अक्षराकृतये नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ अपीतस्तनीभागाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ॥ २० ॥

ॐ विद्याधराय नमः ।
ॐ वियत्केशाय नमः ।
ॐ वीथीविहृतिसुन्दराय नमः ।
ॐ नटेशाय नमः ।
ॐ नायकाय नमः ।
ॐ नन्दिने नमः ।
ॐ स्वामिने नमः ।
ॐ मृगमदेश्वराय नमः ।
ॐ भैरवाय नमः ।
ॐ भैरवीनाथाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ कामदाय नमः ।
ॐ कामशासनाय नमः ।
ॐ रङ्गनाथाय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ कपिलाय नमः ।
ॐ कालकन्धराय नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ विस्मयाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ योगीशाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ भोगनायकाय नमः ।
ॐ रम्याय नमः ।
ॐ रमापतये नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ लसज्ज्योतिषे नमः ।
ॐ प्रभाकराय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ जगन्मूर्तये नमः ।
ॐ चण्डेशाय नमः ।
ॐ चण्डिनायकाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ वेदवेद्याय नमः ।
ॐ सुरानन्दाय नमः ।
ॐ गिरीशाय नमः ।
ॐ हल्लकप्रियाय नमः ।
ॐ चूडामणये नमः ।
ॐ सुराधीशाय नमः ।
ॐ यक्षकेशाय नमः ।
ॐ हरिप्रियाय नमः ।
ॐ निर्लेपाय नमः ।
ॐ नीतिमते नमः ॥ ६० ॥

ॐ सूत्रिणे नमः ।
ॐ रसेशाय नमः ।
ॐ रसनायकाय नमः ।
ॐ सत्यवते नमः ।
ॐ एकचूतेशाय नमः ।
ॐ श्रीहालाहलसुन्दराय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ परेशाय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ॥ ७० ॥

ॐ दिगम्बराय नमः ।
ॐ महासेनाय नमः ।
ॐ त्रिवेदिने नमः ।
ॐ वृद्धवैदिकाय नमः ।
ॐ धर्मरक्षकाय नमः ।
ॐ महाराजाय नमः ।
ॐ किरीटिने नमः ।
ॐ वन्दिताय नमः ।
ॐ गुहाय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ यामिनीनाथाय नमः ।
ॐ शबराय नमः ।
ॐ शबरप्रियाय नमः ।
ॐ सङ्गीतवेत्त्रे नमः ।
ॐ नृतज्ञाय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ कलशसम्भवाय नमः ।
ॐ धूर्जटये नमः ।
ॐ मेरुकोदण्डाय नमः ।
ॐ बाहुलेयाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ बृहस्पतये नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ दीनबन्धविमोचनाय नमः ।
ॐ शत्रुघ्ने (शत्रुघ्नाय) नमः ।
ॐ वैनतेयाय नमः ।
ॐ शूलिने नमः ।
ॐ गुरुवराय नमः ।
ॐ हराय नमः ॥ १०० ॥

ॐ कन्दलीन्द्राय नमः ।
ॐ विरिञ्चेशाय नमः ।
ॐ शोणक्षोणीधराय नमः ।
ॐ रवये नमः ।
ॐ वैवस्वताय नमः ।
ॐ भुजगेन्द्राय नमः ।
ॐ गुणज्ञाय नमः ।
ॐ रसभैरवाय नमः ।
ॐ आदिनाथाय नमः ।
ॐ अनङ्गनाथाय नमः ॥ ११० ॥

ॐ जवन्ती (जयन्ती) नमः ।
ॐ कुसुमप्रियाय नमः ।
ॐ अव्ययाय
ॐ भूतसेनेशाय नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ गिरिजासखाय नमः ।
ॐ मार्ताण्डाय नमः ।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ॐ क्रमज्ञाय नमः ।
ॐ लोकनायकाय नमः ॥ १२० ॥

ॐ विश्वेशाय नमः ।
ॐ रोहिणीनाथाय नमः ।
ॐ दाडिमीकुसुमप्रियाय नमः ।
ॐ भट्टारकाय नमः ।
ॐ अवधूतेशाय नमः ।
ॐ पापघ्नाय नमः ।
ॐ पुण्यदायकाय नमः ।
ॐ विश्वामरेश्वराय नमः ।
ॐ भोगिने नमः ।
ॐ दारुकाय नमः ॥ १३० ॥

ॐ वेदवादिकाय नमः ।
ॐ मदनाय नमः ।
ॐ मानसोत्पन्नाय नमः ।
ॐ कङ्कालाय नमः ।
ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
ॐ रक्ताय नमः ।
ॐ रक्तांशुकाय नमः ।
ॐ भव्याय नमः ।
ॐ तेजोराशये नमः ।
ॐ गुणान्विताय नमः ॥ १४० ॥

ॐ वामनाय नमः ।
ॐ वामाय नमः ।
ॐ विशालाक्षाय नमः ।
ॐ रतिप्रियाय नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ सौभद्राय नमः ।
ॐ नरवाहनाय नमः ।
ॐ ऋतुकर्त्रे नमः ।
ॐ सहस्रार्चिषे नमः ॥ १५० ॥

ॐ तिमिरोन्मथनाय नमः ।
ॐ शुभाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ मुकुन्दार्च्याय नमः ।
ॐ वैद्यनाथाय नमः ।
ॐ पुरन्दराय नमः ।
ॐ भाषाविहीनाय नमः ।
ॐ भाषाज्ञाय नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ पुलकलेपनाय नमः ॥ १६० ॥

ॐ निषादाय नमः ।
ॐ कालहस्तीशाय नमः ।
ॐ द्वात्रिंशद्धर्मपालकाय नमः ।
ॐ द्राविडाय नमः ।
ॐ विद्रुमाकाराय नमः ।
ॐ दूत (यूथ) नाथाय नमः ।
ॐ रुषापहाय नमः ।
ॐ शूरसेनाय नमः ।
ॐ भयत्रात्रे नमः ।
ॐ विघ्नेशाय नमः ॥ १७० ॥

ॐ विघ्ननायकाय नमः ।
ॐ रञ्जकी (रजनी) सेविताय नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ जम्बुनाथाय नमः ।
ॐ विडम्बकाय नमः ।
ॐ तेजोमूर्तये नमः ।
ॐ बृहद्भानवे नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ पूषदन्तभिदे नमः ।
ॐ उपद्रष्ट्रे नमः ॥ १८० ॥

ॐ दृढप्रज्ञाय नमः ।
ॐ विजयाय नमः ।
ॐ मल्लिकार्जुनाय नमः ।
ॐ सुप्ताय (शुद्धाय) नमः ।
ॐ त्र्यक्षाय नमः ।
ॐ किन्नेरशाय नमः ।
ॐ शुभदक्षाय नमः ।
ॐ कपालभृते नमः ।
ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
ॐ बृहद्योनये नमः ॥ १९० ॥

ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ शमनक्षमाय नमः ।
ॐ कन्दर्पाय नमः ।
ॐ भूतभावज्ञाय नमः ।
ॐ भीमसेनाय नमः ।
ॐ दिवाकराय नमः ।
ॐ बिल्वप्रियाय नमः ।
ॐ वसिष्ठेशाय नमः ।
ॐ वरारोहाय नमः ।
ॐ रतिप्रियाय नमः ॥ २०० ॥

ॐ नम्राय नमः ।
ॐ तत्त्वविदे नमः ।
ॐ तत्त्वाय नमः ।
ॐ तत्त्वमार्गप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ सामिकाय नमः ।
ॐ वामदेवाय नमः ।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।
ॐ मधुवन्दिताय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः ॥ २१० ॥

ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ नीललोहिताय नमः ।
ॐ नित्यानन्दाय नमः ।
ॐ निराधाराय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ देवशिखामणये नमः ।
ॐ साधकाय नमः ।
ॐ साधकाध्यक्षाय नमः ।
ॐ क्षेत्रपालाय नमः ।
ॐ धनञ्जयाय नमः ॥ २२० ॥

ॐ ओषधीशाय नमः ।
ॐ वामदेवाय नमः ।
ॐ भक्ततुष्टाय नमः ।
ॐ निधिप्रदाय नमः ।
ॐ प्रहर्त्रे नमः ।
ॐ पार्वतीनाथाय नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ रोगविनाशनाय नमः ।
ॐ सद्गुणाय नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ॥ २३० ॥

ॐ वेणुवादिने नमः ।
ॐ महोदराय (भगन्दराय) नमः ।
ॐ प्रणतार्तिहराय नमः ।
ॐ सोमाय नमः ।
ॐ क्रतुभुजे नमः ।
ॐ मन्त्रवित्तमाय नमः ।
ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः ।
ॐ त्यागराजाय नमः ।
ॐ क्षपाकराय नमः ।
ॐ नारसिंहाय नमः ॥ २४० ॥

ॐ स्वयं ज्योतिषे नमः ।
ॐ नन्दनाय नमः ।
ॐ विजितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ अद्वयाय नमः ।
ॐ हरितस्वार्चिषे नमः ।
ॐ चित्तेशाय नमः ।
ॐ स्वर्णभैरवाय नमः ।
ॐ देवकीनायकाय नमः ।
ॐ नेत्रे नमः ।
ॐ सान्द्रनन्दाय नमः ॥ २५० ॥

ॐ महामतये नमः ।
ॐ आश्चर्यवैभवाय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ सर्वकर्त्रे नमः ।
ॐ युधिष्ठिराय नमः ।
ॐ सत्यानन्दाय नमः ।
ॐ विटानन्दाय (विद्यानन्दाय) नमः ।
ॐ पुत्रघ्नाय (पुत्रज्ञाय) नमः ।
ॐ पुत्रदायकाय नमः ।
ॐ देवराजाय नमः ॥ २६० ॥

ॐ कृपासिन्धवे नमः ।
ॐ कपर्दिने नमः ।
ॐ विष्टरेश्वराय नमः ।
ॐ सोमास्कन्दाय नमः ।
ॐ सुशीलाय नमः ।
ॐ भगघ्नाय नमः ।
ॐ द्युतिनन्दनाय नमः ।
ॐ मुक्तिदाय नमः ।
ॐ मुदिताय नमः ।
ॐ कुब्जाय नमः ॥ २७० ॥

ॐ गिरिजापादसेवकाय नमः ।
ॐ हेमगर्भाय नमः ।
ॐ सुरानन्दाय नमः ।
ॐ काश्यपाय नमः ।
ॐ करुणानिधये नमः ।
ॐ धर्मज्ञाय नमः ।
ॐ धर्मराजाय नमः ।
ॐ कार्तवीर्याय नमः ।
ॐ षडाननाय नमः ।
ॐ क्षमाधाराय नमः ॥ २८० ॥

ॐ तपोराशये नमः ।
ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
ॐ सर्वभवोद्भवाय नमः ।
ॐ पीताम्बराय नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
ॐ वासवाय नमः ।
ॐ धनवित्तमाय नमः ।
ॐ शेषहाराय नमः ।
ॐ हविष्याशिने नमः ।
ॐ धार्मिकाय नमः ॥ २९० ॥

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ श्वेताङ्गाय नमः ।
ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
ॐ गिरिरूपाय नमः ।
ॐ गिरीश्वराय नमः ।
ॐ सम्भाविताय नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ चन्द्रमौलये नमः ।
ॐ कलाधराय नमः ।
ॐ अभ्यासातिशयज्ञात्रे नमः ॥ ३०० ॥

ॐ वेङ्कटेशाय नमः ।
ॐ गुहप्रियाय नमः ।
ॐ वीरभद्राय नमः ।
ॐ विशेषज्ञाय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ नगाधिपाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ ज्ञात्रे नमः ॥ ३१० ॥

ॐ विभवे नमः ।
ॐ कनक (कलभ) प्रियाय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ बलभद्राय नमः ।
ॐ सुधर्मकृते नमः ।
ॐ सिद्धनागार्चिताय नमः ।
ॐ धर्माय नमः ।
ॐ फलत्यागिने नमः ।
ॐ क्षपाकराय नमः ॥ ३२० ॥

ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
ॐ तुङ्गशैलेशाय नमः ।
ॐ रणमण्डलभैरवाय नमः ।
ॐ हरिकेशाय नमः ।
ॐ अवरोधिने नमः ।
ॐ नर्मदाय नमः ।
ॐ पापनाशनाय नमः ।
ॐ सद्योजाताय नमः ।
ॐ वटारण्यवासिने नमः ।
ॐ पुरुषवल्लभाय नमः ॥ ३३० ॥

ॐ अर्चिताय नमः ।
ॐ अरुणशैलेशाय नमः ।
ॐ सर्वाय नमः ।
ॐ गुरु(कुरु)कुलेश्वराय नमः ।
ॐ सनकादि समाराध्याय नमः ।
ॐ अनासाद्याचलेश्वराय नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।
ॐ वलारातये नमः ।
ॐ कामेशाय नमः ।
ॐ सोमविक्रमाय नमः ॥ ३४० ॥

ॐ गोरक्षाय नमः ।
ॐ फल्गुनाय नमः ।
ॐ भूपाय नमः ।
ॐ पौलस्त्याय नमः ।
ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।
ॐ शान्तचिन्ताय नमः ।
ॐ मखत्रात्रे नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ मुग्धेन्दुशेखराय नमः ।
ॐ बहुवाद्याय नमः ॥ ३५० ॥

ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ नीलग्रीवाय नमः ।
ॐ सुमङ्गलाय नमः ।
ॐ हिरण्यबाहवे नमः ।
ॐ तिग्मांशवे नमः ।
ॐ कौलिने(कालिने)नमः ।
ॐ पुण्यजनेश्वराय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सर्वसत्कर्त्रे नमः ।
ॐ लिङ्गप्राणाय नमः ॥ ३६० ॥

ॐ गुणाधिपाय नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ रत्नसङ्काशाय नमः ।
ॐ भूतेशाय नमः ।
ॐ भुजगप्रियाय नमः ।
ॐ अग्रगण्याय नमः ।
ॐ सुगम्भीराय नमः ।
ॐ ताण्डवाय नमः ।
ॐ मुण्डमालिकाय नमः ।
ॐ अचुम्बितकुचेशाय नमः ॥ ३७० ॥

ॐ संसारार्णवतारकाय नमः ।
ॐ मृडाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ जगत्स्वामिने नमः ।
ॐ चैतन्याय नमः ।
ॐ पाकशासनाय नमः ।
ॐ शरजन्मने नमः ।
ॐ तपोनन्दिने नमः ।
ॐ देशिकाय नमः ।
ॐ वैदिकोत्तमाय नमः ॥ ३८० ॥

ॐ कनकाचलकोदण्डाय नमः ।
ॐ स्वाराध्याय नमः ।
ॐ हरिसायकाय नमः ।
ॐ प्रवालाद्रिपतये नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ विशाम्पतये नमः ।
ॐ उमासखाय नमः ।
ॐ वटुकाय नमः ।
ॐ निष्कलाय नमः ।
ॐ देहिने नमः ॥ ३९० ॥

ॐ सुन्दराय नमः ।
ॐ चम्पकप्रियाय नमः ।
ॐ मायामूर्तये नमः ।
ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
ॐ शोणपर्वतनायकाय नमः ।
ॐ प्रसन्नदेवाय नमः ।
ॐ वागीशाय नमः ।
ॐ शतयागाय नमः ।
ॐ महायशसे नमः ।
ॐ हंसादृष्टाय नमः ॥ ४०० ॥

ॐ बलिध्वंसिने नमः ।
ॐ चिन्तातिमिरभास्कराय नमः ।
ॐ यज्ञेशाय नमः ।
ॐ राजराजेशाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ चद्रशेखराय नमः ।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
ॐ विश्वस्रष्ट्रे नमः ।
ॐ भूतात्मने नमः ।
ॐ भूतवन्दिताय नमः ॥ ४१० ॥

ॐ श्रीधराय नमः ।
ॐ दिव्यचित्तेशाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ श्रीबलिनायकाय नमः ।
ॐ गौरीपतये नमः ।
ॐ तुङ्गमौलये नमः ।
ॐ मधुराजाय नमः ।
ॐ महाकपये (महागवाय) नमः ।
ॐ सामज्ञाय नमः ॥ ४२० ॥

ॐ सामवेदेड्याय नमः ।
ॐ विश्वनाथाय नमः ।
ॐ दयानिधये नमः ।
ॐ शिवानन्दाय नमः ।
ॐ विचित्राङ्गाय नमः ।
ॐ कञ्चुकिने नमः ।
ॐ कमलेक्षणाय नमः ।
ॐ भवाय नमः ।
ॐ दिव्यरताय नमः ।
ॐ अघोराय नमः ॥ ४३० ॥

ॐ सालोक्यप्रमुखप्रदाय नमः ।
ॐ समुद्राय नमः ।
ॐ करुणामूर्तये नमः ।
ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
ॐ तपोनिधये नमः ।
ॐ सत्कृत्याय नमः ।
ॐ राघवाय नमः ।
ॐ बुधाय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ कौलकेश्वराय नमः ॥ ४४० ॥

ॐ समवर्तिने नमः ।
ॐ भयत्रात्रे नमः ।
ॐ मन्त्रसिद्धाय नमः ।
ॐ मतिप्रदाय नमः ।
ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः ।
ॐ जगत्साक्षिणे नमः ।
ॐ सदाशिवाय नमः ।
ॐ जवन्तिनाथाय नमः ।
ॐ दिग्वाससे नमः ॥ ४५० ॥

ॐ वाञ्चितार्थफलप्रदाय नमः ।
ॐ पञ्चकृत्यविधानज्ञाय नमः ।
ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः ।
ॐ उपेन्द्राय नमः ।
ॐ अरुणशैलेशाय नमः ।
ॐ कल्याणाचलकार्मुकाय नमः ।
ॐ अयुग्मलोचनाय नमः ।
ॐ विश्वस्मै नमः ।
ॐ विश्वैश्वर्यप्रदायकाय नमः ।
ॐ गुह्यकेशाय नमः ॥ ४६० ॥

ॐ अन्धकरिपवे नमः ।
ॐ सिद्धवेषाय नमः ।
ॐ मनोहराय नमः ।
ॐ अन्तर्मुखाय नमः ।
ॐ बहिर्द्रष्ट्रे नमः ।
ॐ सर्वजीवदयापराय नमः ।
ॐ कॄत्तिवाससे नमः ।
ॐ कृपासिन्धवे नमः ।
ॐ द्वादशात्मने नमः ।
ॐ अरुणेश्वराय नमः ॥ ४७० ॥

ॐ महोत्साहाय नमः ।
ॐ पुण्यकराय नमः ।
ॐ स्तम्भनाय नमः ।
ॐ स्तम्भविग्रहाय नमः ।
ॐ पुण्डरीकाय नमः ।
ॐ सर्वमयाय नमः ।
ॐ दैवज्ञाय नमः ।
ॐ दैववन्दिताय नमः ।
ॐ महाक्रतवे नमः ।
ॐ महायज्वने नमः ॥ ४८० ॥

ॐ कोङ्कणेशाय नमः ।
ॐ गुरूत्तमाय नमः ।
ॐ छन्दोमयाय नमः ।
ॐ महाज्ञानिने नमः ।
ॐ वाचकाय नमः ।
ॐ अमरेश्वराय नमः ।
ॐ सार्वभौमाय नमः ।
ॐ सदानन्दाय नमः ।
ॐ करुणामृतवारिधये नमः ।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः ॥ ४९० ॥

ॐ पिङ्गरूपाय नमः ।
ॐ पुरुहूताय नमः ।
ॐ पुरान्तकाय नमः ।
ॐ मृत्यवे नमः ।
ॐ वैद्याय नमः ।
ॐ दिनाधीशाय नमः ।
ॐ श्रीदाय नमः ।
ॐ कमलसम्भवाय नमः ।
ॐ गङ्गाधराय नमः ।
ॐ तोयरूपिणे नमः ॥ ५०० ॥

ॐ शीलवते नमः ।
ॐ शीलदायकाय नमः ।
ॐ जयभद्राय नमः ।
ॐ अग्निहोत्राय नमः ।
ॐ नरनारायणप्रियाय नमः ।
ॐ अमृतेशाय नमः ।
ॐ कृपासिन्धवे नमः ।
ॐ श्रीवत्सशरणप्रियाय नमः ।
ॐ चण्डेशाय नमः ।
ॐ सुखसंवेद्याय नमः ॥ ५१० ॥

ॐ सुग्रीवाय नमः ।
ॐ सर्पभूषणाय नमः ।
ॐ शतानन्दाय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ सुगन्धिने (न्धये) नमः ।
ॐ शरभेश्वराय नमः ।
ॐ शूलपाणये नमः ।
ॐ सुरज्येष्ठाय नमः ।
ॐ चन्द्रचूडाय नमः ।
ॐ नदप्रियाय नमः ॥ ५२० ॥

ॐ सर्वविद्येश्वराय नमः ।
ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ तारकाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ कालकालाय नमः ।
ॐ वामदेवाय नमः ।
ॐ ज्ञानसम्बन्धनायकाय नमः ।
ॐ भक्तापराधसोढ्रे नमः ।
ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ॥ ५३० ॥

ॐ शितिकण्ठाय नमः ।
ॐ चिदानन्दाय नमः ।
ॐ योगिनीकोटिसेविताय नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ।
ॐ पञ्चकृत्याय नमः ।
ॐ पञ्चेषुरिपवे नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ प्रतिश्रवसे नमः ।
ॐ शिवतराय नमः ।
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ॥ ५४० ॥

ॐ दिवस्पतये शिवतराय नमः ।
ॐ यक्षराजसखाय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ सदासेवकवर्धकाय(नाय) नमः ।
ॐ स्थायिने नमः ।
ॐ सकलतत्त्वात्मने नमः ।
ॐ जयज्ञाय नमः ।
ॐ नन्दिकेश्वराय नमः ।
ॐ अपाम्पतये नमः ।
ॐ सुरपतये नमः ॥ ५५० ॥

ॐ तप्तचामीकरप्रभाय नमः ।
ॐ रोहिताश्वाय नमः ।
ॐ क्षमारूपिणे नमः ।
ॐ दत्तात्रेयाय नमः ।
ॐ वनस्पतये नमः ।
ॐ त्र्यम्बकाय नमः ।
ॐ वररुचये नमः ।
ॐ देवदेवाय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ नकुलाय नमः ॥ ५६० ॥

ॐ वरुणीनाथाय नमः ।
ॐ मृगिणे नमः ।
ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
ॐ विश्वम्भराय नमः ।
ॐ विचित्राङ्गाय नमः ।
ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ पुरशासनाय नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ जगत्स्वामिने नमः ।
ॐ नित्यनाथाय नमः ॥ ५७० ॥

ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ सङ्कल्पाय नमः ।
ॐ वृषारूढाय नमः ।
ॐ चन्द्राय नमः ।
ॐ सौगन्धिकेश्वराय नमः ।
ॐ कात्यायनाय नमः ।
ॐ विष्णुरथाय नमः ।
ॐ सत्सङ्गाय नमः ।
ॐ स्वामिकार्तिकाय नमः ।
ॐ वल्मीकनाथाय नमः ॥ ५८० ॥

ॐ देवात्मने नमः ।
ॐ उन्मत्तकुसुमप्रियाय नमः ।
ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
ॐ सुशान्ताय नमः ।
ॐ गदनायकाय नमः ।
ॐ उमाकान्ताय नमः ।
ॐ अनुग्रहेशाय नमः ।
ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
ॐ शिवोत्तमाय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ॥ ५८० ॥

ॐ भुजङ्गेशाय नमः ।
ॐ शैवविद्याविशारदाय नमः ।
ॐ शिवयोगिने नमः ।
ॐ शिवानन्दाय नमः ।
ॐ शिवभक्तसमुद्धराय नमः ।
ॐ वेदान्तसारसन्दोहाय नमः ।
ॐ सर्वतत्त्वावलम्बनाय नमः ।
ॐ नवनाथाग्रण्ये नमः ।
ॐ मानिने नमः ।
ॐ नवनाथान्तरस्थिताय नमः ॥ ६०० ॥

ॐ नवावरणसंयुक्ताय नमः ।
ॐ नवतीर्थप्रदायकाय नमः ।
ॐ अनाथनाथाय नमः ।
ॐ दिङ्नाथाय नमः ।
ॐ शङ्खनादिने (दिव्यनाथाय) नमः ।
ॐ अयनद्वयाय नमः ।
ॐ अतिथये (अदितये) नमः ।
ॐ अनेकवक्त्रसंयुक्ताय नमः ।
ॐ पूर्णभैरवाय नमः ।
ॐ वटमूलाश्रयाय नमः ॥ ६१० ॥

ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ मान्याय नमः ।
ॐ मलयजप्रियाय नमः ।
ॐ नक्षत्रमालाभरणाय नमः ।
ॐ पक्षमासर्तुवत्सराय नमः ।
ॐ सर्वाधाराय नमः ।
ॐ लिङ्गनाथाय नमः ।
ॐ नवग्रहमखाश्रयाय नमः ।
ॐ सुहृदे नमः ।
ॐ सुखाय (सख्ये) नमः ॥ ६२० ॥

ॐ सदानन्दाय नमः ।
ॐ सदायोगिने (भोगिने) नमः ।
ॐ सदाऽरुणाय नमः ।
ॐ सुशीलाय नमः ।
ॐ वाञ्छितार्थज्ञाय नमः ।
ॐ प्रसन्नवदनेक्षणाय नमः ।
ॐ नृत्तगीतकलाभिज्ञाय नमः ।
ॐ प्रमोहाय नमः ।
ॐ विश्वभोजनाय नमः ।
ॐ ज्ञानदात्रे नमः ॥ ६३० ॥

ॐ सदाचाराय नमः ।
ॐ सर्वशापविमोचकाय(नाय) नमः ।
ॐ उच्छेत्रे(शमनाय) नमः ।
ॐ गोपतये नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ शमनाय(उच्छेत्रे) नमः ।
ॐ वेदसंस्तुताय नमः ।
ॐ राजेन्द्राय नमः ।
ॐ राजराजेशाय नमः ।
ॐ तुलसीदामभूषणाय नमः ॥ ६४० ॥

ॐ कामिकागमसाराय नमः ।
ॐ मृगधारिणे नमः ।
ॐ शिवङ्कराय नमः ।
ॐ तत्पुरुषाय नमः ।
ॐ लोकनाथाय नमः ।
ॐ मघवते नमः ।
ॐ तमसस्पतये नमः ।
ॐ विधिकर्त्रे नमः ।
ॐ विधानज्ञाय नमः ।
ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः ॥ ६५० ॥

ॐ विप्रप्रियाय नमः ।
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ।
ॐ पुष्कलाय नमः ।
ॐ रत्नकञ्चुकाय नमः ।
ॐ सर्वेश्वराय नमः ।
ॐ सर्वमयाय नमः ।
ॐ भास्कराय नमः ।
ॐ सर्वरक्षकाय नमः ।
ॐ सुगोप्त्रे नमः ।
ॐ करुणासिन्धवे नमः ॥ ६६० ।
ॐ कर्मविदे नमः ।
ॐ कर्ममोचकाय नमः ।
ॐ विद्यानिधये नमः ।
ॐ भूतिकेशाय नमः ।
ॐ त्रिमूर्तये नमः ।
ॐ अमरेश्वराय नमः ।
ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ।
ॐ कर्ममयाय नमः ।
ॐ सर्वकर्मफलप्रदाय नमः ।
ॐ सत्यात्मने नमः ॥ ६७० ॥

ॐ सुमतये नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ सिद्धिदायकाय नमः ।
ॐ अक्षिपेयामृतेशाय नमः ।
ॐ स्त्रीपुम्भावप्रदाय नमः ।
ॐ सुलक्षणाय नमः ।
ॐ सिंहराजाय नमः ।
ॐ आश्रितामरपादपाय नमः ।
ॐ चिन्तामणये नमः ॥ ६८० ॥

ॐ सुरगुरवे नमः ।
ॐ यातुधानाय नमः ।
ॐ क्षपाकराय नमः ।
ॐ ईशानाय नमः ।
ॐ तस्करेशाय नमः ।
ॐ विधिवैकुण्ठनायकाय नमः ।
ॐ पञ्चावरणसंयुक्ताय नमः ।
ॐ सुत्राम्णे नमः ।
ॐ सुन्दरेश्वराय नमः ।
ॐ विष्वक्सेनाय नमः ॥ ६९० ॥

ॐ अग्निसम्भूताय नमः ।
ॐ गणाधिपतये नमः ।
ॐ अंशुमते नमः ।
ॐ गोविन्दराजाय नमः ।
ॐ राजेशाय नमः ।
ॐ बहुपूज्याय नमः ।
ॐ शतक्रतवे नमः ।
ॐ नीराजनप्रियाय नमः ।
ॐ बभ्रवे नमः ।
ॐ आधारज्ञाय नमः ॥ ७०० ॥

ॐ अर्चकप्रियाय नमः ।
ॐ आदिकर्त्रे नमः ।
ॐ लोककर्त्रे नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ भक्तप्रेरणकृते नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ चित्रभानवे नमः ।
ॐ ग्रहक्षमाय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ॥ ७१० ॥

ॐ मानशीलाय नमः ।
ॐ सर्वभूतहिते रताय नमः ।
ॐ चिन्तानुवर्तिने नमः ।
ॐ कान्तिज्ञाय नमः ।
ॐ तैजसात्मने नमः ।
ॐ अरुणाचलाय नमः ।
ॐ गुणनाथाय नमः ।
ॐ सर्वदृष्टये नमः ।
ॐ शैलराजमनोहराय नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः ॥ ७२० ॥

ॐ प्रकाशात्मने नमः ।
ॐ विमलात्मवलोकिताय नमः ।
ॐ व्योमातीताय नमः ।
ॐ शीतगुणाय नमः ।
ॐ हेतुसाधनवर्जिताय नमः ।
ॐ कृतज्ञाय नमः ।
ॐ पुलकस्नेहशालिने नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ स्वयं प्रभवे नमः ।
ॐ सामप्रियाय नमः ॥ ७३० ॥

ॐ कलिध्वंसिने नमः ।
ॐ शतधन्विने(न्वने) नमः ।
ॐ मरीचिमते नमः ।
ॐ अमलाय नमः ।
ॐ चर्मवसनाय नमः ।
ॐ मृडाय नमः ।
ॐ संसारनाशकाय नमः ।
ॐ सत्पतये नमः ।
ॐ जीवितेशाय नमः ।
ॐ वाणीशाय नमः ॥ ७४० ॥

ॐ मध्यमश्रुतये नमः ।
ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
ॐ वेदशान्ताय नमः ।
ॐ सङ्गासङ्गविवर्जिताय नमः ।
ॐ सैनिकाय नमः ।
ॐ कुशलाय नमः ।
ॐ प्राणाय नमः ।
ॐ सर्वलोकमहेश्वराय नमः ।
ॐ सदानुताय नमः ।
ॐ दयारूपिणे नमः ॥ ७५० ॥

ॐ विशिष्टजनवत्सलाय नमः ।
ॐ सुविक्रमाय नमः ।
ॐ सर्वगताय नमः ।
ॐ यादवेशाय नमः ।
ॐ रघूद्वहाय(यदूद्वहाय) नमः ।
ॐ व्याघ्रचर्मासनासीनाय नमः ।
ॐ संविदात्मने नमः ।
ॐ सुहृत्सुखाय नमः ।
ॐ निस्सङ्कल्पाय नमः ।
ॐ विकल्पाय नमः ॥ ७६० ॥

ॐ षट्त्रिंशत्तत्त्वसङ्ग्रहाय नमः ।
ॐ हिरण्यकुण्डलाय नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ भस्मदिग्धकलेवराय नमः ।
ॐ प्रभञ्जनाय नमः ।
ॐ लसद्वाहवे नमः ।
ॐ वल्लभाय नमः ।
ॐ पुष्टिवर्धनाय नमः ।
ॐ माल्यसङ्गाय नमः ।
ॐ वृषारूढाय नमः ॥ ७७० ॥

ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।
ॐ ओषधीशाय नमः ।
ॐ अरुणाद्रीशाय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ वराननाय नमः ।
ॐ संवर्तरूपाय नमः ।
ॐ अष्टरूपाय नमः ।
ॐ पूतात्मने नमः ।
ॐ सर्पवाहनाय(सर्ववाहनाय) नमः ।
ॐ चिन्ताशोकप्रशमनाय नमः ॥ ७८० ॥

ॐ श्रीचिह्ननिनदप्रियाय नमः ।
ॐ रश्मिमते नमः ।
ॐ भुवनेशाय(नेशानाय) नमः ।
ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
ॐ वृषाङ्काय नमः ।
ॐ रमणीयाङ्गाय नमः ।
ॐ ची(वी)रपाणये नमः ।
ॐ जयावहाय नमः ।
ॐ शचीपतये नमः ।
ॐ कलि(क्रतु)ध्वंसिने नमः ॥ ७९० ॥

ॐ सर्वशत्रुविनाशनाय नमः ।
ॐ अक्षशौण्डाय नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः ।
ॐ अर्काय नमः ।
ॐ ऋग्वेदाय नमः ।
ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ।
ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ।
ॐ व्योमनाथाय नमः ।
ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
ॐ अनन्तभूषणाय नमः ॥ ८०० ॥

ॐ यजुर्वेदाय नमः ।
ॐ सामपराय नमः ।
ॐ सत्कर्त्रे नमः ।
ॐ दुन्दुभीश्वराय नमः ।
ॐ अब्जयोनये नमः ।
ॐ क्षमारूपिणे नमः ।
ॐ मुखराङ्घ्रिपतये नमः ।
ॐ क्षमिणे नमः ।
ॐ कृपानिधये नमः ।
ॐ जागरूकाय नमः ॥ ८१० ॥

ॐ सोमवते नमः ।
ॐ अमरेश्वराय नमः ।
ॐ मीढुष्टमाय नमः ।
ॐ यतीन्द्राय नमः ।
ॐ स्मर्तृकल्मषनाशनाय नमः ।
ॐ एकवीराय नमः ।
ॐ क्ष्वेल कण्ठाय नमः ।
ॐ सर्वविद्याविशारदाय नमः ।
ॐ वैश्वानराय नमः ।
ॐ वषट्काराय नमः ॥ ८२० ॥

ॐ रत्नसानुसभापतये नमः ।
ॐ सुरोत्तमाय (सर्वोत्तमाय) नमः ।
ॐ चित्रभानवे नमः ।
ॐ सदावैभवतत्पराय नमः ।
ॐ विश्वदाय नमः ।
ॐ जगतां नाथाय नमः ।
ॐ मङ्गलाय नमः ।
ॐ निगमालयाय नमः ।
ॐ अज्ञातसम्भवाय नमः ।
ॐ भिक्षवे नमः ॥ ८३० ॥

ॐ अद्वितीयाय नमः ।
ॐ मदाधिकाय नमः ।
ॐ महाकीर्तये नमः ।
ॐ (महत्कीर्तये) चित्रगुप्ताय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वामनप्रियाय नमः ।
ॐ शान्तप्रियाय नमः ।
ॐ निरुद्योगाय नमः ।
ॐ भक्तध्येयाय नमः ।
ॐ अनिवर्तकाय(निवर्तकाय) नमः ॥ ८४० ॥

ॐ भक्तविज्ञप्तिसञ्ज्ञात्रे नमः ।
ॐ वक्त्रे नमः ।
ॐ गिरिवराकृतये नमः ।
ॐ ज्ञानमुद्राय(ज्ञानप्रदाय) नमः ।
ॐ मनोवासाय नमः ।
ॐ क्षेम्याय नमः ।
ॐ मोहविनाशकाय नमः ।
ॐ शिवकामाय नमः ।
ॐ देवाधीशाय(देवधीराय) नमः ।
ॐ कपालिने नमः ॥ ८५० ॥

ॐ कुशलप्रभवे(कलशप्रभवे) नमः ।
ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः ।
ॐ उर्वरेशाय नमः ।
ॐ सिन्धुराजाय नमः ।
ॐ स्मरान्तकाय नमः ।
ॐ नृत्तप्रियाय नमः ।
ॐ सर्वबन्धवे नमः ।
ॐ मनोभुवे नमः ।
ॐ भक्तिदायकाय नमः ।
ॐ प्रतिसूर्याय नमः ॥ ८६० ॥

ॐ विनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ प्रहिताय नमः ।
ॐ द्विफलप्रदाय नमः ।
ॐ जगद्विभवे नमः ।
ॐ सुसन्दात्रे नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ नित्योत्सवाय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ शम्बराय नमः ॥ ८७० ॥

ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ सदाचाराय नमः ।
ॐ विचक्षणाय नमः ।
ॐ असाध्यसाधकाय नमः ।
ॐ स्वच्छाय नमः ।
ॐ साधवे नमः ।
ॐ सर्वोपकारकाय नमः ।
ॐ निरवद्याय नमः ।
ॐ अप्रतिहताय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ॥ ८८० ॥

ॐ भक्तपरायणाय नमः ।
ॐ अरूपाय नमः ।
ॐ बहुरूपाय नमः ।
ॐ दक्षयज्ञविनाशनाय नमः ।
ॐ कैलासवासिने नमः ।
ॐ कामारये नमः ।
ॐ आहूयैश्वर्यदायकाय नमः ।
ॐ आदिकारणाय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ त्र्यक्षाय नमः ॥ ८९० ॥

ॐ विषमलोचनाय नमः ।
ॐ आत्मेशाय नमः ।
ॐ बहुपुत्राय नमः ।
ॐ बृहते नमः ।
ॐ संसारनाशनाय नमः ।
ॐ आशाविहीनाय नमः ।
ॐ सन्धिष्णवे नमः ।
ॐ सूरये नमः ।
ॐ ऐश्वर्यकारकाय (दायकाय) नमः ।
ॐ भक्तार्तिहृते नमः ॥ ९०० ॥

ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
ॐ अमरेड्याय नमः ।
ॐ महाकालाय नमः ।
ॐ निराभासाय नमः ।
ॐ निराकृतये नमः ।
ॐ समस्तदेवतामूर्तये नमः ।
ॐ सकलागमकारणाय नमः ।
ॐ सर्वसाम्राज्यनिपुणाय नमः ।
ॐ कर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः ॥ ९१० ॥

ॐ अगोचराय नमः ।
ॐ वज्रधराय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ अनलनायकाय नमः ।
ॐ सुहृदग्रचराय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ ज्ञानमुद्राय नमः ।
ॐ गणाधिपाय नमः ।
ॐ चक्षुःपुष्पार्चिताय नमः ।
ॐ अर्थज्ञाय नमः ॥ ९२० ॥

ॐ वाञ्छितार्थफलप्रदाय नमः ।
ॐ निर्विग्रहाय नमः ।
ॐ असमानाय नमः ।
ॐ स्वतन्त्राय नमः ।
ॐ जीवतारकाय नमः ।
ॐ स्वेच्छापराय नमः ।
ॐ सदैकान्तिने(स्कान्दयैकान्तये) नमः ।
ॐ देवसिंहासनाधिपाय नमः ।
ॐ निस्सङ्गाय नमः ।
ॐ अनादये नमः ॥ ९३० ॥

ॐ अकुलाय नमः ।
ॐ कुलकर्त्रे नमः ।
ॐ कुलेश्वराय नमः ।
ॐ दिगम्बराय नमः ।
ॐ अर्धनारीशाय नमः ।
ॐ गजचर्माम्बरावृताय नमः ।
ॐ अनर्घ्यरत्न सम्पूर्णभूषणाय नमः ।
ॐ सिद्धविग्रहाय नमः ।
ॐ अन्तर्हिताय नमः ।
ॐ सर्वेशाय नमः ॥ ९४० ॥

ॐ मल्लिका कुसुमप्रियाय नमः ।
ॐ निराकुलाय नमः ।
ॐ वेदमूर्तये नमः ।
ॐ सर्वत्रसुखदर्शनाय नमः ।
ॐ विवादहर्त्रे नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ कालविवर्जिताय नमः ।
ॐ अनेकाडम्बराय नमः ।
ॐ शीरये नमः ॥ ९५० ॥

ॐ कर्पूराकृतिविग्रहाय नमः ।
ॐ सहस्रबाहवे नमः ।
ॐ सर्वेशाय नमः ।
ॐ सहस्रावयवान्विताय नमः ।
ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ सहस्रपदे नमः ।
ॐ विश्वाधिकाय नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ॥ ९६० ॥

ॐ पशुपाशविमोचकाय नमः ।
ॐ सर्वरक्षाकृतये नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ सच्चिदात्मने नमः ।
ॐ कृपानिधये नमः ।
ॐ ज्वालाकोटिसहस्राढ्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुगुरवे नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ मन्दस्मिताननाय नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ॥ ९७० ॥

ॐ कालानलसमप्रभाय नमः ।
ॐ प्रदक्षिणप्रियाय (प्रियदक्षिणाय) नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्ण्वदृष्टशिरःपदाय नमः ।
ॐ अष्टमूर्तये नमः ।
ॐ दीप्तमूर्तये नमः ।
ॐ नामोच्चारणमुक्तिदाय नमः ।
ॐ अपीतकुचदेवीशाय नमः ।
ॐ सकलागमविग्रहाय नमः ।
ॐ विश्वातीताय नमः ।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः ॥ ९८० ॥

ॐ विश्वरक्षामणये नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ विश्वनेत्राय नमः ।
ॐ विश्वेशाय नमः ।
ॐ विश्वकारणाय नमः ।
ॐ योगिध्येयाय नमः ।
ॐ योगिनिष्ठाय नमः ।
ॐ योगात्मने नमः ।
ॐ योगवित्तमाय नमः ॥ ९९० ॥

ॐ ओङ्काररूपाय नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ सिन्धुनादमयाय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ सत्कर्त्रे नमः ।
ॐ विधिविष्णुरणापहाय नमः ।
ॐ सर्वाक्षराकृतये नमः ।
ॐ चतुर्मुखादि संस्तुताय(भिःस्तुताय) नमः ॥ १००० ॥

ॐ सदाषोडशवार्षिकाय नमः ।
ॐ दिव्यकेलीसमयुक्ताय नमः ।
ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ दिव्यमाल्याम्बरावृताय नमः ।
ॐ देवतासार्वभौमाय नमः ।
ॐ जलन्धरहराय नमः ।
ॐ नटिने नमः ।
ॐ तप्तचामीकरप्रभाय नमः ।
ॐ सहस्रादित्यसङ्काशाय नमः ॥ १०१० ॥

ॐ कृतदावानलाकृतये नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः ।
ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
ॐ सुकान्तये नमः ।
ॐ श्रीमच्छोणाचलाधीशाय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ अभयाय नमः ।
ॐ अमराय नमः ।
ॐ अमृताय नमः ॥ १०१९ ॥

इति श्रीअरुणाचलेश्वरसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ।

Also Read 1000 Names of Arunachaleshvara:

1000 Names of Arunachaleshwara | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment