Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Meenakshi Amman | Goddess Meenakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Minakshi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમીનાક્ષી સ્તોત્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

॥ શ્રીઃ ॥

॥ અથ શ્રીમીનાક્ષી અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ૐ માતઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિજયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ સચિવેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ શુકપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ નીપપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કદમ્બેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ મદકૂર્ણિતલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાનુરક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાશ્યૈ નમઃ || ૧૦ ||

ૐ પુશ્પિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ કલવત્યૈ નમઃ ।
ૐ રક્તવસ્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ અભિરામાયૈ નમઃ ।
ૐ સુમધ્યમાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકોણમધ્ય નિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચારુચન્દ્રાવદંસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રહઃ પૂજ્યાયૈ નમઃ || ૨૦ ||

ૐ રહઃ કેલ્યૈ નમઃ ।
ૐ યોનિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુભગાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગમલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્બહવે નમઃ ।
ૐ સુવેણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચારુહાસિન્યૈ નમઃ || ૩૦ ||
ૐ મધુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ રજ્યલક્ષ્મિ પ્રદયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નીપોધ્યાન નિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વીણાવાત્યૈ નમઃ ।
ૐ કમ્બુકણ્ઠ્યૈ નમઃ || ૪૦ ||

ૐ કામેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સંગીત રસિકાયૈ નમઃ ।
ૐ નાદપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલોત્પલધ્યુત્યૈ નમઃ ।
ૐ માતઙ્ગતનયાયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞન્યૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યચન્દન દિગ્ધાંગૈ નમઃ || ૫૦ ||

ૐ યાવકરર્દ્રપદંબુજાયૈ નમઃ ।
ૐ કસ્તૂરિતિલકાયૈ નમઃ ।
ૐ સુભ્રુવે નમઃ ।
ૐ બિમ્બોષ્ઠ્યૈ નમઃ ।
ૐ મદાલસાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યારાક્ઞૈ નમઃ ।
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુધાપનાનુમોદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શંખતાટઙ્ગિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યાયૈ નમઃ || ૬૦ ||

ૐ યોષિત્પુરુષમોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કિંકરીભૂતગીર્વાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કૌળિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષરરૂપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિધુત્કપોલફલકાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તારત્ન વિભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સુનાસાયૈ નમઃ ।
ૐ તનુમધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુધાસાગરવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભુવેનેશ્વર્યૈ નમઃ || ૭૦ ||

ૐ પ્રથુસ્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુધાસાગર વાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અનવધ્યાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રતિલોલુપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્ય સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ રમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કીરધારિણ્યૈ નમઃ || ૮૦ ||

ૐ આત્મૈકસુમુકિભુત જગદહ્લાદકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પાતીતાયૈ નમઃ ।
ૐ કુણ્ડલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ મનસ્વિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અચિન્ત્યા નન્દવિભવાયૈ નમઃ ।
ૐ રત્નસિમ્હાસનેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માસનાયૈ નમઃ ।
ૐ કામકલાયૈ નમઃ || ૯૦ ||

ૐ સ્વયંભૂકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યપુષ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ શાંભવ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્યાપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ વાચ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યોપનિષદુત્તમાયૈ નમઃ ।
ૐ નૃપવશ્યકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભોક્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્પ્રત્યક્ષસાક્ષિણ્યૈ નમઃ || ૧૦૦ ||

ૐ બ્રહ્મવિષ્ણવીશજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસૌબ્ભાગ્યદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યાતિગુહ્યગોપ્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યક્લિન્નયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્રિતોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્ પ્રદાયિન્યૈ નમઃ || ૧૦૮ ||

ૐ બ્રહ્મવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામળાંબિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવસ્યદેવસ્યપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસ્યદેવસ્યપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાનસ્યદેવસ્યપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ પશુપતેર્દેવસ્યપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉગ્રસ્યદેવસ્યપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ રુદ્રસ્યદેવસ્યપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભિમસ્યદેવસ્યપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહતોદેવસ્યપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રી લલિતામહાત્રિપુરસુન્દરી
સ્વરૂપ શ્રી મીનાક્ષી
પરમેશ્વરી પરદેવતાંબિકાયૈ નમઃ ।
॥ ઇતિ શ્રીમીનાક્ષી અષ્ટોત્તરશત નામાવલી સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

108 Names of Meenakshi Amman | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Meenakshi Amman | Goddess Meenakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top