Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Bala 2 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Bengali

Shri Bala Ashtottarashatanamavali 2 Lyrics in Bengali:

।। শ্রীবালাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ২ ।।
ওং ঐং হ্রীং শ্রীং শ্রীবালায়ৈ নমঃ । শ্রীমহাদেব্যৈ নমঃ ।
শ্রীমত্পঞ্চাসনেশ্বর্যৈ নমঃ । শিববামাঙ্গসম্ভূতায়ৈ নমঃ ।
শিবমানসহংসিন্যৈ নমঃ । ত্রিস্থায়ৈ নমঃ । ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ত্রিগুণায়ৈ নমঃ । ত্রিমূর্তিবশবর্তিন্যৈ নমঃ । ত্রিজন্মপাপসংহর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ত্রিয়ম্বককুটুম্বিন্যৈ নমঃ । বালার্ককোটিসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
নীলালকলসত্কচায়ৈ নমঃ । ফালস্থহেমতিলকায়ৈ নমঃ ।
লোলমৌক্তিকনাসিকায়ৈ নমঃ । পূর্ণচন্দ্রাননায়ৈ নমঃ ।
স্বর্ণতাটঙ্কশোভিতায়ৈ নমঃ । হরিণীনেত্রসাকারকরুণাপূর্ণলোচনায়ৈ নমঃ ।
দাডিমীবীজরদনায়ৈ নমঃ । বিম্বোষ্ঠ্যৈ নমঃ ॥ ২০ ॥

মন্দহাসিন্যৈ নমঃ । শঙ্খঃগ্রীবায়ৈ নমঃ । চতুর্হস্তায়ৈ নমঃ ।
কুচপঙ্কজকূড্মলায়ৈ নমঃ । গ্রৈবেয়াঙ্গদমাঙ্গল্যসূত্রশোভিতকন্ধরায়ৈ নমঃ ।
বটপত্রোদরায়ৈ নমঃ । নির্মলায়ৈ নমঃ । ঘনমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
মন্দাবলোকিন্যৈ নমঃ । মধ্যায়ৈ নমঃ । কুসুম্ভবদনোজ্জ্বলায়ৈ নমঃ ।
তপ্তকাঞ্চনকান্ত্যাঢ্যায়ৈ নমঃ । হেমভূষিতবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
মাণিক্যমুকুরাদর্শজানুদ্বয়বিরাজিতায়ৈ নমঃ ।
কামতূণীরজঘনায়ৈ নমঃ । কামপ্রেষ্ঠগতল্পগায়ৈ নমঃ ।
রক্তাব্জপাদয়ুগলায়ৈ নমঃ । ক্বণন্মাণিক্যনূপুরায়ৈ নমঃ ।
বাসবাদিদিশানাথপূজিতাঙ্ঘ্রিসরোরুহায়ৈ নমঃ ।
বরাভয়স্ফাটিকাক্ষমালাপুস্তকধারিণ্যৈ নমঃ ॥ ৪০ ॥

স্বর্ণকঙ্কণজ্বালাভকরাঙ্গুষ্ঠবিরাজিতায়ৈ নমঃ ।
সর্বাভরণভূষাঢ্যায়ৈ নমঃ । সর্বাবয়বসুন্দর্যৈ নমঃ ।
এঙ্কাররূপায়ৈ নমঃ । ঐঙ্কার্যৈ নমঃ । ঐশ্বর্যফলদায়িন্যৈ নমঃ ।
ক্লীঙ্কাররূপায়ৈ নমঃ । ক্লীঙ্কার্যৈ নমঃ । ক্লৃপ্তব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
সৌঃকাররূপায়ৈ নমঃ । সোঃ কার্যৈ নমঃ । সৌন্দর্যগুণসংয়ুতায়ৈ নমঃ ।
সচামররতীন্দ্রাণীসব্যদক্ষিণসেবিতায়ৈ নমঃ ।
বিন্দুত্রিকোণষট্কোণবৃত্তাষ্টদলসংয়ুতায়ৈ নমঃ ।
সত্যাদিলোকপালান্তদেব্যাবরণসেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওড্যাণপীঠনিলয়ায়ৈ নমঃ । ওজস্তেজঃস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
অনঙ্গপীঠনিলয়ায়ৈ নমঃ । কামিতার্থফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
জালন্ধরমহাপীঠায়ৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥

জানকীনাথসৌদর্যৈ নমঃ । পূর্ণাগিরিপীঠগতায়ৈ নমঃ ।
পূর্ণায়ুঃসুপ্রদায়িন্যৈ নমঃ । মন্ত্রমূর্ত্যৈ নমঃ । মহায়োগায়ৈ নমঃ ।
মহাবেগায়ৈ নমঃ । মহাবলায়ৈ নমঃ । মহাবুদ্‍ধ্যৈ নমঃ ।
মহাসিদ্‍ধ্যৈ নমঃ । মহাদেবমনোহর্যৈ নমঃ । কীর্তিয়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
কীর্তিধরায়ৈ নমঃ । কীর্তিদায়ৈ নমঃ । কীর্তিবৈভবায়ৈ নমঃ ।
ব্যাধিশৈলব্যূহবজ্রায়ৈ নমঃ । য়মবৃক্ষকুঠারিকায়ৈ নমঃ ।
বরমূর্তিগৃহাবাসায়ৈ নমঃ । পরমার্থস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । কৃপানিধয়ে নমঃ ।
কৃপাপূরায়ৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

কৃতার্থফলদায়িন্যৈ নমঃ । অষ্টাত্রিংশত্কলামূর্ত্যৈ নমঃ ।
চতুঃষষ্টিকলাত্মিকায়ৈ নমঃ । চতুরঙ্গবলাদাত্র্যৈ নমঃ ।
বিন্দুনাদস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । দশাব্দবয়সোপেতায়ৈ নমঃ ।
দিবিপূজ্যায়ৈ নমঃ । শিবাভিধায়ৈ নমঃ । আগমারণ্যমায়ূর্যৈ নমঃ ।
আদিমধ্যান্তবর্জিতায়ৈ নমঃ । কদম্ববনসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
সর্বদোষবিনাশিন্যৈ নমঃ । সামগানপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ধ্যেয়ায়ৈ নমঃ ।
ধ্যানসিদ্ধাভিবন্দিতায়ৈ নমঃ । জ্ঞানমূর্ত্যৈ নমঃ । জ্ঞানরূপায়ৈ নমঃ ।
জ্ঞানদায়ৈ নমঃ । ভয়সংহরায়ৈ নমঃ । তত্ত্বজ্ঞানায়ৈ নমঃ ॥ ১০০ ॥

তত্ত্বরূপায়ৈ নমঃ । তত্ত্বময়্যৈ নমঃ । আশ্রিতাবন্যৈ নমঃ ।
দীর্ঘায়ুর্বিজয়ারোগ্যপুত্রপৌত্রপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
মন্দস্মিতমুখাম্ভোজায়ৈ নমঃ । মঙ্গলপ্রদমঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
বরদাভয়মুদ্রাঢ্যায়ৈ নমঃ । বালাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ ॥ ॥ ১০৮

ইতি শ্রীবালাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ২ সম্পাতা ।

Also Read 108 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2:

108 Names of Shri Bala 2 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Bala 2 | Sri Bala Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top