Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shanmukha or Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in English

Shanmukharchana as a way of worship is founded upon the tattva (principle) that Shiva and Shanmukha are one and the same.

Shiva mandated that Brahma, Vishnu and Rudra would all be of the same status – they were essential of the manifestations of his origin. They would carry out Panchakrutya or Five Duties, viz., Srishti’ (Creation), ‘Sthiti’ (Preservation) and ‘Laya’ (Destruction), ‘Tirobhav’ (Concealment and Revival) and ‘Anugraha’ (Providing Salvation). Srishti would be performed by Brahma, Sthiti by Vishnu, and Laya by Rudra; the fourth task, viz. Tirobhav would be performed by Mahesha, who would be yet His fourth manifestation and finally the most significant task of Anugraha would be the exclusive dispensation by himself.

The manifestation of these forms of Shiva may be called Ishana, tatpurusha, aghora, vamadeva and sadyojata. To perceive, visualize, and conceptualize these manifestations, we worship the Linga in four directions as four faces and one on the top, making it five murtis. These five faces seem to be apparent and patently known to us. However, as we advance, we realize that “parabrahma” has no form and is beyond description and conceptualization; we worship the Brahma tattva through the sixth (antar-adho) mukham that is latent and inside the Linga. These six mukhams are the six faces of Lord Subrahmanya. Hence the Shanmukharchana covers the sahasranamavali for the five faces and that of adhomukham which can be realised only through samadhi.

The namavalis of the sixth face is couched and formulated as “matrukakshara” from a to kSha, forming an exclusive and indispensable part of Shanmukharchana. [There may be some variations – some texts contain as many as 1200 namavalis].

Many of these namavalis are propounded by the vedas. The 300 names in Rudra anuvAkam and those extolling the exalted and enlightened status of the Lord are found in the namavalis that a discerning upasaka would be prompted to recall the lines in Shri Vishnu sahasranama and others. After all, when we say “parabrahma”, there is no distinction amongst the murtis; all are one and the same. Hence, to reflect his eternal beauty and execution of panchakrutya. these namavalis aptly and appropriately reveal and portray vividly the leelavatara or appearance of Shri Guha.

Shri Shanmukha Sahasranamavali 2 in English:

॥ srisanmukha athava tatpurusamukhasahasranamavalih 2 ॥

Om sriganesaya namah ।
tatpurusamukhapujanam ।

Om vacanabhuve namah । paraya । sankaraya । kamine । anilatmane ।
nilakanthaya । nirmalaya । kapardine । nirvikalpaya । kantaya ।
nirahankarine । anarghaya । visalaya । salahastaya । niranjanaya ।
sarvaya । srutaya । paramatmane । sivaya । bhargaya namah । ॥ 20 ॥

Om gunatitaya namah । cetase । mahadevaya । pitaya । parvatisutaya ।
kevalaya । mahesaya । visuddhaya । budhaya । kaivalyaya । sudesaya ।
nisprhaya । surupine । somavibhusaya । kalaya । amrtatejase ।
ajaraya । jagatpitre । janakaya । pinakine ॥ pinakaya) namah । ॥ 40 ॥

Om simhaya namah । niradharaya । mayatitaya । bijaya । sarvabhusaya ।
pasupataye । purandaraya । bhadraya । purusaya । mahasantosarupine ।
jnanine । suddhabuddhaye । bahusvarupaya । taraya । paramatmane ।
purvajaya । suresaya । brahmane । anantamurtaye । niraksaraya namah । ॥ 60 ॥

Om suksmaya namah । kailasapataye । niramayaya । kantaya । nirakaraya ।
niralambaya । visvaya ॥ visvaya) । nityaya । yataye । atmaramaya ।
havyaya । pujyaya । paramesthine । vikartanaya । bhimaya । sambhave ।
visvarupine । hamsaya । hamsanathaya । pratisuryaya namah । ॥ 80 ॥

Om paratparaya namah । rudraya । bhavaya । alanghyasaktaye । indrahantre ।
nidhisaya । kalahantre । manasvine । visvamatre । jagaddhatre ।
jagannetre । jatilaya । viragaya । pavitraya । mrdaya । niravadyaya ।
palakaya । nirantakaya । nadaya । ravinetraya namah । ॥ 100 ॥

Om vyomakesaya namah । caturbhogaya । saraya । yogine । anantamayine ।
dharmisthaya । varisthaya । puratrayaya । vighatine । giristhaya ।
var purtrayavighatine ?
girisaya । varadaya । vyaghracarmambaradharaya । digvastraya ।
paramarthaya । mantraya । pramathaya । sucaksuse । adyaya ।
sulagarvaya namah । ॥ 120 ॥

Om sitikanthaya namah । ugraya । tejase । vamadevaya । srikanthaya ।
visvesvaraya । sudyaya । gaurisaya । varaya । viratantraya ।
kamanasaya । gurave । muktinathaya । virupaksaya । sutaya ।
sahasranetraya । havise । hitakarine । mahakalaya । jalajanetraya namah ॥ 140 ॥

Om vaidyaya namah । sughrnesaya । onkararupaya । somanathaya ।
ramesvaraya । sucaye । somesaya । triyambakaya । niraharaya ।
kedaraya । gangadharaya । kavaye । naganathaya । bhasmapriyaya । mahate ।
rasmipaya । purnaya । dayalave । dharmaya । dhanadesaya namah । ॥ 160 ॥

Om gajacarmambaradharaya namah । phalanetraya । yajnaya । srisailapataye ।
krsanuretase । nilalohitaya । andhakasurahantre । pavanaya ।
balaya । caitanyaya । trinetraya । daksanasakaya । sahasrasirase ।
yajnarupaya । sahasracaranaya । yogihrtpadmavasine । sadyojataya ।
balyaya । sarvadevamayaya । amodaya namah । ॥ 180 ॥

Om pramodaya namah । gayatrivallabhaya । vyomakaraya । vipraya । viprapriyaya ।
aghoraya । suvesaya । svetarupaya । vidvatkramaya । cakraya ।
visvagrasaya । nandine । adharmasatrave । dundubhimathanaya ।
ajatasatrave । jagatpranaya । brahmasiraschetre । pancavaktraya ।
khadgine । harikesaya namah । ॥ 200 ॥

Om vibhave namah । pancavarnaya । vajrine । pancaksaraya ।
govardhanagataya । prabhavaya । jivaya । kalakutavisadine ।
siddhesvaraya । siddhaya । sahasravadanaya । sahasrahastaya ।
sahasranayanaya । sahasramurtaye । jisnave । jitasatrave । kasinathaya ।
godharmaya । visvasaksine । sarvahetave namah । ॥ 220॥

Om palakaya namah । sarvajagatsamharakaya । tryavasthaya । ekadasasvarupaya ।
vahnimurtaye । narasimhamahagarvaghatine । sarabhaya ।
bhasmabhyaktaya । tirthaya । jahnavijanakaya । devadanavagandharvagurave ।
dalitarjunasadakaya । vayusvarupine । svecchamatrsvarupaya ।
prasiddhaya । vrsabhadhvajaya । ghosyaya । jagadavanapravartine ।
anathaya । pujyaya namah । ॥ 240 ॥

Om visnugarvaharaya namah । harividhatrkalahanasaya । dasahastaya ।
gaganaya । vatave । kaivalyanaladatre । varadaya । jnanaya ।
jnanagamyaya । ghantaravapriyaya । visalaksaya । padmasanaya । punyaya ।
nirvanaya । abyonaye । sudehaya । uttamaya । kuberabandhave । somaya ।
sukhadayine namah । ॥ 260 ॥

Om amrtesaya namah । saumyaya । khecaraya । priyasade । daksaya ।
dhanvine । vibhave । girisaya । girisantaya । giritrayaya ।
girisantadaya । parijataya । brhate । pancayajnaya । tarunaya ।
visistaya । balarupadharaya । jivitesaya । tustaya । pustanam
pataye namah । ॥ 280 ॥

Om bhavahantre namah । hiranyaya । kanisthaya । madhyamaya ।
vidhatre । sriharaya । subhagaya । adityapataye । rudramanyave ।
mahahradaya ॥ mahahrdaya) । hrasvaya । vamanaya । tatpurusaya ।
caturbhavyaya । dhurjataye । gajesaya । jagannathaya । mahate ।
lilavigrahadharine । anaghaya namah । ॥ 300 ॥

Om amaraya namah । atamraya । ajaya । lokadhyaksaya । anadinidhanaya ।
vyaktetaraya । paramanave । vyaktaya । laghave । sthularupaya ।
parasusandharine । khatvangahastaya । parasudharine । nagahastaya ।
varadabhayahastaya । damaruhastaya । dambhaya । ancitaya ।
animadigunesaya । pancabrahmamayaya namah । ॥ 320 ॥

Om puratanaya namah । punyaya । balapramathanaya । purnodaraya । paksaya ।
uparaktaya । udaraya । vicitraya । vicitragataye । vagvisuddhaya ।
citaye । nirgunaya । paramesaya । sesaya । paraparaya । mahendraya ।
susilaya । karavirapriyaya । mahaparakramaya । kalarupine namah । ॥ 340 ॥

lokacudakaraya namh । vistarasravase । samraje । kalpavrksaya ।
tvisimate । varenyaya । vajrarupaya । parasmai jyotise ॥ paramjyotise) ।
padmagarbhaya । salilaya । tattvadhikaya । svargaya ।
dirghaya । sragvine । pandurangaya । ghoraya । brahmarupine ।
niskalaya । prapadyaya । samageyapriyaya namah । ॥ 360 ॥

Om jayaya namah । ksetraya । ksetranam pataye । kaladharaya ।
vrtaya । pancabhutatmane । anitaraya । tithaye । papanasakaya ।
visvatascaksuse । kalayogine । anantarupine । siddhasiddhisvarupaya ।
medinirupine । aganyaya । pratapaya । svadhahastaya । srivallabhaya ।
indriyaya । madhuraya namah । ॥ 380 ॥

Om upadhirahitaya namah । sukrtarasaye । munisvaraya । sivanandaya ।
tripuraghnaya । tejorasaye । anuttamaya । caturmuktivapuhsthaya ।
buddhindriyatmane । upadravaharaya । priyasandarsanaya । bhutanathaya ।
mulaya । vitaragaya । naiskarmyalabhyarupaya । satcakraya । visuddhaya ।
mulesaya । avanibhrte । bhuvanesaya namah । ॥ 400 ॥

Om hiranyabahave namah । jivavaradaya । adidevaya । bhagyaya ।
candravamsajivanaya । haraya । bahurupaya । prasannaya । anandabharitaya ।
kutasthaya । moksaphalaya । sasvataya । viragine । yajnabhoktre ।
susenaya । daksayajnavighatine । sarvatmane । visvapalaya ।
visvagarbhaya । samsararnavamagnayaya namah । ॥ 420 ॥

Om samha ॥ sa)rahetaye namah । munipriyaya । khalyaya । mulaprakrtaye ।
samasta bandhave । tejomurtaye । asramasthapakaya । varnine । sundaraya ।
mrgabanarpanaya । saradavallabhaya । vicitramayine । alankarine ।
barhirmukhadarpamathanaya । astamurtaye । niskalankaya । havyaya ।
bhojyaya । yajnanathaya । medhyaya namah । ॥ 440 ॥

Om mukhyaya namah । visistaya । ambikapataye । sudantaya । satyapriyaya ।
Om satyaya । priyanrttaya । nityatrptaya । veditre । mrgahastaya namah ।
ardhanarisvaraya । kutharayudhapanaye । varahabhedine । kankaladharine ।
maharthavasutattvaya । kirtistomaya । krtantagamaya । vedantapanditaya ।
asrotraya । srutimate namah । ॥ 460 ॥

Om bahusrutidharaya namah । aghranaya । gandhagrahakarine । puranaya ।
pustaya । sarvamrgyaya । vrksaya । jananetraya । cidatmane ।
rasajnaya । rasanarahitaya । amurtaya । sadasaspataye । jitendriyaya ।
tithaye । paramjyotissvarupine । sarvamoksadikartre । bhuvanasthitaye ।
svargasphurtivinasakartre । prerakaya namah । ॥ 480 ॥

Om antaryamine namah । sarvahrdisthaya । cakrabhramanakartre ।
puranaya । vamadaksinahastaya । lokesaharisaline ।
sakalakalyanadayine । prasavaya । udbhavodaradhiraya । sutrakaraya ।
visayavamanasamuddharanasetave । asnehasneharupaya । padadikrantabalaye ।
maharnavaya । bhaskaraya । bhaktigamyaya । saktinam sulabhaya । dustanam
dustaya । vivekinam vandaniyaya । atarkyaya namah । ॥ 500 ॥

Om lokaya namah । sulokaya । purayitre । visesaya । subhaya ।
karpuragauraya । sarpaharaya । samsarabhararahitaya । kamaniyarupadharaya ।
vanagadarpavighatakaya । janatitaya । viryaya । visvaya । vyapine ।
suryakotiprakasaya । niskriyaya । candrakotisusitalaya । vimalaya ।
gudhasvarupaya । disampataye namah । ॥ 520 ॥

Om satyapratijnaya namah । susamayaya । ekarupaya । sunyaya ।
visvanathahrdayaya । sarvottamaya । kalaya । praninam suhrde ।
annanam pataye । cinmatraya । dhyeyaya । dhyanagamyaya ।
sasvataisvaryaya । bhavaya । pratisthayai । nidhanaya । agrajaya ।
yogesvaraya । yogagamyaya । brahmanesvaraya namah । ॥ 540 ॥

Om mauktikadharaya namah । dharmadharaya । puskalaya । mahendradideva
namitaya । maharsivanditaya । prakasaya । sudharmine । hiranyagarbhaya ।
jagadbijaya । haraya । sevyaya kratave । adhipataye । kamyaya ।
sivayasase । pracetase । brahmamayaya । sakalaya । rukmavarnaya ।
brahmayonaye । acintyaya namah । ॥ 560 ॥

Om divyanrttaya namah । jagatamekabijaya । mayabijaya । sarvasannivistaya ।
brahmacakrabhramaya । brahmanandaya । mahate brahmanyaya ।
bhumibharasamhartre । vidhisarathaye । hiranyagarbhapranasamraksanaya ।
durvasase । sadvargarahitaya । dehardhakantaya । sadurmirahitaya ।
vikrtyai । bhavanaya । namne ॥ anamne) ॥ namnaya) । paramesthine । anekakoti
brahmandanayakaya । ekakine namah । ॥ 580 ॥

Om nirmalaya namah । dharmaya । trilocanaya । sipivistaya ।
trivistapesvaraya । vyaghresvaraya । ayudhine । yajnakesaya ।
jaigisavyesvaraya । divodasesvaraya । nagesvaraya । nyayaya ।
suvartaya । kalacakrapravartine । vidvadraksanaya । damstrayai ।
vedamayaya । nilajimutadehaya । paramatmajyotise ।
saranagatapalaya namah । ॥ 600 ॥

Om mahabalaparaya namah । mahapapaharaya । mahanadaya । daksinadigjayadatre ।
bilvakesaya । divyabhogaya । dandaya । kovidaya । kamapalaya ।
citraya । citrangaya । matamahaya । matarisvane । nissangaya ।
sunetraya । devasenaya । jayaya । vyajasammardanaya । madhyasthaya ।
angusthasirase namah । ॥ 620 ॥

Om lankkanathadarpaharaya namah । srivyaghrapuravasaya । sarvesvaraya ।
paraparesvaraya । jangamasthavaramurtaye । anuparatameghaya ।
paresam visancitamurtaye । narayanaya । ramaya । sandiptaya ।
brahmandamuladharaya । viragodharaya । varudhine । somaya ।
kruddhaya । patalavasine । sarvadhinathaya । vagisaya । sadacaraya ।
gauraya namah । ॥ 640 ॥

Om svayudhaya namah । atarkyaya । aprameyaya । pramanaya । kaligrasaya ।
bhaktanam muktipradaya । samsaramocakaya । varnine । lingarupine ।
saccidanandasvarupaya । paraparasivaharaya । jagaraye ॥ gajaraye) ।
videhaya । trilingarahitaya । acintyasaktaye । alanghyasasanaya ।
acyutaya । rajadhirajaya । caitanyavisayaya । suddhatmane namah । ॥ 660 ॥

Om brahmajyotise namah । svastidaya । mayatitaya । ajneya samagraya ।
yajvamayaya । cakresvaraya । rucaye । naksatramaline । duradhvanasaya ।
bhasmalepakaraya । sadanandaya । viduse । sadgunaya । varudhine ।
durgamaya । subhangaya । mrgavyadhaya । priyaya । dharmadhamne ।
prayogaya । vibhagine namah । ॥ 680 ॥

Om somapaya namah । tapasvine । vicitraniksepaya । pustisamvarddhanaya ।
sthaviraya । dhruvaya । vrksanam pataye । nirmalaya । agraganyaya ।
vyoma titaya । samvatsaraya । lopyaya । sthavaraya । sthavisnave ।
mahanakrapriyaya । vyavasayaya । palasantaya । gunatrayasvarupaya ।
siddhirupine । svarasvarupaya namah । ॥ 70 ॥

Om sveccharthapurusaya namah । kalatparaya । vedyaya । brahmandarupine ।
nityanityarupine । anantapurtine ॥ rtaye)। tirthajnaya । kulyaya ।
punyavasase । pancatanmatrarupaya । pancakarmendriyatmane ।
visrnkhalaya darpaya । visayatmane । anavadyaya । sivaya । prajnaya ।
yajnarudhaya । jnanajnanaya । pragalbhaya । pradipavimalaya namah । ॥ 720 ॥

Om visvasaya namah । daksaya । vedavisvasine । yajnangaya । suviraya ।
nagacudaya । vyaghraya । skandaya । paksine । ksetrajnaya ।
rahasyaya । svasthaya । variyase । gahanaya । viramaya । siddhantaya ।
mahendraya । grahyaya । vatavrksaya । jnanadipaya namah । ॥ 740 ॥

Om durgaya namah । siddhantaniscitaya । srimate । muktibijaya । kusalaya ।
nivasine । prerakaya । visokaya । havirdhanaya । gambhiraya । sahayaya ।
bhojanaya । subhogine । mahayajnaya । sikhandine । nirlepaya ।
jatacudaya । mahakalaya । merave । viruparupaya namah । ॥ 760 ॥

Om saktigamyaya namah । sarvaya । sadasacchaktaye । vidhivrtaya ।
bhaktipriyaya । svataksaya । paraya । sukumaraya । mahapapaharaya ।
rathine । dharmarajaya । dhanadhyaksaya । mahabhutaya । kalpaya ।
kalpanarahitaya । khyataya । jitavisvaya । gokarnaya । sucarave ।
srotriyaya namah । ॥ 780 ॥

Om vadanyaya namah । durlabhaya । kutumbine । virajase । sugajaya ।
visvambharaya । bhavatitaya । adrsyaya । samagaya ।
cinmayaya । satyajyotise । ksetragaya । advaitaya । bhogine ।
sarvabhogasamrddhaya । sambaya । svaprakasaya । sutantave । svavindaya ।
sarvajnamurtaye namah । ॥ 800 ॥

Om guhyesaya namah । yugmantakaya । svaradaya । sulabhaya । kausikaya ।
dhanaya । abhiramaya । tattvaya । vyalakalpaya । aristamathanaya ।
supratikaya । asave । nityapremagartaya । varunaya । amrtaye ।
kalagnirudraya । syamaya । sujanaya । ahirbudhnaya । rajne namah । ॥ 820 ॥

Om pustanam pataye namah । samayanathaya । samayaya । bahudaya ।
durlanghyaya । chandassaraya । damstrine । jyotirlingaya । mitraya ।
jagatsamhrtikarine । karunyanidhaye । lokyaya । jayasaline ।
jnanodayaya । bijaya । jagatpitrhetave । avadhutaya । sistaya ।
chandasam pataye । phenyaya namah । ॥ 840 ॥

Om guhyaya namah । sarvadaya । vighnamocanaya । udarakirtaye ।
sasvatprasannavadanaya । prthave । vedakaraya । bhrajisnave ।
jisnave । cakrine । devadevaya । gadahastaya । putrine । parijataya ।
suksmapramanabhutaya । suraparsvagataya । asaririne । sukraya ।
sarvantaryamine । sukomalaya namah । ॥ 860 ॥

Om supuspaya namah । srutaye । puspamaline । munidhyeyaya । munaye ।
bijasamsthaya । maricaye । camundijanakaya । krttivasase ।
vyaptakesaya । yogaya । dharmapithaya । mahaviryaya । diptaya । buddhaya ।
sanaye । visistestaya । senanye । ketave । karanaya namah । ॥ 880 ॥

Om karanaya namah । bhagavate । banadarpaharaya । atindriyaya । ramyaya ।
jananandakaraya । sadasivaya । saumyaya । cintyaya । sasimaulaye ।
jatukarnaya । suryadhyaksaya । jyotise । kundalisaya । varadaya ।
abhayaya । vasantaya । surabhaye । jayarimathanaya । brahmane namah । ॥ 900 ॥

Om prabhanjanaya namah । prsadasvaya । jyotismate । surarcitaya ।
svetayajnopavitaya । cancarikaya । tamisramathanaya । pramathine ।
nidaghaya । citragarbhaya । sivaya । devastutyaya । vidvadoghaya ।
niravadyaya । danaya । vicitravapuse । nirmalarupaya । savitre ।
tapase । vikramaya namah । ॥ 920 ॥

Om svatantraya namah । svatantragataye । ahankarasvarupaya । meghadhipataye ।
aparaya । tattvavide । ksayadviraya । pancavarnaya । agraganyaya ।
visnupranesvaraya । agocaraya । ijyaya । badabagnaye । vananampataye ।
jamadagnaye । anavrtaya । muktaya । matrkapataye । bijakosaya ।
divyanandaya namah । ॥ 940 ॥

Om muktaye namah । visvadehaya । santaragaya । vilocanaya । devaya ।
hemagarbhaya । anantaya । candaya । manonathaya । mukundaya ।
skandaya । tustaya । kapilaya । mahisaya । trikalagnikalaya ।
devasimhaya । manipuraya । caturvedaya । suvasase ।
antaryagaya namah । ॥ 960 ॥

Om sivadharmaya namah । prasannaya । sarvatmajyotise । svayambhuve ।
trimurtinam atitaya । srivenuvanesvaraya । trilokaraksakaya ।
varapradaya । citrakutasamasrayaya । jagadgurave । jitendriyaya ।
jitakrodhaya । triyambakaya । harikesaya । kalakutavisasanaya ।
anadinidhanaya । nagahastaya । varadabhayahastaya । ekakine ।
nirmalaya namah । ॥ 980 ॥

Om mahabalaparakramaya namah । amrtesaya । adidevaya । munipriyaya ।
daksayajnavinasanaya । mrtyusamharakaya । adidevaya । buddhimate ।
bilvakesaya । nagahastaya । paramaprasiddhaya । moksadayakaya ।
sulapanaye । jatadharaya । abhayapradaya । bhasmoddhulitavigrahaya ।
nilakanthaya । niskalankaya । kalapasanighataya ।
sanmukhaya namah ॥ 1000 ॥

tatpurusamukhapujanam sampurnam ।
iti sanmukhasahasranamavalih sampurna ।
Om saravanabhavaya namah ।
Om tatsat brahmarpanamastu ।

Also Read:

1000 Names / Tatpurusha Mukha Sahasranamavali Sri Shanmukha or Muruga or Subramanyam 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

 

1000 Names of Sri Shanmukha or Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top